Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Plenaire vergadering van het Auditfile platform op 14 juni 2018

Plaatsingsdatum 16-05-2018
Berichtdatum 16 mei 2018

In deze jaarlijkse vergadering nemen we de actuele ontwikkelingen betreffende de auditfile familie met elkaar door en geven we de verschillende domeingroepen de gelegenheid om te overleggen over de roadmap van hun auditfile voor het komende jaar.

Plenair Overleg Auditfile platform
Datum: 14 juni 2018
Duur: 14.30 – 17.00 uur
Locatie: Kantoor SRA Marconibaan 41, Nieuwegein

Concept Agenda voorstel:

1. Opening door voorzitter Menno Kooreman

2. Update RGS Jacques Urlus, voorzitter beheergroep RGS

3. Toekomst standaardisatie: idee Auditdata model op EU-niveau

Tijdens het verkennende seminar van 22 maart 2018 is een oproep gedaan tot harmonisatie/standaardisatie bij voorkeur op EU-niveau en compliant aan de ISO-ADCS ontwikkeling. 

In de afgelopen maanden zijn enkele alternatieven verkend. Die willen we graag met elkaar delen, mede als voeding van de domein besprekingen over de roadmap van de verschillende auditfiles.

A. Arnold Roza, PWC en voorzitter ISO-NEN Normcommissie ADCS (Audit Data Collection Standard), praat ons bij over de ISO-ontwikkelingen en één van de mogelijkheden, een CEN-standaard.

B. Fred van Ipenburg, belastingdienst, praat ons bij over de conferentie van de Europese belastingdiensten die gehouden wordt eind mei 2018 en met name de daar uitgewisselde ontwikkelingen rondom de implementatie van standaarden voor audit data (SAF-T variant, eigen standaard, verplicht of niet en de interesse voor een EU auditdata model).

C. Joris Joppe, Analys.io BV, praat ons bij over de stand van zaken rondom Analytics Library en het plan om begin juli 2018 een tweede hackathon te organiseren.

4. Parellelsessies domeingroepen
Inleiding op het uiteen gaan in domeingroepen
Onderwerpen die wij graag aan de orde willen laten komen in de domeingroep besprekingen:
- Set functionele analyses (vooraf zal een voorzet worden gedeeld met de aangemelde personen)
- AVG facilitering in de auditfile specificaties (zie als voorbeeld XAS)
- Roadmap komend jaar

De vergadering gaat ongeveer een uur uiteen in 4 subgroepen: XAF, XAS, XAA en XAL

Plenaire terugkoppeling.
N.b. eind september 2018 zal de stuurgroep aan de domeingroepen de voortgang op de afspraken uitvragen.

5. Rondvraag

6. Afsluiting

Aanmelden
U kunt zich aanmelden op automatisering@sra.nl.
Wilt u aangeven naar welke domeingroep de voorkeur uitgaat, dan proberen wij daar zo goed mogelijk rekening mee te houden.
Mochten er teveel aanmeldingen binnenkomen dan nemen we even contact op.
Wij hopen u op 14 juni 2018 a.s. te mogen begroeten in Nieuwegein.

Categorie(n) XML Auditfiles
Bronvermelding Auditfile Platform
Internet URL Auditfile Platform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED