Softwarepakketten.nl

Onderzoek

RGS brugstaat: standaard voor uitwisseling van boekhouding naar winstaangifte IB en VPB

Plaatsingsdatum 15-11-2019
Berichtdatum 15 november 2019

Let op:
Het beheer van de RGS brugstaat is ondergebracht bij STIPAC.
Alles over de RGS brugstaat en andere gerelaieerde standaarden is te vinden op de website van STIPAC.

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte IB en VPB. Er zijn inmiddels al meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Daar tegenover zijn er ook de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB.

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers (zie verderop) is door Onderzoeksbureau GBNED nu een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.

Een en ander op basis van RGS codering in het grootboek.

De uitwerking komt feitelijk op het volgende neerkomt:

 1. Leveranciers van boekhoudsoftware zorgen ervoor dat een grootboekschema gekoppeld is of kan worden aan RGS-codes. En dat een RGS brugstaat (een XML-bestand dat verderop is gespecificeerd) aangeleverd kan worden.
     
 2. Leveranciers van fiscale aangiftesoftware zorgen ervoor dat via het XML-bestand de cijfers ingelezen kunnen worden. Conform de specificatie die verderop is uitgewerkt.
     
 3. Als controle zorgt het RGS-project voor een overzicht met een volledige codering van de winstaangiftes (IB en VPB) in het RGS-schema. Op een zodanige wijze dat iedere RGS-code (in elk geval op niveau 4) een corresponderende winstaangifte rubriekscode kent.

De wijze van aanleveren, zoals: export, import of API wordt aan de markt zelf overgelaten.

Voorbeeld WIA
Voorbeeld klein deel winstaangifte rubrieken versus RGS (3.1):

Winstaangifte rubriek RGS Code RGS Omschrijving
Liquide middelen BLim Liquide middelen
Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren
Auto- en transportkosten
  
WBedAut
WBedTra
Autokosten
Transportkosten
Verkoopkosten WBedVkkOvr Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten

Toelichting:

 1. Vorderingen op handelsdebiteuren is niveau 3 van RGS.
  Hierbinnen zijn rekeningen aanwezig als:
  - Handelsdebiteuren nominaal
  - Handelsdebiteuren intercompany
  - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren
  - Huurdebiteuren
  - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg).

  In de regel zal in een rekeningschema de post “debiteuren” gekoppeld worden aan BVorDebHad, zijnde “handelsdebiteuren nominaal”. Valt hierdoor automatisch onder BVorDeb. Dat laatste geldt feitelijk voor alles met BVorDeb*.*.

  Als de Belastingdienst bijvoorbeeld de “Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren” elders wenst op te nemen in de winstaangifte moet de winstaangifte gekoppeld worden per rekening op niveau 4 van RGS. De gebruiker heeft daar verder geen omkijken naar. Ook voor de leveranciers van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware scheelt dit werk om e.e.a. zelf uit te dokteren.
     
 2. Auto- en transportkosten is eveneens van niveau 3. Let op: In dit geval 2 RGS-codes.
  Als bijvoorbeeld “Boetes en bekeuringen” of “parkeerkosten auto’s” niet thuishoort onder “autokosten” in de winstaangifte zal de Belastingdienst e.e.a. moeten coderen op niveau 4 van RGS (dus per grootboekrekening).

Uitwerking specificaties

Met de volgende leveranciers van Fiscale aangiftesoftware is onderhavige uitwerking tot stand gekomen: AFAS Software, Fiscaal-Online.nl, Reed Business, Tecknow, Unit4, Visionplanner en Wolters Kluwer.
Verder waren de volgende leveranciers van boekhoudsoftware betrokken die zich daarvoor zelf hadden aangemeld: Exact, Minox, Twinfield en Yuki. Tot slot is de Belastingdienst betrokken geweest bij overleg en afstemming.

De positieve houding van alle aanwezigen tijdens het overleg (12-9-2019 te Hoevelaken) en verdere afstemming is het melden waard en heeft ertoe geleid dat onderstaande uitwerking een feit is.

Meer informatie

Alles over de RGS brugstaat en andere gerelaieerde standaarden is te vinden op de website van STIPAC.

Categorie(n) Soort > Externe verslaggeving, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, Soort > Boekhoudsoftware, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

ERP en EDI: e-procurement berichtstandaarden en netwerken [31-07-2021]

Welke accountants hebben duurzaamheidsrapportages op de agenda staan [24-06-2021]

Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021 [18-06-2021]

Gids boekhoudsoftware 2021: alle standaard boekhoudsoftware en hun functionaliteit [18-06-2021]

Software voor externe verslaggeving [18-03-2021]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED