Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

E-factureren is de eerste stap, digitaal zakendoen het doel

Plaatsingsdatum 23-10-2022
Berichtdatum Oktober 2022

Interview door Remon Scheinhardt, NMBF

E-factureren betekent veel meer dan alleen facturen elektronisch versturen, aldus Raymond Dijkstra, businessconsultant bij Logius. Het opent de deur voor digitaal zakendoen tussen overheden, hun leveranciers en andere partners. 'Dat is waar wij het Rijk bij helpen, met voorzieningen als Digipoort en het stimuleren van Peppol', vertelt hij.

Voor Dijkstra is het helder: Logius helpt de Rijksoverheid, zodat die facturen, orders en andere zakelijke documenten en berichten digitaal uit kan wisselen met leveranciers en andere partners, binnen en buiten de overheid. Daarbij ligt de nadruk op uitwisselen, wat Dijkstra betreft. Daarom spreekt hij ook het liefst over digitaal zakendoen en niet over e-factureren of e-procurement: 'Digitaal zakendoen vind ik een betere benaming, omdat het twee partijen impliceert die met elkaar samenwerken. Je kan het zowel vanuit het perspectief van de inkoper als van de verkoper bekijken.'

Als businessconsultant e-factureren en e-procurement bij Logius, de ICT-dienstverlener van de Rijksoverheid, werkt Dijkstra continu aan het digitaliseringsproces dat de weg moet vrijmaken voor digitaal zakendoen. Zo wordt de overheidsvoorziening Digipoort op dit moment geschikt gemaakt om vanuit de overheid zakelijke berichten en documenten via het Peppol-netwerk te versturen. 'Digipoort gebruikt eigen ICT-standaarden, specifiek voor de overheid. Door ook uitwisseling via Peppol mogelijk te maken, vergroten we de interoperabiliteit van Digipoort.'

Uitleg Digipoort en Peppol
Digipoort is te vergelijken met een elektronisch postkantoor voor berichtuitwisseling met overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Het maakt grote geautomatiseerde berichtenstromen mogelijk. Organisaties als de Belastingdienst, UWV en de KVK maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Peppol is de wereldwijde standaard voor het elektronisch uitwisselen van zakelijke documenten, zoals e-facturen en e-orders. In Nederland houdt de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel.

Uitwisseling met Peppol
Met de voorbereidingen die nu gaande zijn, krijgen overheidsorganisaties met Digipoort toegang tot wereldwijd digitaal zakendoen via Peppol, vertelt Dijkstra. 'De Peppol-infrastructuur ligt er. Die kunnen overheden straks voor hun inkoop en verkoop gebruiken, maar in principe ook voor andere processen, bijvoorbeeld elektronische belastingheffing.' Leveranciers en partners van de overheid hoeven dan niet meer rechtsreeks met Digipoort verbonden te zijn of een leveranciersportaal te gebruiken. Een Peppol-aansluiting is voor hen voldoende om e-facturen, e-orders en andere berichten uit te wisselen met de overheid. Logius maakt Peppol zo voor overheidsorganisaties relatief eenvoudig bereikbaar, want de financiering, beveiliging en aansluiting zijn geregeld.

Opkomst Peppol
Peppol is volgens Dijkstra een belangrijk netwerk voor internationaal digitaal zakendoen, dat nog steeds aan belang wint. 'Sommige landen hebben e-factureren aan overheden via Peppol verplicht gesteld of zelfs helemaal verplicht gesteld, ook tussen bedrijven onderling. Dat maakt dat Peppol steeds belangrijker wordt. Voor de Rijksoverheid is en blijft de Digipoort-infrastructuur - als onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - de centrale hub voor berichtenuitwisseling van en naar de overheid. 'Door Digipoort met Peppol te verbinden, voorkomen we dat elke overheidsorganisatie dat afzonderlijk zelf moet regelen. Dat is een groot voordeel', aldus Dijkstra.

Wat Logius doet
De rol van Logius bij het faciliteren van digitaal zakendoen met de overheid is zeer divers, vat Dijkstra samen. 'We beheren en ontwikkelen stelsels, standaarden en voorzieningen. We ondersteunen bijvoorbeeld de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) met technische kennis, maar nemen ook deel aan OpenPeppol, de internationale beheerorganisatie voor het Peppol-stelsel. We leveren ook de voorzieningen die nodig zijn voor digitaal zakendoen: Digipoort natuurlijk, maar ook diensten als eHerkenning voor online identificatie. We helpen overheden en soms ook leveranciers bij de implementatie van voorzieningen, zodat zij ze goed kunnen benutten.'
  

Categorie(n) Soort > (Elektronisch) factureren, Branche > Overheid en semi overheid, UBL en Peppol, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding NMBF
Internet URL NMBF

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Gerelateerde berichten

Dit moment is een gouden kans voor e-factureren [19-06-2021]

Open standaarden als NLCIUS en SETU maken e-factureren veilig en duurzaam [20-10-2020]


Onerzoeksbureau GBNED