Softwarepakketten.nl
EXACT Software

Onderzoek

APIs en administratieve software: het nieuwe ERP

Plaatsingsdatum 27-09-2019
Berichtdatum oktober 2019

API staat voor ‘Application Programming Interface’ en is techniek onder de motorkap van softwaresystemen (app’s) om ‘real-time’ gegevens uit te wisselen. In relatie tot cloud computing wordt gesproken over ‘web-api’. API kan gezien worden als tegenhanger van de ouderwetse interfaces waarbij gegevens, veelal batch-georiënteerd, via een bestand uitgewisseld worden tussen verschillende administratiesystemen. In het rapport komt ook “api versus webservice” aan de orde.

Steeds meer softwareleveranciers die zich met hun app’s (softwaresystemen) richten op de cloud maken gebruik van api’s om deel uit te maken van een uitgebreid (oneindig) ECO-systeem dat gebruikers in staat stelt al hun bedrijfsprocessen verregaand te automatiseren.

De term “app” wordt enerzijds als algemene term gebruikt om softwaresystemen aan te duiden en anderzijds om een toepassing op het gebied van mobile computing (zoals een app op een smartphone) aan te duiden. Voor deze uitgave beschouwen wij een “app” als een zelfstandig softwaresysteem, ongeacht van het device waar het systeem op draait.

Deze uitgave is bedoeld om inzicht te geven in “APIs als het nieuwe ERP” met ontwikkelingen, veelgebruikte begrippen, softwarepakketten en het gebruik van api’s en aandachtspunten. Op dit moment speelt boekhoudsoftware nog een min of meer centrale rol in dit rapport. Naar de toekomst toe is het ook de bedoeling API’s in relatie tot andere administratieve systemen (zoals ERP, Logistiek, Salaris, HRM, rapportages, etc.) onder de aandacht te brengen.

Stukje techniek
Van buitenaf kunnen cliënts op basis van bepaalde code vragen (request) stellen aan een applicatie. De vragen van buitenaf wordt door de API vertaald naar code waar de applicatie iets mee kan. De API zal vervolgens het antwoord (response) op de vraag terugsturen naar de cliënt.

Het kan gaan om het opvragen van openbare gegevens, zoals valutakoersen, twitterberichten over een bepaald onderwerp of de weersverwachting. Het kan echter ook gaan om het opvragen van besloten gegevens, zoals het openstaande saldo van een factuur. In dat laatste geval is het belangrijk dat betreffende gegevens alleen opgevraagd kunnen worden door geautoriseerde personen.

API-modellen
Gericht op de administratieve automatisering (nu nog op basis van boekhoudsoftware, maar in de toekomst tot een complex ERP-systeem) hanteren we voor dit rapport de volgende onderverdeling van API-modellen:

  1. Verrijken van basisgegevens;
  2. Aanleveren van financiële transacties aan het boekhoudsysteem;
  3. API als het nieuwe ERP (integreren van zelfstandige systemen met als doelstelling eenmalig vastleggen van gegevens en meermalig gebruik ervan);
  4. Ketenintegratie;
  5. Uitbreiden functionaliteit van zelfstandige systemen;
  6. Ontsluiten van gegevens voor rapportage- en analyse doeleinden.

Deze API-modellen worden in het rapport uitgebreid toegelicht. 

Het rapport "APIs en administratieve software: het nieuwe ERP" kent de volgende inhoudsopgave:

1. Inleiding

2. Het nieuwe ERP

3. API ontwikkeling
    3.1 Inleiding
    3.2 Techniek
    3.3 API management platforms
    3.4 API versus webservice

4. API gebruik
    4.1 Inleiding
    4.2 API-modellen administratieve software
          4.2.1 Verrijken van basisgegevens
          4.2.2 Aanleveren van financiële transacties aan het boekhoudsysteem
          4.2.3 API als het nieuwe ERP
          4.2.4 Ketenintegratie
          4.2.5 Uitbreiden functionaliteit van zelfstandige systemen
          4.2.6 Ontsluiten van gegevens voor rapportage- en analyse doeleinden
    4.3 Softwareleveranciers en toepassingen
          4.3.1 Inleiding
          4.3.2 Voorbeelden van apps en api’s
    4.4 API Service providers
          4.4.1 Inleiding
          4.4.2 Voorbeelden van API Service providers

5. Aandachtspunten

Opvragen Gratis rapport
Aanvragen rapport "APIs en administratieve software: het nieuwe ERP"...

Categorie(n) Standaardisatie, (open)standaarden, XML en JSON, Branche > Financials, Soort > ERP, Soort > EAI, EDI, Webservice en API, SAAS, Cloud Computing, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren, ICT Innovatie, Branche > Dienstverlening
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED