Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Impuls e-facturatiestroom najaar 2018

Plaatsingsdatum 14-10-2018
Berichtdatum Oktober 2018

Dit najaar zal de e-facturatiestroom aan decentrale overheden een flinke impuls krijgen. De 3 door het PIANOo programmabureau e-factureren geselecteerde bedrijven zullen toeleveranciers activeren met het doel een e-factuurstroom tussen hen en decentrale overheden op gang te brengen. Het gebruik van de beveiligde route via Simplerinvoicing is daarbij een voorwaarde.

De 3 geselecteerde bedrijven Tradeinterop, eVerbinding en TIE Kinetix hebben elk een deel van de opdracht gekregen om de e-facturatiestroom aan decentrale overheden een flinke impuls te geven. De gunning was het resultaat van een aanbestedingstraject dat dit voorjaar werd ingezet.

Simplerinvoicing als voorwaarde
Opdracht aan de 3 bedrijven is om vanaf dit najaar toeleveranciers te activeren met het doel een e-factuurstroom tussen hen en decentrale overheden op gang te brengen. Het gaat om een geselecteerde groep toeleveranciers en overheden. Het gebruik van de beveiligde route via Simplerinvoicing is daarbij een voorwaarde. Simplerinvoicing is het afsprakenstelsel van softwareleveranciers en dienstverleners dat laagdrempelig e-factureren mogelijk maakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open standaarden en het Europese PEPPOL netwerk.

EU subsidie
PIANOo en de Stichting Simplerinvoicing dienden eerder dit jaar gezamenlijk een subsidieaanvraag in bij de Europese Commissie om werk te kunnen maken van de activatie. Dit omvat het informeren en stimuleren dat toeleveranciers daadwerkelijk e-facturen gaan versturen via het netwerk van Simplerinvoicing. In april werd de subsidie via de Connecting Europe Facility (CEF) toegekend.

Wettelijke verplichting
Decentrale overheden en andere aanbestedingsplichtige organisaties zijn vanaf 18 april 2019 wettelijk verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Zij zullen dan de ICT voorzieningen geïmplementeerd moeten hebben. Maar dat is geen garantie dat toeleveranciers ook e-facturen gaan versturen. Pas als de e-factuurstroom op gang komt, profiteren zowel ontvangers als verzenders van de voordelen.

Categorie(n) Branche > Overheid en semi overheid, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Pianoo
Internet URL http://www.pianoo.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED