Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Kiezen accountants altijd factuurverwerkingspartners met een veilige internetverbinding?

Plaatsingsdatum 11-06-2018
Berichtdatum 11 juni 2018

Op www.internet.nl kun je de beveiliging van diverse onderdelen laten scannen. Zo kun je zien of de website van de partner veilig is, maar wordt ook de e-mailverbinding geanalyseerd. Met name het belang van dat laatste onderdeel is enorm, omdat e-mail het meest gebruikte middel is om informatie uit te wisselen. Accountants, die facturen doorsturen naar een factuurverwerkingspartner, moeten ervan uit kunnen gaan dat dit via een veilige verbinding gebeurt.

Factuurverwerkingspartij in “hall of fame”
Er zijn ook partijen die hun zaken wel goed voor elkaar hebben. Zo heeft één factuurverwerkingspartij het weten te schoppen tot de “hall of fame” van www.internet.nl. Rob Tolstra, CEO van go2UBL: “Niet alleen omdat wij vertrouwelijke informatie van onze klanten ontvangen, maar ook omdat wij het gebruiksgemak van onze dienst belangrijk vinden, hebben wij hier actief op ingezet. Wij zijn natuurlijk ontzettend trots op het feit dat wij door een onafhankelijke derde erkend worden als betrouwbaar.”

Beveiliging klantgegevens
De factuurverwerkingspartner die verzending en ontvangst van facturen in UBL-formaat mogelijk maakt, kan diverse stappen nemen om de gegevens te beveiligen. Zo zijn er een aantal grote partijen die werken via een beveiligd kanaal en e-mail vermijden. Tolstra: “Op zich een goede stap, zeker als je kijkt naar de veiligheid. Het verhoogt wel een drempel omdat mensen moeten inloggen in systemen of portals. Omdat wij veel waarde hechten aan gemak, hebben wij acties ondernomen om onze e-mailverbinding zo goed mogelijk te beveiligen. Want wat is er eenvoudiger dan het versturen van een e-mail? Het gemak voor de verzender en de ontvanger van de facturen houden we daarmee intact.”

Over Internet.nl
Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Daarin participeren diverse partners uit de internetgemeenschap en Nederlandse overheid, waaronder het Ministerie van Economische Zaken. Zij proberen awareness te creëren voor het feit dat de oude internetstandaarden niet voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Criminelen misbruiken die standaarden. Doel is om mensen in beweging te zetten nieuwe, slimmere standaarden te gebruiken.

 

 

Categorie(n) Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > ICT beheer en beveiliging
Bronvermelding Go2UBL
Internet URL http://www.go2ubl.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED