Softwarepakketten.nl
EXACT Software

Software nieuws

Duurzaamheidsmonitor van Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers: verplichte rapportage toegankelijk voor MKB

Plaatsingsdatum 30-05-2023
Berichtdatum 30 mei 2023

Visma-bedrijven Yuki en SmartTrackers lanceren de Duurzaamheidsmonitor, waarmee op basis van financiële data een onderneming direct inzicht krijgt in haar CO2-voetafdruk. Yuki is de eerste boekhoudsoftware die dit volledig geautomatiseerd mogelijk maakt en deze informatie op een laagdrempelige manier toegankelijk maakt voor het MKB. Hierdoor kunnen ook bedrijven met minder capaciteit en expertise op het onderwerp duurzaamheid de eerste belangrijke stappen zetten om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen. De berekeningen worden op de achtergrond uitgevoerd door SmartTrackers, gespecialiseerd in het doorrekenen van duurzaamheidsprogramma’s, zodat ondernemers effectief kunnen sturen op verbetering.

Duurzaamheidsrapportageplicht rolt als sneltrein door naar MKB
Overheden en toezichthouders stellen steeds strengere eisen aan duurzaam ondernemen en organisaties zullen er niet aan ontkomen om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger toezicht houden op onderbouwing van groene claims die bedrijven maken. Bovendien treedt vanaf 1 januari 2024 de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive in werking, die centraal staat in de Europese Green Deal. Deze nieuwe richtlijn verplicht Europese bedrijven om transparant te zijn over de impact van hun werkzaamheden op milieu en maatschappij. De duurzaamheidsrapportageplicht geldt in eerste instantie voor grotere bedrijven. De verplichting voor het MKB volgt in de jaren daarna. Grote bedrijven zullen hun toeleveringsketen echter al eerder om inzicht vragen, waardoor ook kleinere bedrijven al snel moeten gaan rapporteren. Kleinere bedrijven hebben hier niet altijd de benodigde capaciteit en expertise voor. De nieuwe Duurzaamheidsmonitor van Yuki kan hierbij ontzorgen.

Duurzaamheidsmonitor gebaseerd op financiële data
Met behulp van de Duurzaamheidsmonitor krijgen ondernemers een eerste indicatie van hun CO2-voetafdruk op basis van financiële data. Yuki is de eerste boekhoudsoftware die dit geautomatiseerd mogelijk maakt en zo het duurzaamheidsbeleid voor het MKB laagdrempelig maakt.

De monitor maakt gebruik van financiële gegevens uit verschillende grootboekcategorieën. Denk aan gas, water en elektra, brandstof, reiskosten en kantoorbenodigdheden. SmartTrackers berekent vervolgens een geschatte CO2-uitstoot en de ontwikkeling daarvan over de afgelopen jaren. Yuki maakt hier vervolgens een visuele rapportage van in de Duurzaamheidsmonitor, zodat in één oogopslag duidelijk is waar de meeste winst te behalen is. 

Accountants fungeren als versneller voor verduurzaming
Om het MKB te verduurzamen fungeren accountants als versnellers. Zij faciliteren externe rapportages, rekenen investeringen en financieringen door en adviseren over fiscale regelingen en subsidies.

Dankzij de Duurzaamheidsmonitor heeft ook de accountant automatisch al een eerste indicatie van de CO2-uitstoot van de ondernemer. De accountant kan vervolgens op vraag van ondernemers meer gedetailleerde rapportages uitwerken of als adviseur meedenken waar en hoe verbeteringen te realiseren zijn. Zo zet de accountant de eerste stap in duurzaamheidsboekhouding.

Toekomst
Met de Duurzaamheidsmonitor heeft Visma | yuki als eerste boekhoudsoftware voor het MKB de stap richting duurzaamheidsboekhouden gezet. De lancering van de monitor is een integraal onderdeel van de strategie van Visma | yuki om in te zetten op duurzaamheid. De ambitie is om CO2-neutraal te worden en om als pionier te fungeren op het gebied van duurzaamheidsboekhouden. De monitor vormt een mooie basis om de eerste belangrijke inzichten rondom duurzaamheid voor bedrijven in kaart te brengen. De komende tijd wordt deze nieuwe functionaliteit verder geoptimaliseerd en uitgebreid.
  

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Duurzaamheid, Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, ICT Innovatie, GRC en Assuring, Kennisplatform Administratieve software
Bronvermelding Yuki en SmartTrackers
Internet URL Yuki en SmartTrackers

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


AFAS Software


KING Software


Onerzoeksbureau GBNED