Softwarepakketten.nl

Software nieuws

STIPAC: Nieuw initiatief voor betere standaardisatie en gegevensuitwisseling in de accountancysector

Plaatsingsdatum 21-12-2020
Berichtdatum 21 december 2020

In geen enkele sector wordt zoveel gewerkt met financiële gegevens als in de accountancysector. Daarbij wordt al jaren steeds meer ingezet op standaardisatie om gegevensuitwisseling te harmoniseren en daarmee efficiënter te maken. Zo zijn er standaarden als de XML Auditfiles, waaronder de XML Auditfile Financieel (XAF) en de XML Auditfile Salaris (XAS), het Referentie Grootboekschema (RGS), de RGS Brugstaat, SBR, UBL, SEPA en sinds kort PSD2. Ondanks al deze standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen. In de vastleggingsketen onder andere verkoopfacturen, kassabonnen en de loonjournaalpost. Bij de rapportageketen bijvoorbeeld cijfers voor de winstaangifte (IB en VPB) en verloopstaten voor de jaarrekening.

Zowel DOCCO als GBNED houden zich al jaren bezig met ondersteunen van accountants- en administratiekantoren als het gaat om interoperabiliteit van gegevens. Zo heeft DOCCO recent het Power platform voor accountants opgezet rondom het Power Platform van Microsoft. Om kantoren te ondersteunen met voorbeelden, modellen, connectoren en trainingen om razendsnel aan de slag te gaan met data-analyse en (robotic) proces automation op basis van Power BI, Power Automate en Power Apps. Standaardisatie in de gegevensuitwisseling is hiervoor essentieel.
GBNED is initiatiefnemer van Boekhoudplaza.nl om gebruikers wegwijs te maken in RGS, met uitgewerkte voorbeelden hoe RGS te gebruiken bij onder andere financial leasing, margegoederen, vaste activa, btw en lonen- en salarissen. Ook is GBNED initiatiefnemer van de RGS brugstaat om grootboeksaldi op basis van RGS uit te wisselen met fiscale aangiftesoftware IB en VPB.

Ondanks aanwezige standaarden constateren DOCCO en GBNED dat er nog volop gegevens handmatig uitgewisseld worden in de vastleggings- en rapportageketen. Hiervoor zijn al enkele voorbeelden genoemd. Ook is het lang niet altijd mogelijk om gegevens elektronisch uit te wisselen tussen verschillende softwarepakketten onderling door het ontbreken van een standaard koppelmogelijkheid.

Samenwerking
DOCCO en GBNED hebben de handen ineen geslagen met het initiatief “STIPAC” (Standaardisatie- en interoperabiliteitsplatform accountancy) om de accountancysector te ondersteunen als het gaat om standaardisatie en ketendigitalisering.
Het gaat dan onder andere om het beheer en verdere ontwikkeling van gegevensstandaarden in de accountancy. Ook is STIPAC bedoeld als linking-pin om de accountancysector te ondersteunen bij het afstemmen met andere organisaties, zoals de overheid, als het gaat om standaardisatie en interoperabiliteit.

Eerste wapenfeit
Het eerste wapenfeit van STIPAC is het beheer van de RGS brugstaat. Documentatie van de RGS brugstaat zal begin van 2021 dan ook te vinden zijn op de website van STIPAC, waar u dan ook met vragen terecht kunt over deze standaard.

MVA
In het verlengde van de RGS brugstaat is het voornemen van STIPAC om in 2021 geautomatiseerde uitwisseling van de materiële vaste activa (MVA) richting de winstaangifte te regelen. Gegevens als restwaarde en een specificatie voor de investeringsaftrek worden nu nog massaal met de hand overgenomen in fiscale aangiftesoftware, terwijl dit eenvoudig automatisch is te regelen vanuit de boekhouding.
Wat verwacht u van STIPAC?

Via www.stipac.nl kunt u kenbaar maken waar u in de praktijk tegenaan loopt als het gaat om gegevensuitwisseling in de vastleggings- en rapportageketen en wat STIPAC nog meer voor u kan betekenen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit.

Categorie(n) XML Auditfiles, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL , XML en JSON, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, RGS (ReferentieGrootboekSchema), ICT Innovatie, Standaardisatie, (open)standaarden, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding STIPAC
Internet URL STIPAC

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED