Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Onderzoek: de stand van technologie in HR in 2024

Plaatsingsdatum 23-06-2024
Berichtdatum 21 juni 2024

Onderzoek door Visma YouServe

In de dynamische wereld van vandaag, waar technologie zich razendsnel ontwikkelt, bevinden bedrijven zich op een cruciale kruispunt. Een recent onderzoek van Visma YouServe onder meer dan 500 HR-professionals werpt licht op hoe digitalisering, robotisering en AI de HR-sector veranderen en welke uitdagingen en kansen dit met zich meebrengt. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen.

Digitalisering: waar liggen de verbeterpunten?
Hoewel de meeste HR-afdelingen inmiddels stappen hebben gezet in de richting van digitalisering, blijkt uit het onderzoek dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Zo geeft meer dan de helft van de HR-professionals aan dat hun processen vrijwel volledig gedigitaliseerd zijn, maar blijft een derde achter, voornamelijk door het ontbreken van integratie tussen verschillende HR-systemen.

Dit leidt tot inefficiënties, zoals dubbele gegevensinvoer en hogere foutkansen. Slechts een kwart van de HR-professionals ervaart geen problemen met niet-gekoppelde HR-systemen, terwijl 27% dagelijks veel tijd verliest door deze obstakels. Een groot deel van de HR-professionals ziet dan ook mogelijkheden om hun HR-processen beter in te richten.

Robotisering en AI: waar liggen de kansen?
De toekomst van HR wordt mede bepaald door de inzet van robotisering en AI. Vooral voor repetitieve administratieve taken biedt robotisering, ofwel Robotic Process Automation (RPA), aanzienlijke voordelen. Zo zien HR-professionals robotisering graag ingezet worden voor het verwerken van rapportages en mutaties, wat tijd vrijmaakt voor meer waardevolle activiteiten.

AI biedt zelfs nog bredere mogelijkheden. HR-professionals geven aan dat ze AI willen gebruiken voor het screenen van cv's en sollicitatiebrieven, het personaliseren van trainingsprogramma's en het optimaliseren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Echter, ondanks deze kansen heerst er ook enige terughoudendheid. Zorgen over privacy en de angst dat werk door AI wordt overgenomen spelen hierbij een rol.

De houding van HR-professionals ten opzichte van AI
Hoewel AI de potentie heeft om HR-processen aanzienlijk te verbeteren, is niet iedereen overtuigd van de voordelen. Vooral de oudere generatie HR-professionals toont zich sceptisch over de impact van AI op hun werk. Toch is er ook een positieve houding merkbaar onder jongere HR-professionals, die de mogelijkheden van AI sneller omarmen Een belangrijke constatering uit het onderzoek is dat AI niet wordt gezien als een bedreiging, maar eerder als een waardevolle aanvulling op het werk van HR-professionals.

Blijft HR nog wel mensenwerk?
Het is een vraag die veel HR-professionals bezighoudt: blijft HR nog wel mensenwerk in een wereld waar technologie steeds meer taken overneemt? De consensus lijkt te zijn dat AI en robotisering HR-professionals kunnen ondersteunen en daarmee tijd vrijmaken voor persoonlijke interactie, betrokkenheid en strategische thema’s.

Digitale Innovatie: dé oplossing voor te hoge werkdruk?
De werkdruk binnen HR-afdelingen is een groeiend probleem, mede door de gespannen arbeidsmarkt. Digitalisering kan hierbij een belangrijke rol spelen door tijdrovende administratieve taken te automatiseren, waardoor HR-professionals meer tijd overhouden voor strategisch HR-management en persoonlijke aandacht voor medewerkers.

Echter, niet iedereen is overtuigd dat digitalisering de werkdruk volledig kan oplossen. Er zijn HR-professionals die twijfelen of technologie alleen de oplossing kan bieden voor hun capaciteitsproblemen. Dit toont aan dat er een bredere aanpak nodig is, waarbij zowel technologie als de menselijke factor centraal staan.

Conclusie
Het onderzoek toont aan dat de integratie van technologie in HR-processen toeneemt, maar er is nog veel ruimte voor verbetering, vooral op het gebied van robotisering en AI. HR-professionals zien de voordelen van deze technologieën om werkprocessen efficiënter te maken. Maar er zijn ook zorgen over privacy en vooral vanuit de oudere professionals over de impact op het werk. De hoge werkdruk, mede veroorzaakt door de gespannen arbeidsmarkt, benadrukt de noodzaak van verdere technologische innovatie om HR-processen te optimaliseren en de werkdruk te verlagen.

Lees alles over de resultaten van het onderzoek.
  

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Loon-, salaris- en HRM software, Branche > Financials, ICT Innovatie, Robotic (accounting) en AI
Bronvermelding Visma YouServe

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

9 oktober 2024

Seminar Robotic accounting
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting. Met dit jaar Open banking als centraal thema.
Meer info en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED