Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

ERP en EDI: e-factuur en e-procurement berichtstandaarden en netwerken

Plaatsingsdatum 25-02-2022
Berichtdatum 25 februari 2022

Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in EDI e-factuur en e-procurement standaarden die in Nederland op de markt zijn om aan te sluiten op ERP-systemen, zowel nationaal als internationaal. Het gaat dan om: 1) berichtstandaarden en 2) Netwerken.
  

Inleiding

ERP
ERP staat voor “Enterprise Resource Planning” en is vandaag de dag een verzamelbegrip voor integrale bedrijfsautomatisering in vele organisaties.

EDI
EDI staat voor “Electronic Data Interchange”, oftewel elektronische gegevensuitwisseling. Een term die stamt uit de jaren ’80 en duidt op elektronische gegevensuitwisseling in een afgesproken formaat tussen ERP systemen van organisaties. Vandaag de dag gaat EDI verder en zijn er netwerken die werken op basis van het 3-corner- of 4-cornermodel (zie hoofdstuk 3). Moderne netwerken maken daarbij ook gebruik van API technieken.

API staat voor ‘Application Programming Interface. In relatie tot cloud computing wordt gesproken over ‘web-api’. Het onderscheidend vermogen bij API zit hem in het ‘real-time’ uitwisselen van gegevens alsof systemen één geheel vormen, zoals bij ERP het geval is.

E-Procurement
E-procurement of electronic procurement betekent letterlijk ‘elektronisch inkopen’. Bij e-procurement gaat het om het stroomlijnen van het inkoopproces, zodat goederen en diensten efficiënter, effectiever en economisch gunstiger ingekocht kunnen worden en daaruit voortvloeiende factuurstromen administratief efficiënt en effectief kunnen worden verwerkt. Een en ander op basis van e-procurement standaarden.
  

Berichtstandaarden

Als een handelsbericht, zoals een order, pakbon of een factuur, tussen 2 verschillende organisaties uitgewisseld gaat worden vormt een afspraak over de indeling van het bericht de basis voor EDI. Als een dergelijke afspraak telkenmale opnieuw gemaakt moet worden tussen organisaties is dat meestal niet echt rendabel. In de praktijk zie je nog wel eens dat met name grote organisaties hun wil opleggen aan kleinere (toe)leveranciers. Niet optimaal als een toeleverancier te maken heeft met meerdere afnemers die elk hun standaard opleggen om op basis van EDI te communiceren.

De afgelopen decennia zijn er berichtstandaarden ontstaan die organisatie overstijgend zijn. Van branchegerichte standaarden in Nederland tot aan wereldwijde ‘open’ standaarden.

Gericht op ERP onderscheiden we berichtstandaarden voor met name:

 1. Elektronische productgegevens; ook wel artikelcatalogi genoemd.
  Er kan dan onderscheid gemaakt worden tussen a) productdata (productkenmerken: ETIM) en b) artikelgegevens (handelsgegevens zoals verpakkingen en prijzen): de catalogi).

  Als het gaat om elektronisch productgegevens delen komen we ook het begrip “Punchout” tegen. Dit is een alternatief voor statische catalogusbestanden. Punchout-sites zijn live, interactieve catalogi op een website. Punchout transacties zijn onderdeel van de inkoop, waarbij artikelen aangevraagd worden door afnemers. Dit kan bijvoorbeeld ook de inhoud van een winkelmandje zijn bij e-commerce.

 2. Orders; dit traject bestaat ook uit offertes en bevestingen van zowel offertes als orders.
    
 3. Verzendberichten; termen als afleverbon en pakbon worden door elkaar gebruikt.
    
 4. Facturen; hieronder vallen ook voorschotfacturen en creditnota’s.

Veelal onder de eerder genoemde noemer e-procurement.

De bekendste ‘open’ standaarden op dit moment zijn:
a) UBL; Universal Business Language
b) CII; UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).

Deze en andere standaarden (zoals: NLCIUS, Peppol BIS V3, Dico, EDI4STEEL, SCSN, SETU, SI-UBL, Energie eFactuur, UBL-OHNL, AgroConnect en Edibulb) passeren in het rapport de revue.

EDI landschap e-procurement
 

Netwerkmodellen

Om berichten elektronisch uit te wisselen wordt gebruik gemaakt worden van netwerken op basis van internet. Om berichten elektronisch uit te wisselen wordt gebruik gemaakt worden van netwerken op basis van internet.

Bij het uitwisselen van berichten onderscheiden we 3 netwerkmodellen, te weten:

 • 2-corner model
  Hierbij wordt iedere verbinding tussen afzender en ontvanger telkenmale opnieuw opgezet.
    
 • 3-corner model
  Hierbij wordt een centrale service ingeschakeld om berichten tussen afzender en ontvanger uit te wisselen. Beide partijen zijn dan afhankelijk van deze centrale service.

  Netwerken volgens dit model zijn bijvoorbeeld: Basware, Digipoort, SAP Ariba netwerk.
   
 • 4-corner model
  Hierbij heeft zowel de afzender als de ontvanger een eigen service provider. Dat maakt dat zowel de leverancier als ontvanger een eigen service provider kunnen kiezen. Dit geeft de meeste onafhankelijkheid. Zo kan een service provider gekozen worden die het beste past bij de ERP omgeving van de afzender of ontvanger. In 4-corner modellen is in de regel ook sprake van een adresboek waarin de verzendende service provider de service provider van de ontvanger kan opzoeken.

  Netwerken volgens dit model zijn bijvoorbeeld: Peppol en IDS (nog in testfase).

Nieuwe ontwikkeling:

 • 5/6-corner model
  Inmiddels onderscheiden we ook de ontwikkeling van 5/6-corner modellen in relatie tot Continuous Transaction Control (CTC). Dit laatste wil zeggen dat op basis van het uitwisselen van e-facturen ook continu en real-time btw-gegevens aangeleverd worden aan overheden.

  Een 5/6-corner model ziet er dan schematisch als volgt uit:

  5/6 corner-model factuurnetwerken

Betrokken organisaties

Alleen al in Nederland zijn de nodige organisaties betrokken bij EDI e-procurement standaarden. We hebben de volgende organisaties gevraagd om nadere informatie:

 • AgroConnect;
 • EDI4STEEL (Staalproducenten);
 • Energiebranche (Energie e-factuur - SEeF);
 • Floricode (mede namens Edibulb);
 • GS1 Nederland;
 • JoinData;
 • Ketenstandaard Bouw en techniek;
 • Nederlandse Peppolautoriteit (NPa);
 • Logius; (Rijksoverheid)
 • SETU (Uitzendbranche) via TNO; 
 • Smart Connected Supplier Network (Maakindustrie).
 • TNO;

Het merendeel van deze organisaties hebben ons van informatie voorzien.

Heeft u nuttige informatie voor ons onderzoek, neem dan even contact op.
   

Opvragen gratis rapport

Naar opvragen Rapport ERP en EDI: e-procurement berichtstandaarden en netwerken.


Op de hoogte blijven?
Lees ook onze gratis nieuwsbrief.

Verder aanbevolen

Categorie(n) Soort > EAI, EDI, Webservice en API, Soort > (Elektronisch) factureren, Soort > Logistiek, Branche > Bouw en installatie, Branche > Dienstverlening, Soort > eBusiness en online betalingen, ICT Innovatie, Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Automotive, Soort > ERP, Branche > Overheid en semi overheid, UBL en Peppol, Branche > Groothandel, Industrie en Logistiek, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, Branche > Financials, Branche > Agrarische sector
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED