Softwarepakketten.nl
Exact Software

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Kanttekeningen over vernieuwingsagenda van de NBA in relatie tot ICT ontwikkeling

Plaatsingsdatum 30-05-2018
Berichtdatum 30 mei 2018

Blog door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

De NBA heeft een 'Vernieuwingsagenda' gepubliceerd, als vervolg op het eerder dit jaar uitgebrachte visiedocument 'Een beroep met toekomst'. De nieuwe publicatie geeft invulling aan de visie van de sector voor de komende jaren aldus de NBA. Met name over de ICT gerelateerde inhoud plaats ik kanttekeningen bij deze agenda die ik ook gedeeld heb met het bureau van de NBA.  

Mijn kanttekeningen wil ik via deze blog graag breder delen. Hierbij besef ik me maar al te goed dat ik ook niet de wijsheid in pacht heb en ben dan ook benieuwd naar andere reacties.

Eerst een paar punten c.q. citaten uit de hiervoor genoemde vernieuwingsagenda van de NBA:

Accountants zetten de nieuwste digitale technieken in voor het efficiënter uitvoeren van hun werkzaamheden.

Om data snel te kunnen uitwisselen en interpreteren is verdere standaardisatie noodzakelijk. Standaardisatie draagt daarnaast bij aan het verlagen van de frictiekosten in de financiële verantwoordingsketen. Om die reden steunt de NBA projecten als:
- Standard Business Reporting (SBR);
- Universal Business Language (UBL);
- Referentie Grootboek Schema (RGS).

Het referentiegrootboekschema (RGS) is een methode om data uit de financiële administratie makkelijker uitwisselbaar en vergelijkbaar te maken. De NBA werkt samen met de Belastingdienst, het CBS, de SRA, NOAB, softwarebedrijven, brancheorganisaties en financiële instellingen aan een robuuste standaard RGS 3.0. Daadwerkelijke invoering vereist nader overleg, maar vooral ook voorlichting, praktische toepassingen en succesvolle voorbeelden. We formeren een versnellingsteam dat op korte termijn aan de slag gaat.

Met het programma Standaardisatie Financiële Administraties (RGS 3 .0) is al een startschot voor het thema vernieuwende kracht gegeven. Met het MKB-programma (‘vertrouwd adviseur’) starten we nog vóór de zomer. Na de zomer stellen we de Accounttech-groep in, die als aanjager gaat fungeren voor de innovatie-agenda.

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE NBA: Heeft een voortrekkersrol in de vernieuwing van de sector.

Tot zover de punten die mij opvielen in de vernieuwingsagenda van de NBA.

Vragen aan de NBA
Eind april c.q. begin mei 2018 heb ik de NBA enkele vragen gesteld over de vernieuwingsagenda, met name in relatie tot genoemde ICT-ontwikkelingen.

Gestelde vragen:

 1. Wie heeft UBL op de vernieuwingsagenda geplaatst; UBL is wat mij betreft een onderliggende techniek (net al ISO en UN/ECE). Het daadwerkelijke onderwerp is Elektronisch factureren (inclusief elektronische factuurverwerking). Naast UBL is er bijvoorbeeld UN/CFACT CII en speelt de EU standaard EN 16931 een rol. EN 16931 is niet alleen UBL, maar dus ook UN/CFACT CII. Daarnaast spelen transportstandaarden een belangrijke rol, zoals PEPPOL dat momenteel het meest in de belangstelling staat. Een belangrijk aspect hierbij is de On boarding.

  Ik lees dat NBA een actieve rol speelt. Hoe kan het dan dat de NBA zelf nog in het ouderwetse PDF-formaat  facturen stuurt aan leden anno 2018? (bijv. NOAB en RB factureren al 2 jaar elektronisch in UBL!).

 2. Wie zijn de bronnen geweest voor de vernieuwingsagenda als het gaat om elektronisch factureren? Kunnen jullie me aangeven wie sowieso betrokken zijn geweest bij de vernieuwingsagenda, dan kan ik me een beeld vormen van kennisniveau.

 3. Wat is de scope van het vernieuwingsplan? 

Geen reactie
De NBA heeft tot heden (29 mei 2018) niet inhoudelijk gereageerd op deze vragen.

Teveel RGS 
Naar mijn idee is de vernieuwsagenda beslist geen evenwichtige presentatie van relevante ICT ontwikkelingen en toekomstige vernieuwingen voor de accountantspraktijk. Getuige alleen al het feit dat er onevenredig veel aandacht is besteed aan RGS in relatie tot andere ICT ontwikkelingen. Wat maakt RGS zo bijzonder dat het van de NBA meer aandacht krijgt dan andere ICT ontwikkelingen?  

Wat betreft RGS heb ik 26 april 2018 aan de NBA ook nog de volgende vraag voorgelegd:
"Hebben jullie een voorstel voor de volgende RGS ronde? Ik wil ergens volgende maand www.rgsready.nl weer oppakken, gelijktijdig met uitvraag voor nieuwe versie Gids boekhoudsoftware".
Ondanks de aandacht voor RGS in de vernieuwingsagenda heb ik van de NBA geen antwoord gekregen op mijn vraag en besloten om RGS dan maar even niet als extra uitvraag mee te nemen bij de nieuwe uitgave van de Gids boekhousoftware 2018 die verschijnt op 27 juni 2018.   

Kanttekeningen
Mijn kanttekeningen over de vernieuwingsagenda zijn:

 1. Volgens het vernieuwingsplan ondersteunt de NBA projecten als:
  a. Standard Business Reporting (SBR);
  b. Universal Business Language (UBL);
  c. Referentie Grootboek Schema (RGS).

  Ad. a. SBR;
  Zijn we in Nederland sinds 2005 mee bezig en is naast verplichtstelling(en) niet echt van de grond gekomen volgens mij. De invoering van SBR Assurance vanuit de NBA heeft ook vele jaren in beslag genomen (stond volgens mij al ten tijde van het NIVRA-tijdperk op de rol). Naar mijn idee is van vernieuwing allang geen sprake meer en is SBR een geldverslindend project. Ik ben benieuwd of uit de jaarrekening van de NBA straks blijkt hoeveel geld zij in 2017 hebben besteed aan SBR Assurance.

  Ad. b. UBL;
  Al eerder heb ik gemeld dat UBL alleen een onderliggende techniek is op het niveau van software ontwikkelaars. Al meerdere jaren beschikbaar bij leveranciers van boekhoudsoftware en andere partijen. Uitstekend als de markt de werkwijze van elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking omarmt. De NBA speelt beslist geen voortrekkersrol als het gaat om elektronisch factureren. Het is inmiddels de hoogste tijd dat de NBA binnen haar eigen administratie (zowel utgaand als inkomend) UBL ondersteunt, maar dat heeft volgens mij niets met vernieuwing te maken, maar louter met het wegwerken van een achterstand.

  In de vernieuwingsagenda staat dat de NBA ook een of meerdere projecten in het kader van UBL ondersteunt. Ik ben reuze benieuwd welk project dat is en wat de inbreng van de NBA is geweest. Bij het initiatief UBL Ketentest en het samenstellen van "De complete gids Elektronisch factureren 2018" ben ik de NBA echter niet tegen gekomen. Ook bij het uitvoeren van de UBL-RGS pilot in 2015 was de NBA niet betrokken. Ik hoor graag bij welk UBL project de NBA wel actief betrokken is? 

  Ad. c. RGS;
  Betrokkenen van Belastingdienst, KVK, EZ, Logius/SBR en het CBS hebben eind 2011 van gedachten gewisseld over een idee m.b.t. een gecoördineerd referentieschema voor grootboekrekeningen. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels (voorjaar 2018) is RGS versie 3.0 een feit. We zijn dus inmiddels ruim 6 jaar onderweg met RGS en van grootschalig gebruik is geen sprake. En hoezo vernieuwing? Onze zuiderburen werken al tientallen jaren met een uniform rekeningschema. En wij polderen in 2018 vrolijk voort.

  Wie de officiële RGS website bezoekt ziet dat de voorzitter Expertgroep RGS afkomstig is van het bureau van de NBA en dat de voorzitter Beheergroep RGS eveneens afkomstig is van het bureau van de NBA. Daar is volgens mij op zichzelf niets mis mee. Maar kan het zijn dat door deze zware participatie in RGS vanuit de NBA er minder aandacht is voor andere relevante ontwikkelingen vanuit de NBA? Ik noem als vorbeeld even PSD2 en Instant Payments? 

 2. Ik denk dat er onderscheid gemaakt moet worden in ten eerste: bestaande standaards en technologie en de implementatie daarvan die achterloopt, denk aan SBR, UBL en RGS. Maar ook data-analyse en dashboards waarvoor de oplossingen al bestaan maar de invoering wat achterblijft. Zeker geen ondewerpen onder het motto van "vernieuwing".
  EN als tweede: innovaties die op de rol staan of komen.
  Bij die eerste zaken is het goed op een rij te krijgen waarom implementatie stokt en bij innovaties die op de rol staan de grens tussen realisme en hype.

  Zo is het toverwoord van 2018 AI. (artificial Intelligence). Als computers echt zelflerend zijn en kunstmatige intelligentie bestaat, waarom worden er anno 2018 nog steeds hordes programmeurs gezocht?
   
 3. In de vernieuwingsagenda mis ik zaken als: machine learning, mede als onderdeel van elektronisch factureren. En natuurlijk PSD2 en XS2A op het gebied van betalingsverkeer. En verwar dat laatste niet met Instant Payments dat vanaf 2019 een belangrijke rol gaat spelen. Het verschil tussen PSD2 en Instant payments is trouwens niet altijd bij iedereen duidelijk. Daanaast besteed de vernieuwingsagenda geen aandacht aan Robotic accounting in breder verband. Ook blockchain, Cryptocurrency en API's (dé ontwikkeling van dit moment notabene) wordt niet over gerept volgens mij.  

Ik gaf al eerder aan dat ik ook niet de wijsheid in pacht heb, maar wil de NBA wel van harte aanbevelen om de huidige vernieuwingsagenda te herzien op het gebied van ICT ontwikkelingen en innovaties. Natuurlijk heb ik de NBA al vaker aangeboden mee te denken en input te leveren als het gaat om ICT ontwikkelingen. Maar deze blog is beslist niet bedoeld als pleidooi of sollicitatie om mee te werken aan ICT innovaties vanuit de NBA. 

Recent ontving ik trouwens ook de gedrukte NBA uitgave "Trends in accountancy 2017-2018" in mijn brievenbus. Die uitgave bevat wel de nodige advertenties (van onder meer ICT aanbieders) en advertorials, maar geen uitgebreide informatie over het gebruik van ICT in relatie tot de genoemde trends. 

Tot slot wens ik de NBA alle succes toe met haar vernieuwingsprogramma en hoop ik dat dit zowel de leden van de NBA als de stakeholders (ondernemend Nederland) ten goede komt. Deze laatste groep doen we het per slot van rekening allemaal voor.

Reacties zijn welkom via redactie@softwarepakketten.nl.  
 

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, Branche > Accountantskantoren > Software advies
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Wie houdt in Nederland een standaard grootboekschema tegen? [23-09-2019]

Doet uw boekhoudpakket dat ook: afloopcontrole openstaande posten debiteuren [20-08-2019]

Doet uw boekhoudsoftware dat ook: Elektronisch factureren op basis van UBL-AAN en PEPPOL-First [21-07-2019]

Doet uw boekhoudpakket dat ook: zekerheid bieden aan controller en accountant door ingebouwde auditfuncties [19-06-2019]

Doet uw boekhoudpakket dat ook: wachten op goede gegevensuitwisseling vanuit de Belastingdienst [22-05-2019]


Woensdag 30 oktober 2019
ICT Accountancy jaarcongres
Met als centraal thema "Mobiel werken" en verder o.a. aandacht voor PSD2, Mazars Signals, ICT Accountancy in België, Cybersecurity en de nieuwe ICT Accountancy softwaregids.
Meer informatie en aanmelden.AFAS Software


Visma Software


Tecknow


Onerzoeksbureau GBNED