Softwarepakketten.nl

Software nieuws

Uitnodiging voor plenaire bijeenkomst Auditfileplatform d.d. 4 oktober 2019

Plaatsingsdatum 01-10-2019
Berichtdatum 16 september 2019

Op vrijdag 4 oktober 2019 is er van 13:30 tot 16:00 uur een bijeenkomst van het Auditfileplatform. Op deze bijeenkomst zal de governance van de auditfiles aan de orde komen en (verder) worden ingericht. U kunt hiervoor punten aandragen.

Onderwerpen

  • Auditfile Afrekensystemen,
  • Auditfile Financieel,
  • Auditfile Salaris,
  • Auditfile BoordComputer Taxi,
  • RitRegistratieSystemen.

In 2015 was de Auditfile familie uitgegroeid tot acht verschillende auditfiles. Daardoor ontstond de behoefte aan strategische sturing met behoud van autonomie per auditfile en is de stuurgroep Auditfiles opgericht. Sindsdien is er veel tot stand gekomen: - De specificaties van de auditfiles zijn doorontwikkeld; - Meer softwarepakketten bieden de mogelijkheid om een auditfile volgens de laatste specificaties aan te maken; - Het gebruik van auditfiles is toegenomen; - In het open source project Analytics Library wordt een Referentieset Data Analyse ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Kortom auditfiles leveren een belangrijke bijdrage aan open standaarden en open voorzieningen.

Maar we zijn er nog niet, want er is nog genoeg te doen om de auditfiles door te ontwikkelen, bij de tijd te brengen en te houden. Een goede governance helpt daarbij. In het kader daarvan willen we er voor zorgen dat er voor elke auditfile:

  • Een klankbordgroep is met adequate bezetting (vertegenwoordiging van stakeholders en expertise);
  • Een duo is met een voortrekkersrol (voorzitter en secretaris), bestaande uit één persoon namens de stakeholders en één persoon namens de Belastingdienst;
  • Een roadmap en releaseplanning is;
  • Voldoende aandacht is voor de generieke ontwerpen en dat deze, waar nodig, in de specificaties verwerkt zijn;

Bij Analytics Library wordt er aan gedacht om op overeenkomstige wijze voor elk domein een duo met een voortrekkersrol (voorzitter en secretaris) op te stellen. Dit duo bestaat uit één persoon namens de stakeholders en de persoon die namens de Belastingdienst in de betreffende klankbordgroep zit. Deze laatste persoon is daarmee de linking pin tussen de klankbordgroep en Analytics Library.

Achter de schermen is al een aanzet gemaakt voor de bezetting van de klankbordgroepen en duo’s. Maar de bezetting is in principe nog open. Iedere gerede kandidaat wordt opgeroepen om zich hiervoor aan te melden. Daarna zal, na overleg en in onderlinge afstemming, de bezetting ingevuld worden.

Definitieve agenda

Agenda eerste plenaire gedeelte:

1. Opening door Menno Kooreman, voorzitter
    - Terugblik
    - Verslag Plenaire bijeenkomst 14-06-2018
    - Verslag Stuurgroep Auditfiles 14-03-2019
    - Verslag Stuurgroep Auditfiles 26-09-2019 (Wordt deze week gepubliceerd)
    - Voorstelronde.

2. Governance Auditfile Familie (zie ook de bijgevoegde vooraankondiging)
    - Presentatie door Jan Mekelenkamp
      Met daarin aandacht voor:
       - (De rol van) OSWO; RGS: Analytisc Library;
       - De organisatievormen; Logistiek; Het belang van …
    - Toelichting op de vragen aan de (in te stellen) Klankbordgroepen

Agenda parallelsessie per (in te stellen) Klankbordgroep (voor XAF; XAS; XAA; XAL; ; XAR; XAB):

3. Vragen aan de (in te stellen) Klankbordgroep
    - Inhoudelijke onderwerpen, zoals:
       - Roadmap; Kwaliteit specificaties; Kwaliteit vulling; Innovatie)
    - Suggesties voor werkafspraken
    - Suggesties voor samenstelling
    Per (in te stellen) Klankbordgroep is of komt er een gespreksleider

Agenda tweede plenaire gedeelte:

4. Terugkoppeling uit de parallelsessies van de (in te stellen) Klankbordgroepen

5. Volgende bijeenkomst

6. Sluiting door de voorzitter

De (concept) verslagen en ontwikkelingen van de Auditfile Familie zijn ook te raadplegen op:
* www.xmlauditfiles.nl omdat de diensten van ODB alleen toegankelijk zijn voor gebruikers met een ondersteuningsabonnement. Dit ondersteuningsabonnement is bedoeld voor softwareontwikkelaars en gegevensleveranciers. U kunt dit ondersteuningsabonnement kosteloos afsluiten.

Aanmelden
U kunt u aanmelden via Corrie Rijksen van SRA, e-mailadres: crijksen@sra.nl.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de servicedesk van ODB.

Met vriendelijke groet,
Servicedesk Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer.
Belastingdienst.

Categorie(n) XML Auditfiles
Bronvermelding Belastingdienst ODB
Internet URL Belastingdienst ODB

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED