Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Boetebeding in het ICT-contract? Deze 5 controlevragen moet u zeker stellen

Plaatsingsdatum 19-03-2020
Berichtdatum Maart 2020

Door ICT jurist Legalz

Boetebedingen zijn de normaalste zaak van de wereld. Zeker in IT-contracten komen ze veelvuldig voor. Ideaal als financiële prikkel voor leveranciers. In de praktijk zitten er echter nogal wat addertjes onder het gras. Met deze 5 controlevragen bent u verzekerd van boetebedingen die wél werken.

Een boetebeding in het kort
Een boetebeding kan u beschermen. Als een leverancier een bepaalde verplichting uit het contract schendt, dan moet hij een geldsom of andere prestatie voldoen. Mits er een boetebeding gekoppeld is aan die verplichting.

Andersom is het natuurlijk net zo goed mogelijk dat een leverancier boetebedingen opneemt voor u als afnemer. Denk aan een beding voor het schenden van geheimhoudingsplicht.

Het doel van het boetebeding is een (financiële) prikkel tot nakoming. Het doel kan ook zijn om het bedrag van schadevergoeding vast te zetten in plaats van door de rechter te laten bepalen.

Bij de meeste boetebedingen heeft u als afnemende partij baat. Mits deze goed zijn opgesteld.

Wij helpen u daarom met dé 5 controlevragen bij boetebedingen:

In de praktijk zien we het nog vaak mis gaan met de formulering van boetebedingen. Net die ene zinsnede die ontbreekt, waardoor u een probleem heeft als er een geschil ontstaat. Wij hebben de 5 meest voorkomende ‘fouten’ voor u op een rij gezet.

 1. Het recht op wettelijke schadevergoeding
  Een boetebeding wordt in de IT-wereld vaak gebruikt als financiële prikkel om contractuele afspraken na te komen. De wet neemt als uitgangspunt dat de afgesproken boete in plaats treedt van het recht op (aanvullende en vervangende) schadevergoeding op grond van de wet.

  Een listig addertje onder het gras.

  Een boete in uw contract kan immers vele malen lager zijn dan waar u wettelijk recht op zou hebben door de ontstane schade. U wilt uiteraard voorkomen dat u geen aanspraak kunt maken op uw wettelijke rechten en daarbij behorende schadevergoeding.

  Daarom adviseren wij u de volgende zin op te nemen in de overeenkomst in aanvulling op het boetebeding zelf:

  Een en ander onverminderd het recht van de Opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding, alsmede alle overige rechten die de wet toekent.”

 2. Na ingebrekestelling?!
  De wet eist dat voor het vorderen van een schadevergoeding op grond van de wet verzuim vereist is. Dit zou betekenen dat u de leverancier eerst in gebreke moet stellen, alvorens de consequenties van een boetebeding in werking treden.

  Niet handig.

  Als de boete pas intreedt na het verstrijken van de termijn van de ingebrekestelling, heeft u er in de praktijk weinig aan. De andere partij kan het boetebeding dan overtreden en deze overtreding staken na ingebrekestelling.

  Zonder verdere consequenties.

  Om dit te voorkomen, adviseren we u bij een boetebeding op te nemen dat “verzuim intreedt zonder nadere ingebrekestelling”. Het kan ook zijn dat er in een boetebeding expliciet staat “na een ingebrekestelling”, zorg dan dat deze stelling uit het beding geschrapt wordt.

 3. Niet breed, maar specifiek
  Geregeld komen we boetebedingen tegen die eigenlijk alles tegelijk bestrijken. Zoals:

  Indien Opdrachtnemer de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,- verschuldigd zijn.”

  Dergelijke bedingen houden meestal slechts beperkt stand als ze voor een rechter komen. Ze zijn dikwijls aanleiding tot matiging van de boete door een rechter. Ons advies is om een boetebeding specifiek te maken.

  In bovenstaand voorbeeld zou dan verwezen kunnen worden naar een specifieke verplichting- / artikelnummer in het contract, waarop dit beding van toepassing is.

 4. Niet voor rechterlijke matiging vatbaar
  In contracten van internationale of Anglo-Amerikaanse oorsprong komen we geregeld de zinsnede “niet voor rechterlijke matiging vatbaar” tegen. Onder het Nederlands recht is een dergelijk beding niet mogelijk.

  De rechter kan middels een matiging de boete verlagen tot een op grond van de wet bepaalde schadevergoeding, wat de partijen daarover ook mochten hebben opgeschreven

  Rechterlijke matiging is van dwingend recht en afwijking hierop is dus niet toegestaan. Haal een dergelijke zin dus altijd uit het contract als de overeenkomst onder het Nederlands recht valt.

 5. Herkenbaarheid van een boetebeding
  Een boetebeding is vaak herkenbaar aan het woord “boete”.

  De boete kan echter ook verstopt zijn door afspraken te maken over de creditering of restitutie van reeds betaalde bedragen (zoals de verschuldigde fee voor de diensten). Zo kan bepaald worden dat de afnemer recht heeft op creditering van 15% van de totale jaarprijs in het geval dat de beschikbaarheid van 98,8% niet wordt gehaald.

  Het is voor de goede verstandhouding wel zo prettig (en netjes) om een boetebeding duidelijk herkenbaar in het contract op te nemen. Andersom geldt het net zo goed. Wees alert op boetebedingen die voor u gelden en verkapt zijn opgenomen. Als de boete namelijk niet als zodanig wordt herkend dan kan men ook niet toetsen of deze wel voldoet aan de eisen die gelden voor boetebedingen.
     

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, Branche > Juridisch, ICT & Recht
Bronvermelding ICT jurist Legalz
Internet URL ICT jurist Legalz

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED