Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

White papers

Een vijfstappenplan om uw factuurverwerking nog verder te optimaliseren

Plaatsingsdatum 22-01-2019
Berichtdatum Januari 2019

De automatisering van de factuurverwerking staat al meer dan tien jaar op de bedrijfsagenda van organisaties. Veel van deze organisaties moeten hier nog altijd mee beginnen. Organisaties die al wel een automatiseringsslag hebben gemaakt, zitten vaak opgescheept met een deels handmatige verwerking. Processen die automatische factuurverwerking zonder menselijke interactie in de weg zitten.

In deze whitepaper leest u over:

 • DE DEFINITIE VAN AUTOMATISCHE FACTUURVERWERKING ZONDER MENSELIJKE INTERACTIE EN HET BELANG DAARVAN VOOR DE GEHELE ORGANISATIE.
    
 • EEN BASIS OM VERANDERINGEN DOOR TE VOEREN DIE VAN GROTE INVLOED ZIJN OP HET PROCES VAN AUTOMATISCHE FACTUURVERWERKING.
    
 • 5 STAPPENPLAN DIE UW ORGANISATIE NAAR EEN ZO HOOG MOGELIJK PERCENTAGE VAN DE ‘TOUCHLESS VERWERKING VAN FACTUREN BRENGEN. HET 5 STAPPENPLAN DIE UW ORGANISATIE EEN BOOST GEEFT OM EEN ZO HOOG MOGELIJKE “TOUCHLESS” VERWERKING VAN FACTUREN TE REALISEREN.

Veel voorkomende uitdagingen rond factuurverwerking in een legacy omgeving
Bedrijven in diverse industrieën en verschillende grootte ondervinden uitdagingen rondom factuurverwerking. Zelfs organisaties die reeds in automatiseringsmogelijkheden hebben geïnvesteerd stuiten nog altijd op uitdagingen die hun bestaande oplossing niet of onvoldoende kan verhelpen. 

Hét kenmerk van een daadwerkelijk geautomatiseerd factuurverwerking proces is dat er geen menselijke interactie nodig is vanaf het moment dat een factuur wordt ontvangen tot het moment waarop die in het ERP-systeem wordt geboekt.

Geen menselijke tussenkomst
Even voor de duidelijkheid: hét kenmerk van een daadwerkelijk geautomatiseerd factuurverwerkingproces is dat er geen menselijke interactie nodig is vanaf het moment dat een factuur wordt ontvangen tot het moment waarop die in het ERPsysteem wordt geboekt. Met andere woorden: medewerkers van de crediteurenadministratie of andere medewerkers binnen de organisatie hoeven geen handmatige taken te verrichten. Zelfs wanneer u al over een digitale of geautomatiseerde factuurworkflow beschikt, is er mogelijk ruimte voor het
verbeteren van de efficiëntie van het factuurverwerkingsproces.

Welk niveau van automatisering hebt u bereikt? 60%? 75%? En is dat voldoende voor u, of zou uw organisatie baat hebben bij een
percentage van 90% of zelfs hoger? In deze whitepaper reiken wij u 5 manieren aan die uw organisatie kunnen helpen om de
factuurverwerking verder te optimaliseren tot een proces waarin geen menselijke tussenkomst meer vereist is.

Automatiseringsmogelijkheden
De verwerking van facturen omvat twee verschillende processen, al naar gelang de type factuur.

 1. Facturen voor directe kosten;
  Op inkooporders gebaseerde facturen zijn facturen met informatie die kan worden gematcht tegen bepaalde documenten, zoals een inkooporder, een pakbon of een contractueel overeengekomen facturatieplan. Als alle factuurgegevens ‘matchen’ met de
  data op ondersteunde documenten, kan de factuur worden goedgekeurd, van codering worden voorzien en ter betaling in het ERPsysteem worden ingevoerd. Dit alles zonder dat een gebruiker de factuur hoeft te zien of daar iets mee hoeft te doen. Op inkooporders gebaseerde facturen bieden uitgelezen kansen voor verwerking zonder menselijke interactie, met alle voordelen van dien.
     
 2. Facturen voor indirecte kosten;
  Kostenfacturen zijn niet gekoppeld aan een inkooporder. Ze vragen doorgaans een bepaalde mate van menselijke interactie voor
  het toevoegen van codering, het distribueren van de facturen en de goedkeuring daarvan. Gelukkig bieden facturen voor indirecte
  kosten volop kansen voor automatisering. Denk bijvoorbeeld aan automatische toevoeging van codering en aanvullende ondersteuning voor de juiste codering ter waarborging van de nauwkeurigheid. Dit in combinatie met praktische routering op basis van een goedkeuringshiërarchie minimaliseert de noodzaak van menselijke interactie, maar met behoud van grip en overzicht.

Complete whitepaper
Lees complete whitepaper "Een vijfstappenplan om uw factuurverwerking nog verder te optimaliseren" (PDF).

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Dienstverlening, Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay
Bronvermelding Medius
Internet URL Medius

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 29 mei 2024
Seminar software voor externe- en interne rapportage, BI en (liquiditeit)planning

Financials en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en aanbod op het gebied van software voor rapportages, BI, (liquiditeits)planning en de invloed van AI.
Meer informatie.

Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED