UBL Ketentest

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Elektronisch factureren: Waar moet de administrateur en controller rekening mee houden?

Plaatsingsdatum 08-11-2020
Berichtdatum November 2020

Elektronisch factureren (e-factureren) is het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Het opnemen en boeken van een elektronische factuur in de administratie noemen we elektronische factuurverwerking. In de meest ideale vorm wordt een factuur dan, zonder menselijke handelingen, volledig automatisch opgenomen en geboekt in de boekhouding.

e-factureren is een instrument en onderdeel van een groter geheel, namelijk e-business, oftewel elektronisch zakendoen.

Digitale factuur
Een factuur in PDF-formaat is een digitale factuur, maar geen elektronische factuur omdat de elementen op een PDF-factuur, in tegenstelling tot een elektronische factuur (in bijvoorbeeld XML-formaat), niet direct herkend kunnen worden.

Waar staan we op dit moment?

Zowel het formaat van elektronische facturen als het verzenden is geharmoniseerd in Nederland door gebruik te maken van UBL en PEPPOL.

UBL
UBL (Universal Business Language) is al jaren het standaard formaat voor elektronische berichtenuitwisseling. In Nederland in gebruik voor onder meer e-factureren.

UBL is een uitgebreide berichtenstandaard met meer dan duizend factuurelementen. Deze worden in de praktijk lang niet allemaal gebruikt. Vandaar dat voor specifieke berichten vaak sprake is van een subset:

  • EN 16931; Op Europees niveau is een subset voor UBL afgeleid van de EU standaard voor elektronisch factureren onder de noemer EN 16931. De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm moeten werken sinds april 2019.

  • NLCIUS; In Nederland kennen we enkele aanvullende afspraken over bijvoorbeeld btw-regelingen, zoals de margeregeling en de verleggingsregeling. Deze aanvullende regelingen zijn vastgelegd in gebruikers specificaties (CIUS - Core Invoice Usage Specifications) onder de noemer NLCIUS.

Peppol
Met Peppol kunnen organisaties in binnen- en buitenland e-facturen uit wisselen via een speciaal beveiligd netwerk. Als de administratie van zowel de verzender als de ontvanger geregistreerd is op het netwerk, ook wel On Boarding genoemd, wordt de elektronische factuur direct naar de administratie van de ontvanger gestuurd.

Een bijkomend voordeel van de Peppol infrastructuur is dat over dit netwerk niet alleen e-facturen maar ook andere berichten, waaronder e-orders en e-catalogi berichten, uitgewisseld kunnen worden.

Inmiddels zijn sinds 18 april 2019 vrijwel iedere gemeente, provincie en waterschap aangesloten op het Peppol netwerk. Bovendien heeft ook de rijksoverheid de stap genomen om Peppol te gaan gebruiken als hét kanaal voor het kunnen ontvangen van e-facturen. Een concrete invulling hiervan is dat het Rijksoverheid Access Point (ROAP) op Peppol in gebruik genomen is. Via dit Access Point verloopt elektronische facturering van leveranciers aan de Rijksdiensten, ongeveer 170 onderdelen van de rijksoverheid.

E-factureren verplicht
Sinds 2017 is elektronisch factureren aan Rijksdiensten verplicht in Nederland. De Rijksoverheid functioneert hiermee ook als katalysator om elektronisch factureren in Nederland op te schalen.

Waar gaat het naartoe?

Op dit moment onderkennen steeds meer organisaties, zowel overheden als bedrijfsleven, de voordelen van elektronisch factureren. De verwachting is dan ook dat elektronisch factureren de komende jaren nog meer gemeengoed zal worden, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven, in Nederland Europa en wereldwijd. Enkele ontwikkelingen die debet zijn aan een verdere opmars van elektronisch factureren zijn:

Retourberichten
Bij een retourbericht gaat het om een bericht aan de afzender dat een factuur daadwerkelijk is ontvangen in het administratiesysteem van de ontvanger. Maar ook retourberichten daarna die de status van een factuur kunnen volgen tot aan de uiteindelijke betaling. Op deze wijze wordt een afzender automatisch adequaat geïnformeerd over de acceptatie en betaalbaar stellen van een elektronische factuur. Peppol als netwerk is klaar om retourberichten af te handelen. Het is nu de beurt aan legacy systemen om daarbij aan te sluiten.

Boekingsintelligentie
In tegenstelling tot scannen en herkennen is bij een factuur in UBL-formaat altijd 100% duidelijkheid over de inhoud van de factuur (factuurelementen). Denk aan de gegevens van de afzender, factuurreferentie(s), factuurtotaal, btw-totalen en factuurregels. Het enige dat ontbreekt is de (grootboek)rekening en eventuele andere boekingsdimensies waarop een inkoopfactuur geboekt moet worden. Bij eenvoudige facturen wordt vanuit het verleden met een vaste (tegen)rekening per leverancier (crediteur) gewerkt. Steeds meer boekhoudpakketten bouwen boekingsintelligentie op. Als voor een bepaalde factuur (denk aan telefoonkosten) eenmaal een rekening is gekozen wordt deze een volgende maal automatisch voorgesteld of zelfs automatisch geboekt. In de tijd van lokale boekhoudpakketten was boekingsintelligentie beperkt tot slechts één administratie. In de huidige tijd van online boekhouden wordt boekingsintelligentie steeds vaker opgebouwd over meerdere administraties heen. Door ook nog gebruik te maken van de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) die ieder bedrijf krijgt toegekend vanuit de KVK en het ReferentieGrootboekSchema (RGS) kunnen (grootboek)rekeningen steeds nauwkeuriger automatisch bepaald worden. Net als bij de elektronische bankafschriften komt er dan geen mensenhand meer aan te pas.

RGS
RGS staat voor ReferentieGrootboekSchema en is een omvangrijk uniform (grootboek) rekeningschema dat als belangrijke functie heeft gegevensuitwisseling met de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan het ReferentieGrootboekSchema.

e-Procurement
Bij grotere organisaties vormt e-Procurement (elektronisch inkopen) een vast onderdeel van de administratieve keten. Ook bij kleinere organisaties die met een goederenbeweging te maken hebben, zoals een groothandel, bouwbedrijf en webwinkel, speelt e-Procurement een rol. In veel gevallen wordt dan gewerkt met een ERP-systeem of een boekhoudsysteem met aanvullende functies.

Bij e-Procurement wordt vooraf in de inkooporder vastgelegd op welke boekingsdimensies (rekening, afdeling, project, etc.) de inkoopfactuur geboekt moet worden. Als een elektronische factuur voorzien is van het PO-nummer van de inkooporder, dan is 100% duidelijk op welke boekingsdimensies deze factuur thuishoort in de administratie. De inkoopfactuur kan dan automatisch verwerkt worden in de boekhouding. Al dan niet voorafgegaan door een, eveneens geautomatiseerde, workflow om de factuur te beoordelen.

Het uitwisselen van inkooporders vindt steeds vaker elektronisch plaats en is een ontwikkeling om in de gaten te houden.

Open standaarden
UBL, Peppol en RGS zijn voorbeelden van open standaarden. Een belangrijke ‘added value’ van open standaarden is de interoperabiliteit die ontstaat ongeacht de keuze van een boekhoud- of ERP-systeem. Dit maakt organisaties minder afhankelijk van hun interne softwaresystemen.

Waar moet de administrateur/controller rekening mee houden?

Steeds meer boekhoud- en ERP-systemen ondersteunen de mogelijkheden die e-factureren biedt. Al dan niet door aan te sluiten op het systeem van een Billing Service Provider. Deze laatste zorgt dan bijvoorbeeld voor de berichtenuitwisseling via Peppol. Zorg dat in elk geval rekening gehouden wordt met het volgende om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van e-factureren.

Processen en audits
Breng in kaart op welke bedrijfsprocessen en onderliggende softwaresystemen e-factureren van invloed is, zowel voor uitgaande als inkomende facturen. Houdt hier bijvoorbeeld ook rekening met de relatie tussen factuurverwerking en e-Procurement. Stem zowel intern als extern (leveranciers en klanten) af wat nodig is om e-factureren in te voeren in de praktijk. Maak een plan van aanpak voor de verdere invoering.

Onboarding Peppol
Zorg dat je als organisatie aangesloten bent op Peppol zodat facturen, en straks ook inkooporders, elektronisch verzonden en ontvangen kunnen worden via het Peppol-netwerk.

Buitenland
Hiervoor is UBL, EN 16931 en NLCIUS genoemd als standaard formaten om rekening mee te houden bij e-factureren en Peppol als netwerk om dergelijke facturen elektronisch uit te wisselen.
Verondersteld mag worden dat uw onderliggende softwaresystemen hier rekening mee houden.

Als zaken met het buitenland wordt gedaan moet afgestemd worden welke factuurstandaard bij uw relaties daar gehanteerd wordt. Zo voldoen Duitsland en Frankrijk weliswaar aan de genoemde Europese EN 16931 standaard, maar wel geïmplementeerd via Factur-X, zijnde een Frans-Duitse standaard voor een hybride e-factuur (pdf voor gebruikers en XML-gegevens voor de computer).

Tot slot een boodschap aan overheid en bedrijfsleven:
e-facturatie voorzieningen zijn zinloos als er geen e-facturatiestroom op gang komt”, stelde de staatssecretaris al in 2018 in zijn toespraak bij het PIANOo e-facturatie event in den Haag.


Dit artikel is eveneens verschenen in CM, uitgave 9, november 2020.


Meer over elektronisch factureren:

De complete gids Elektronisch factureren
Met alles wat u wilt weten over ELEKTRONISCH FACTUREREN.
Meer informatie en GRATIS opvragen gids... 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Financials, UBL en Peppol, Robotic (accounting) en AI, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED