Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Boekhouden van ABN AMRO op de testbank

Plaatsingsdatum 24-02-2020
Berichtdatum 24 februari 2020

Testperiode: 20 t/m 24 februari 2020
Door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

ABN AMRO is volgens mij, naast de Rabobank met Tellow, de tweede bank die in Nederland zelf een boekhoudpakket voor ondernemers op de markt brengt.

Hierna volgt een verkorte weergave van het complete testverslag dat onderaan dit bericht integraal opgevraagd kan worden.

Inleiding
ABN AMRO brengt haar boekhoudpakket “Boekhouden van ABN AMRO” op de markt in 3 smaken, te weten: 1) Voor Zzp'ers en Freelancers, 2) voor Management BV & Holding en 3) speciaal voor het MKB. Met vermelding dat de laatste 2 smaken pas per juni 2020 beschikbaar zijn.

Op haar website meldt de ABN AMRO het volgende: Eerste 3 maanden gratis, Bonnen scannen via app en Automatische koppeling aan betalingen. Na deze 3 maanden geldt een vanaf prijs van 9,95 per maand. Een attentiepunt is dat je als het ware direct gebonden aan een abonnement dat je zelf moet opzeggen. Onze voorkeur gaat bij online software uit naar een gratis proefperiode die automatisch eindigt zonder dat je hoeft op te zeggen.

De variant voor Zzp'ers en Freelancers kent de volgende restricties:
Geschikt voor 1 gebruiker;
Max. 10 verkoopfacturen per maand;
Max. 30 scans per maand.

Gerard Bottemanne,Onderzoeksbureau GBNED, gespecialiseerd in onder andere boekhoudsoftware, neemt de proef op de som en besluit “Boekhouden van ABN AMRO” op de testbank te leggen. Voorwaarde is dat je als ondernemer beschikt over een bankrekening bij de ABN AMRO en dat laatste is het geval.

Aanvragen
Het aanvragen van “Boekhouden van ABN AMRO” is gekoppeld aan de inloggegevens van een bankrekening en verloopt beslist niet van een leien dakje. Tijdens meerdere pogingen word ik geconfronteerd met de melding “Technische fout. Er lijkt helaas iets misgegaan. Probeer het later nog een keer”. Maar de aanhouder wint en na ongeveer de 6e poging blijk ik succesvol aangemeld om te boekhouden bij ABN AMRO.

Voordat ik echter akkoord ga word ik eerst gewezen op de “Overeenkomst ABN AMRO Boekhouden”. Het betreffende PDF document vraag ik op en lees o.a. het volgende:

 • ABN AMRO Boekhouden kan alleen de administratie ondersteunen van ondernemers die volledig BTW-belaste of volledig BTW-vrijgestelde prestaties leveren. Verleent u belaste én vrijgestelde prestaties, dan is ABN AMRO Boekhouden geen geschikte dienst voor u. Maakt u gebruik van een bijzondere regeling (zoals bijvoorbeeld het kasstelsel, een margeregeling of de reisbureauregeling) dan is ABN AMRO Boekhouden ook geen geschikte dienst voor u. Woont u niet in Nederland of is uw bedrijf niet in Nederland gevestigd, dan kunt u ABN AMRO Boekhouden niet gebruiken”.
    
 • Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd, moet u zelf de BTW-aangifte via het portaal van de Belastingdienst versturen. ABN AMRO Boekhouden doet dit niet voor u. U bent zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van een niet-juiste, niet-volledige of niet-tijdig ingediende BTW-aangifte”.

Hieruit maak ik op dat:

 • Als er belaste én vrijgestelde prestaties geleverd worden of als het kasstelsel wordt gehanteerd is Boekhouden van ABN AMRO ongeschikt.

 • De BTW-aangifte moet handmatig via het portaal van de Belastingdienst ingevuld en verstuurd worden. Niet echt modern te noemen in deze tijd van elektronische gegevensuitwisseling. Slechts een handjevol online boekhoudpakketten missen deze elektronische gegevensuitwisseling, vaak met als flauw excuus dat handmatig overnemen niet veel tijd kost.

  Een ICP-opgave mis ik bij de voorwaarden, maar is volgens mij niet aanwezig in het pakket. Een attentiepunt als zaken wordt gedaan met afnemers in andere EU-landen en de Belastingdienst een ICP-opgave verplicht stelt 

Inhoudelijke test
Als ik wil starten geeft dat direct een scherm met de melding “Er is een fout opgetreden” en blijk ik niet meer in het boekhoudprogramma te zitten.

Na contact met de Servicedesk ABN AMRO Boekhouden kan ik in de loop van de dag weer verder met mijn test, waarbij ik globaal de volgende functies hebben doorgenomen:

 1. Instellingen; de eerste keer als het boekhoudpakket wordt gestart kom je automatisch bij de instellingen terecht. Het gaat dan om:
  Bedrijfsgegevens; waaronder de SBI-code, rechtsvorm en contactinformatie.
  Accountgegevens; waaronder gebruikersnaam en de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen.
  Administratiegegevens; zoals keuze BTW-plichtig en frequentie BTW-aangifte.
  Factuurgegevens; zoals factuurnummer en bedrijfslogo.

  Oogt allemaal duidelijk en is eenvoudig te onderhouden. Het aantal instellingen is erg beperkt. Zo kan voor een factuur een emailtekst opgegeven worden, maar geen aparte tekst voor email onderwerp en email inhoud.  

 2. Keuze NL/EN; Alle schermen worden vervolgens in NL of EN getoond, maar niet consequent, zo blijkt uit onder meer de  schermafdruk van de Winst- en verliesrekening.

 3. Dashboard; oogt duidelijk. Met zaken als omzet en kosten, winst en verlies en cashflow historie. Wat betreft dat laatste zou ik liever een cashflow prognose in de toekomst zien. Op het dashboard kunnen meldingen en acties opgevraagd worden. Wat ik daar echter mis zijn nog toe te wijzen bankmutaties. Het banksaldo van mijn ABN AMRO bankrekening wordt online getoond. Dat is mooi, maar in het kader van PSD2 zou ik ook graag het actuele banksaldo van mij ING rekening zien. En ik kan vanuit het dashboard niet inzoomen op saldi en mutaties.  

 4. Rapportages; deze zijn onderverdeeld in: winst en verlies, balans, kolommenbalans, mutatiekaarten en journaalposten. Wat ik in eerste instantie mis is een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.

  Als ik het dashboard opvraag voordat ik ook nog maar één boeking heb gedaan krijg ik een banksaldo van 9.408,10 op het scherm (zie eerder getoonde scherm). Dat komt inderdaad overeen met het saldo van mijn zakelijke rekening bij de ABN ABNRO. Als ik op het zelfde moment een kolommenbalans opvraag krijg ik niet het verwachte positieve saldo van 9.408,10 in beeld, maar een negatief saldo op mijn bankrekening van -28.159,85 (met het zelfde bedrag positief op de rekening “te verantwoorden bank”). Dat betekent dat ik een financieel overzicht (kolommenbalans) opvraag dat niet overeenstemt met het dashboard en naar mijn mening ook niet klopt met de werkelijkheid.

  En als ik de balans opvraag krijg ik vreemd genoeg een overzicht in beeld met als titel “Winst- en verliesrekening”. Met wel een aantal balansposten en groepsteksten in het Engels. Slordig vind ik. 

 5. Transacties; het blijkt hier te gaan om de banktransacties. In eerste instantie ben ik benieuwd hoe te handelen bij transacties die een oorsprong in het vorige jaar hebben. Zoals de openstaande posten debiteuren en -crediteuren per 1-1-2020, oftewel per datum beginbalans. In mijn administratie heb ik op de balansdatum (1-1-2020) in elk geval nog enkele openstaande vorderingen.

  Ik kies als eerste voor een ontvangst van een door GBNED verzonden verkoopfactuur in 2019. En hoewel in het scherm een “Help” button verschijnt kan ik daar op klikken wat ik wil, maar er verschijnt geen helptekst in beeld.

  Ik besluit te kiezen voor “Boek als”, maar dat leidt ertoe dat ik linea recta uit het boekhoudprogramma wordt gegooid. Deze functie besluit ik niet verder door te nemen voor deze test.

 6. Inkomsten; hier kan ik verkoopfacturen vastleggen, waarbij eerst een of meer relaties (klanten) aangemaakt moeten worden. Bij dat laatste blijkt geen koppeling met adressen vanuit de KVK. Dat betekent dat adresgegevens handmatig opgegeven moeten worden. Ik leg een eerste relatie dus handmatig vast en besluit nog een relatie vast te leggen. Als ik via het huidige scherm “contacten” kies voor “Voeg contact toe” om een tweede relatie vast te leggen krijg ik echter de keuze “Bon uploaden” of “Factuur maken”. Hier lijkt het programma dus de weg kwijt. 

  Ik besluit een factuur aan te maken voor de enig vastgelegde klant. Er kunnen meerdere factuurregels vastgelegd worden. Wat ontbreekt is enige vorm van een artikel- of dienstenbestand, waardoor elke factuurregel volledig handmatig vastgelegd moet worden en zo ook per regel de BTW in de gaten gehouden moet worden. 

  Een factuur aanmaken en versturen kan alleen als PDF bijlage per email. Elektronisch factureren in UBL blijkt (nog) niet mogelijk. Laat ik het over PEPPOL dan nog maar helemaal niet hebben.
   
 7. Uitgaven; ik besluit een inkoopfactuur te boeken die betrekking heeft op de aanschaf van een notebook. Als ik betreffende inkoopfactuur upload via “Bon(nen) uploaden” dan volgt de melding “Hartelijk dank voor het uploaden van de bon. De bon is op werkdagen binnen 24 uur verwerkt. We gaan ermee aan de slag". 

  Ik ben bij vele online boekhoudsoftware inmiddels gewend dat een bon (als dan niet een inkoopfactuur) direct na het uploaden beschikbaar is als digitaal boekingsdocument. En de slimmere boekhoudpakketten zorgen er dan voor dat betreffende bon zoveel mogelijk automatisch geboekt wordt. Alleen niet herkende boekingselementen op een bon kunnen in zo’n geval direct aangevuld worden. Als je bij de ABN AMRO anno 2020 - in het tijdperk van machine learning - denkt op een vrijdagavond even snel je administratie bij te werken voor een BTW-aangifte die de deur uit moet dan heb je volgens mij pech gehad en moet je in elk geval wachten tot de eerstvolgende werkdag (oftewel de maandag – als het tenminste geen Pasen of Pinksteren is).

Tot slot
Omdat niet alles functies zijn doorgenomen en vanwege de onvolkomenheden die ik ben tegengekomen heb ik besloten geen aparte samenvatting met pro’s en contra’s op te nemen.

Over mijn advies van “Boekhouden van ABN AMRO” kan ik kort zijn. Met de status waarin ik het pakket heb aangetroffen tijdens mijn test, zoals hiervoor verwoord, vind ik het persoonlijk ongeschikt om aan te bevelen. Dat is natuurlijk een momentopname.

Voor een eventuele formele test in het kader van het keurmerk “Betrouwbaar boekhouden” komt deze software in elk geval nu niet door de eerste intake heen. Ik vraag me af welke eventueel andere formele test deze software wel heeft of zou doorstaan.

Over de in het verslag genoemde medewerkers die ik aan de telefoon heb gekregen niets anders dan complimenten voor hun dienstverlening op dat moment.

Zijdelings vraag ik me nog af waarom ABN AMRO niet eerst zorgt dat een automatische koppeling voor alle andere online boekhouden mogelijk is (dat kan namelijk slechts voor een deel van betreffende pakketten), in plaats van nu eerst een eigen boekhoudpakket op de markt te brengen. Een vraag die ook in het testverslag is opgenomen.

Tot slot vraag ik me af wie vanuit het bestuur en/of directie van de ABN AMRO toestemming heeft gegeven om met “Boekhouden van ABN AMRO” in productie te gaan en op basis van welke auditverslagen en/of accountantsrapportages dat heeft plaatsgevonden. Ik nodig de ABN AMRO van harte uit om die informatie te delen.

We hebben ABN AMRO het integrale testverslag als eerste toegezonden (24-2-2020 11:42 uur). Als we een reactie ontvangen zullen we die toevoegen aan ons testverslag en daar naar verwijzen.

Gratis opvragen rapport
Het uitgebreide (15 pagina's tellende) testverslag "Testbank boekhoudsoftware: Boekhouden van ABN AMRO" voorzien van voorbeelden, is gratis op te vragen.
Naar opvragen testverslag Boekhouden van ABN AMRO.

Categorie(n) GRC en Assuring, Soort > Boekhoudsoftware, Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, ZZP'ers en klein MKB
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED