Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Nulmeting boekhoudsoftware en blockchaintechnologie

Plaatsingsdatum 27-06-2018
Berichtdatum 27 juni 2018

Sinds de afgelopen twee á drie jaar staat er geen technologische ontwikkeling zo in de belangstelling als de blockchain. Er wordt veelvuldig gesproken over een ‘digitaal gedecentraliseerd grootboek’ als uitleg wordt gegeven over het begrip blockchain. Het begrip ‘grootboek’ staat zowat synoniem aan ‘boekhouding’ en dus mag je verwachten dat boekhoudsoftware en blockchain technologie voor elkaar bestemd zijn. Er wordt als het gaat om blockchain gesproken over ‘Triple entry accounting’ waarbij alle boekhoudkundige transacties versleuteld op meerdere plaatsen zijn vermeld. En als we ICT visionairs mogen geloven is blockchain als ontwikkeling groter dan de ontwikkeling van internet zelf.

Je zou dan verwachten dat leveranciers van boekhoudsoftware hun ontwikkelagenda afgelopen jaar volledig op hun kop hebben gegooid en alle mankracht aan ontwikkelaars hebben ingezet op boekhouden met blockchain (dus Triple entry accounting). Een recente “nulmeting blockchain en boekhoudsoftware” in het kader van de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2018 leert dat leveranciers van boekhoudsoftware zich niet massaal gek laten maken door het blockchain geloof en hard werken aan zaken als elektronisch factureren, PSD2, Machine learning en Instant Payments. De belangrijkste ontwikkeling van dit moment zijn api’s (application programming interfaces) om ‘real-time’ gegevens uit te wisselen alsof systemen één compleet eco-systeem vormen voor de ondernemer.

Nulmeting blockchain en boekhoudsoftware
Voor de nulmeting blockchain en boekhoudsoftware is, in het kader van de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2018, aan 62 leveranciers van standaard boekhoudsoftware de volgende vraag gesteld: “Wat is uw visie over blockchaintechnologie in relatie tot boekhoudsoftware?”. Met het volgende resultaat:

  • 32 van de 62 leveranciers hebben geen reactie gegeven op onze vraag (> 50%).
  • 12 leveranciers melden samengevat: “interessante ontwikkeling, blijven we volgen, doen we nu niets mee”.
  • 16 leveranciers hebben een uitgebreidere reactie gegeven.
  • 1 leverancier heeft boekhoudsoftware volgens blockchain in ontwikkeling bij het loggen van wijzigingen van ingevoerde gegevens.
  • 1 leverancier stelt als enige cryptocurrency opgenomen te hebben in RGS 3.0.

Uit de nulmeting blijkt dat blockchaintechnologie op dit moment niet bijzonder hoog op de ontwikkelagenda van leveranciers van boekhoudsoftware staat. Dat de relatie blokchaintechnologie en boekhoudsoftware wel aandacht verdient blijkt uit reacties als: “de blockchain zal de financiële vastlegging zoals we die nu kennen drastisch doen veranderen; de blockchaintechnologie zorgt voor een perfect sluitende administratie; blockchain wordt een onomstotelijke backbone voor accounting in de toekomst; blockchain heeft een grote potentie om de betrouwbaarheid van de financiële administratie te vergroten; boekhoudpakketten worden integraal onderdeel binnen de blockchain”. 
Mede gezien deze reacties lijkt het vanzelfsprekend dat leveranciers van boekhoudsoftware aangehaakt blijven bij de verdere ontwikkeling van blockchaintechnologie.

Gids boekhoudsoftware 2018 met visies van leveranciers over blockchaintechnologie
Alle individuele reacties c.q. visies door leveranciers van boekhoudsoftware zijn integraal opgenomen in de “Gids boekhoudsoftware 2018” die gratis beschikbaar is via de website www.gidsboekhoudsoftware.nl.

Categorie(n) Blockchain, ICT Innovatie, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > ICT bedrijven
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED