Softwarepakketten.nl
Surepay IBAN-Naam check
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Onderzoeksbureau GBNED en de AVG

Plaatsingsdatum 22-05-2018
Berichtdatum 22 mei 2018

Vaak doen we onderzoek naar bepaalde software en daaraan gerelateerde ontwikkelingen voor derden. Maar voor de invoering van de AVG (25-5-2018) hebben we onze eigen activiteiten doorgelicht in verband met het vastleggen van persoonsgegevens. Het resultaat daarvan hebben we vastgelegd in dit nieuwsbericht, zodat u weet dat we de AVG serieus nemen binnen onze organisatie. 

Al zeker twee jaar weten wij dat de AVG (GDPR) er aan komt, Maar net als wellicht velen van u zijn we pas eind 2017 daadwerkelijk begonnen met de vraag "Wat betekent de invoering van de AVG voor onze activiteiten en wat voor maatregelen moeten we treffen?". Daarbij hebben we onze activiteiten als volgt ingedeeld:

  1. Het publiceren van informatie op onze websites (zoals www.softwarepakketten.nl, www.ictaccountancy.nl, www.ictjuridisch.nl en www.ublketentest.nl). Het gaat dan om artikelen en bijvoorbeeld blogs van onze eigen hand en informatie van derden, zoals nieuwsberichten, blogs en natuurlijk het aanbod van standaard softwarepakketten.nl.

  2. Het organiseren van bijeenkomsten. Zoals praktijkdagen, het seminar Robotic accounting en ons ICT Accountancy jaarcongres. 

  3. Het versturen van onze nieuwsbrieven aan geïnteresseerden.

Publiceren van informatie op onze websites
Van de vele informatie die wij publiceren op onze websites is slechts in zeer beperkte mate sprake van persoonsgegevens, zo blijkt uit het doorlopen van de gegevens in onze onderliggende database. We hebben het dan bijvoorbeeld over de vermelding van een (persoons)naam bij een blog die geschreven is, het plaatsen van een nieuwsbericht waarin een (persoons)naam wordt genoemd of het opgeven van een pakketwaardering waar we vragen om een emailadres (niet openbaar) en een naam (wel openbaar). Op verzoek kunnen we deze gegevens natuurlijk altijd weer verwijderen, daarin is niets veranderd met de komst van de AVG. 

Softwareleveranciers en dienstverleners beschikken over persoonlijke toegangsgegevens om hun producten en diensten zelf online te kunnen onderhouden. Daar zijn ze dan ook zelf verantwoordelijk voor. Met uitzondering van inloggegevens komen ALLE te onderhouden gegevens altijd online op een of meer van onze websites. Denk aan leveranciers- en pakketgegevens. Persoonsgegevens, denk aan een contactpersoon van een leverancier of inloggegevens van een leverancier, kunnen ook in dit geval altijd aangepast (door de leverancier zelf onlne) en (door ons) verwijderd worden. Dit laatste zo nodig wel voorafgegaan door een controle bij betreffende softwareleverancier. 

Cookies
Wij werken niet actief met cookies op onze website en in het verlengde daarvan werken we ook niet met Google analytics om bezoekersgegevens te kunnen volgen en traceren. Ook een systeem als Facebook tracking-pixels wordt door ons zelf niet gebruikt. Alleen de statistieken via onze provider Yourhosting worden gebruikt om inzicht te hebben in de aantallen bezoekers op onze website, bezochte pagina’s, e.d. Wij denken dat we daarmee tegemoet komen aan uw privacy.

Het organiseren van bijeenkomsten
Een aantal malen per jaar (5 tot 10 maal) organiseren wij, al dan niet in samenwerking met een andere organisatie, bijeenkomsten. Via een inschrijfformulier worden gegevens opgenomen van deelnemers aan een bijeenkomst. Hiervoor vragen wij uitsluitend de gegevens die benodigd zijn voor een juiste afhandeling (in het kader van data minimalisatie), zoals voor het zenden van een bevestiging, naambadge, deelnamebewijs (in geval van PE) en factuur. Wij beschouwen dit als administratieve basisgegevens die conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard worden. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en na het aflopen van de fiscale bewaartermijn verwijderd. Deelnemerslijsten worden (op voorhand of na afloop) niet aan derden verstrekt, zoals bijvoorbeeld leveranciers die deelnemen aan de informatiemarkt.

Het versturen van onze nieuwsbrieven aan geïnteresseerden 
Emailadressen voor het verzenden van nieuwsbrieven worden alleen door ons opgeslagen als:
- U zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, als dan niet in combinatie met het opvragen van een rapport.
- U heeft deelgenomen aan een event van Onderzoeksbureau GBNED.
- U zich als softwareleverancier of dienstverlener heeft aangemeld op www.softwarepakketten.nl.
- U heeft meegedaan aan een activiteit van GBNED, zoals bijvoorbeeld de UBL Ketentest.
- U een relatie bent van GBNED.
Op uw verzoek wordt een emailadres altijd weer verwijderd. 
Als u een nieuwsbrief ontvangt kunt u zich daarna direct weer uitschrijven en wordt uw emailadres ook daadwerkelijk verwijderd door ons.
Wij verzamelen geen emailadressen via derden.

In het kader van dataminimalisatie hebben we besloten om alleen emailadressen op te slaan en niet (meer) een naam. Bij online inschrijven voor een nieuwsbrief wordt dan ook niet (meer) gevraagd om uw naam. 

Privacy Statement
Op onze websites verwijzen we naar ons Privacy statement.

Tot slot
Al met al zijn we toch een behoorlijk aantal dagen bezig geweest in het kader van de AVG, hetgeen we als een zinvolle exercitie hebben ervaren. We hopen dat we bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven en deelnemers aan onze bijeenkomsten hiermee ook van dienst te kunnen zijn. In elk geval gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met ook uw persoonsgegevens, nu en in de toekomst.

Mocht u desondanks opmerkingen en/of aanbevelingen hebben laat het ons even weten via privacy@gbned.nl
 

Categorie(n) GRC en Assuring, ICT & Recht, Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Branche > Juridisch
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED