Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Vaste activa specificatie automatisch aanleveren aan de winstaangifte, kredietrapportage en jaarrekening

Plaatsingsdatum 22-08-2021
Berichtdatum 21 augustus 2021

Blog door Gerard Bottemanne, GBNED

Je levert cijfers voor de winstaangifte Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB) automatisch aan vanuit het grootboek op basis van de RGS brugstaat met grootboeksaldi (of in Json formaat via een API, or else) en dan blijkt dat je achteraf handmatig gegevens moet aanvullen die notabene al wel aanwezig zijn in je boekhouding. Denk aan datum in gebruik name, datum buiten gebruik stelling, WOZ-waarde en de restwaarde. Zaken die niet in je grootboek zitten, maar natuurlijk wel in je vaste activa administratie.

Dus stel ik voor de RGS brugstaat uit te breiden met een extensie voor de vaste activa. Zo is de koppeling tussen boekhouden en fiscale winstaangifte (en bijvoorbeeld kredietrapportage) echt een fluitje van een cent!

Een eerste opzet van RGS vaste activa is al volgt:

RGS vaste activa extensie

Zie voor de uitwerking ook STIPAC RGS vaste activastaat

Volwaardige vaste activa administratie
Je kunt besluiten om vaste activa te registreren in het grootboek zelf en daar ook periodiek de afschrijvingskosten te boeken. Dat laatste desgewenst via een vaste periodieke journaalpost. Al bij het vastleggen van de vaste activa mis je dan elementaire gegevens per actief die benodigd zijn voor een vaste activastaat, zoals:

  • Datum aanschaf;
  • Datum ingebruikname; als deze datum afwijkt van de aanschafwaarde is dit de datum waarop de afschrijving begint.
  • Restwaarde;
  • Afschrijving per periode; bijvoorbeeld percentage per jaar;
  • WOZ-waarde; als het gaat om een bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld bij een kredietaanvraag.
  • Bodemwaarde; als het gaat om een bedrijfsgebouw. Om te bepalen tot welk bedrag fiscaal afgeschreven mag worden.

Naast genoemde elementen geeft een volwaardige vaste activa administratie ook inzicht in zaken als investeringen, desinvesteringen en boekwaardes. Inzicht in de vaste activa en de mutaties daarop kunnen dan tot uitdrukking gebracht worden via een vaste activastaat.

Uitgangspunt bij het gebruik van RGS vaste activa is dat betreffende boekhoudsoftware beschikt over een volwaardige vaste activa administratie. Een ander uitgangspunt is dat de basis RGS brugstaat intact blijft en daarmee "backwards compatible". Het succes en acceptatie van de RGS brugstaat is de eenvoud en dat moet zo blijven. 

Oproep

Leveranciers van boekhoud-, fiscale aangifte- en rapportagesoftware roep ik op mee te denken met de uitwerking van de RGS vaste activastaat (in bijvoorbeeld XML en Json) en daarna mogelijk te maken in hun software.

Accountants en administratiekantoren roep ik op mee te denken met de inhoud van de RGS vaste activastaat en hun softwareleveranciers op te roepen deze ontwikkeling in te bouwen in hun software.

Meer weten en/of meedoen?
Neem even contact met me op.
  

Categorie(n) Standaardisatie, (open)standaarden, Branche > Accountantskantoren, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Branche > Financials, Soort > Boekhoudsoftware, Kennisplatform Administratieve software, Soort > Externe verslaggeving, ICT Innovatie
Bronvermelding Gerard Bottemanne, GBNED
Internet URL Gerard Bottemanne, GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED