Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

ICT Accountancy standaarden: gegevensmodellen en gegevensontsluiting voor BI en via APIs

Plaatsingsdatum 12-04-2023
Berichtdatum 12 april 2023

Update 28-6-2023 (enkele nieuwe softwareleveranciers toegevoegd)

BI in de accountancy is hot: hoe zit het met data ontsluiting via APIs uit softwarepakketten

Business Intelligence (BI) toepassingen om zelf gegevens te analyseren en te visualiseren staan volop in de belangstelling binnen de accountancy. De meest gebruikte BI-tool op dit moment is Microsoft Power BI. Maar zonder data kom je niet ver. De vraag is dan ook welke software voor de accountancy biedt APIs om BI door kantoren te ondersteunen. Het gaat dan niet alleen om de boekhoudsoftware, maar ook om data uit andere softwaresystemen.

De meeste leveranciers van boekhoudsoftware hebben er al dagelijks mee te maken. Gebruikers die zelf met boekhouddata aan de slag willen via Microsoft Power BI of andere BI toepassingen. Ook leveranciers van rapportagesoftware maken al jaren veelvuldig gebruik van data uit boekhoudsoftware als basis voor bijvoorbeeld het samenstellen van een jaarrekening of andere financiële rapportages. 

Belangrijke data voor BI komt zeker niet alleen uit boekhoudsoftware. Denk ook aan:
- Salaris- en HRM toepassingen;
- Scan- en herken;
- Rapportagesoftware, zoals voor de jaarrekening;
- Fiscale aangiftesoftware;
- Practice managementsoftware (met o.a. CRM en uren).

Er zijn verscheidene tools in de markt specifiek gericht op het ontsluiten van data uit standaard boekhoud- en andere software om te ontsluiten voor BI-toepassingen. Er zijn accountants- en administratiekantoren die zelf een 'data warehouse' opzetten met ontsloten data om verder analyses te kunnen uitvoeren. Dat kan gaan om analyses voor klanten, maar ook om procesoptimalisatie binnen het eigen kantoor en bijvoorbeeld specifiek de audit praktijk.

Even enkele simpele voorbeelden van BI-analyses:

 1. Hoe presteert een onderneming t.o.v. andere ondernemingen in een bepaalde branche?
 2. Welke producten en/of diensten van een onderneming geven de hoogste winstgevendheid?
 3. Hoe is de productiviteit van individuele kantoormedewerkers?
 4. Welke inkoopfacturen kosten het meeste tijd om vast te leggen en te verwerken?
 5. Is er een verschil tussen het resultaat in de boekhouding, de jaarrekening en de winstaangifte IB of VPB? 

Zo zijn er wellicht tientallen, zo niet honderden, voorbeelden te geven. Met allemaal één belangrijke overeenkomst, te weten "je moet beschikken over de juiste data". 

Uit de markt vangen we naast de vele positieve ook best kritische geluiden op als het gaat om het beschikbaar stellen van data uit softwaresystemen aan gebruikers voor BI. Dat varieert van "Onze leverancier stelt geen data beschikbaar via een API" tot "We moeten telkens complete bestanden ophalen omdat mutaties op de data niet bijgehouden worden".

Onderzoek

In april 2023 is door Onderzoeksbureau GBNED de "Uitvraag ondersteuning APIs in software voor de accountancy" gestart. Een ruim aantal van ons bekende softwareleveranciers in de accountancy zijn individueel benaderd met het verzoek antwoord te geven op enkele vragen over de mate en wijze van ondersteuning van het ontsluiten van data voor onder andere BI door gebruikers.

De meeste leveranciers hebben inmiddels deelgenomen aan onze uitvraag.
Levernciers die nog niet hebben deelgenomen kunnen alsnog meedoen. Dat kan op 2 manieren, te weten:

 1. Door het invullen van een hier beschikbaar online vragenformulier
 2. Door het invullen van een Word document en dat mailen aan GBNED. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gerard Bottemanne, GBNED, Mobiel 06 10069402, gerard@gbned.nl

Resultaat en rapport

Deze eerste uitgave richt zich met name op gegevensontsluiting van data uit standaard softwaresystemen om daarmee zelf aan de slag te kunnen gaan. Dat zelf aan de slag gaan heeft dan met name betrekking op de hiervoor genoemde Business Intelligence (BI) toepassingen om zelf gegevens te analyseren en te visualiseren. 

De volledige antwoorden van ruim 40 softwareleveranciers op eerder genoemde uitvraag zijn als bijlage opgenomen in het rapport.

Het is onze doelstelling om ook aandacht te besteden aan gegevensmodellen en dan met name aan standaarden op het gebied van gegevensmodellen. We hebben in deze uitgave een eerste opsomming opgenomen van relevante standaard gegevensmodellen, deels specifiek gericht op de accountancy. Daar willen we in de volgende versie van deze uitgave nader op ingaan en zelfs medewerking vragen om te komen tot het uitwerken van nieuwe gegevensmodellen.

Inhoudsopgave rapport

 1. Inleiding
 2. Blauwdruk gegevensmodellen en gegevensontsluiting
 3. Gegevensmodellen
  3.1 Inleiding
  3.2 RGS MKB
 4. Gegevensontsluiting
  4.1 Inleiding
  4.2 APIs
  4.3 Welke software voor de accountancy biedt gegevensontsluiting via APIs
 5. STIPAC
 6. Bronnen
 7. Bijlage
  I Specificatie leveranciers “Uitvraag APIs in software voor de accountancy”

Opvragen gratis rapport
Het rapport "ICT Accountancy standaarden: gegevensmodellen en gegevensontsluiting" is gratis beschikbaar.
Naar opvragen rapport.
  

Categorie(n) Audit, dossierbeheer en data analyse, SAAS, Cloud Computing, PSD2, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, XML Auditfiles, Branche > Financials, Robotic (accounting) en AI, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Branche > Accountantskantoren > Software advies, Softwareselectie, ICT Innovatie, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), SEPA, Branche > Accountantskantoren, Soort > Externe verslaggeving, Kennisplatform Administratieve software, Soort > EAI, EDI, Webservice en API, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / ICT Accountancy
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / ICT Accountancy

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED