Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Hoe controleer je als accountant de juistheid van transacties en voorkom je zo fraude en fouten?

Plaatsingsdatum 28-05-2022
Berichtdatum 27 mei 2022

Blog door SurePay

Oplichting door onterechte overboekingen is een groot financieel probleem. Bij Bol.com hebben oplichters kans gezien om €750.000 buit te maken. Bol.com dacht het geld over te maken naar het bedrijf Brabantia, maar de betaling kwam bij oplichters terecht. Ook heeft een medewerker van een bedrijfspensioenfonds kans gezien om €75.000 weg te sluizen naar een bankrekening van een handlanger. Deze soorten van fraude zijn te voorkomen met De IBAN-Naam Check van SurePay. Naast fraude gaat de Check ook fouten tegen.

Vanaf het controlejaar 2022 zijn accountants verplicht om in de controleverklaring aan te geven wat ze voor hun klanten hebben gedaan ter voorkoming van fraude. Meer transparantie moet ervoor zorgen dat er een verbeterde controle komt op fraude bij bedrijven. Accountants hebben hierin een belangrijke rol. Voor ondernemers is het namelijk niet altijd helder dat ze slachtoffer zijn geworden van fraude. Ook administratiekantoren en boekhouders hebben een belangrijke rol om fraude te bestrijden. 

Goed controleren vóór het uitvoeren van een transactie is de verantwoordelijkheid van ondernemers. Bij de controle van jaarrekeningen kijkt een accountant naar de juistheid van deze transacties. Frauduleuze of dubieuze transacties worden uit de administratie gefilterd en zo wordt ook fraude ontdekt. Ook boekhouders die de administratie van bedrijven regelen, voeren een controle uit, maar fraude is vaak niet eenvoudig te ontdekken.

Niet alles is te controleren
Alle transacties in een jaar per stuk handmatig verifiëren is te bewerkelijk. Door het nemen van steekproeven wordt een indruk gekregen van de correctheid van de boekhouding. Ondernemers zelf hebben vaak ook extra controles ingebouwd door het 4 ogen-principe. Maar ook dan kunnen niet alle frauduleuze transacties ondervangen worden. Bij midden en grote bedrijven volgt een extra controle door de verplichte accountantsverklaring, maar ook een accountant haalt niet alle fouten eruit. Met de IBAN-Naam Check kunnen ondernemers, accountants, administrateurs en belastingadviseurs een extra controle inbouwen, die elke transactie op fraude controleert.

Hoe vindt de controle op fraude en fouten nu plaats?
De IBAN-Naam Check is een nuttige aanvulling op de bestaande fraudepreventie. De ondernemers zelf voeren al de nodige controles uit. Voor bedrijven die een accountantsverklaring nodig hebben, is het vervolgens aan de accountant om te controleren op fraude en fouten. Deze controle loopt semi-automatisch. Grote bestanden worden ingeladen om daarop een fraudedetectie uit te voeren. Dit gaat bijvoorbeeld via PowerBI. Door het integreren van de IBAN-Naam Check kan de controle effectiever, sneller en accurater.

Administratiekantoren en boekhouders maken geen accountantsverklaring voor hun klanten. Toch is het ook voor deze professionals belangrijk om fouten en fraude uit de boekhouding te filteren. Het zijn voor de klanten namelijk grote kostenposten en een goede controle op transacties is goed voor alle partijen. Fraude tegengaan werkt ook nog eens preventief. Als fraude niet meer lonend is, zullen minder mensen zich bezig houden met deze vorm van fraude. 

Te weinig fraude wordt ontdekt in de accountancysector
Om meer grip te krijgen op de bestrijding van fraude door accountants, wordt er gesproken over een verdere verscherping van de controle door accountants. Er wordt namelijk te weinig fraude ontdekt. De sector, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), is op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Een plan was om een bestuursverslag te introduceren. Hieruit blijkt wat de accountant heeft gedaan om fraude tegen te gaan. De sector ziet nadelen in deze extra controle. Met de IBAN-Naam Check kan de sector een grote stap zetten in het bestrijden van fraude. 

Wat doet de IBAN-Naam check?
De IBAN-Naam Check is simpel gezegd een controle van het IBAN en de naam. De check geeft bij het uitvoeren van een transactie aan of er een match is tussen het rekeningnummer en de tenaamstelling. Een frauduleuze of een foute transactie wordt opgemerkt als de IBAN-Naam Check is ingebouwd in de processen. De ondernemer die een factuur verwerkt waarvan de match er niet is, krijgt de melding in beeld dat de gegevens niet kloppen. Zo worden foutjes voorkomen en wordt fraude tegengegaan. De IBAN-Naam Check is ontwikkeld door SurePay. In Nederland worden 99,5% van alle betalingen al gecontroleerd door de IBAN-Naam Check van SurePay. 

Door de controle op naam en rekeningnummer zal het aantal fouten afnemen en wordt fraude bestreden. Bij het uitvoeren van een betaling door de ondernemer, zal gelijk al blijken dat er iets niet klopt. Dit is fraude bestrijden vroeg in het proces.
   

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Branche > Financials, GRC en Assuring
Bronvermelding SurePay
Internet URL SurePay

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED