Softwarepakketten.nl

Begrippen > ERP

ERP staat voor “Enterprise Resource Planning” en is ontstaan in de jaren negentig als vervolg op de toenmalige ‘productie-automatisering’ onder de noemers MRP1 (Material requirements planning) en MRP2 (Manufacturing resource planning), met als belangrijkste onderscheidend vermogen het plannen van middelen (materiaal, personeels- en machinecapaciteit) in de tijd. De afgelopen twintig jaar wordt ‘ERP’ gebruikt als verzamelbegrip voor integrale bedrijfsautomatisering in vele bedrijfssectoren en dus allang niet meer alleen voor productie-automatisering.

Nadere toelichting:

ERP kan gezien worden als één integraal systeem voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Van verkoopofferte tot factuur en alles wat daar tussen zit. In de logistieke sector aangeduid van ‘zand tot klant’. Een van de meest onderscheidende kenmerken van een ERP-systeem is dat gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zo worden klantgegevens op één plaats geregistreerd in de database en door alle functies geraadpleegd. Het doorvoeren van mutaties (bijvoorbeeld adresmutaties) in meerdere systemen is dan niet meer nodig.

Andere kenmerken van een ERP-systeem zijn:

  • Planning van beschikbare capaciteit in de tijd; (voor zover van toepassing materiaal, personeels- en machinecapaciteit), zoals al benoemd onder MRP2.
  • Werkt zoveel mogelijk real-time;
  • Een consistente look en feel over alle functies en modules heen.

In vele branches (met als bekendste de maakindustrie en de bouw) is ERP inmiddels een begrip. Het aanbod van ERP-systemen overstijgt alleen al in Nederland het aantal boekhoudsystemen ruimschoots. Waarbij opgemerkt moet worden dat leveranciers soms wel erg snel het predicaat ‘ERP’ op hun software plakken.

Afbakening ERP-functionaliteit afhankelijk van organisatie
Hiervoor is al aangegeven dat ERP gezien wordt als één integraal systeem voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Enerzijds klinkt dit heel flexibel, maar anderzijds is daarmee een afbakening van ERP-functionaliteit niet zomaar mogelijk. Dat laatste hangt samen met de organisatie (en haar omgeving) waarvoor een ERP-systeem bedoeld is. Zo zal een productiebedrijf andere functionaliteit nodig hebben dan een bouwbedrijf of een dienstverlenende organisatie als een accountants- of advocatenkantoor. En dan duikt ook steeds de vraag op wanneer eigenlijk sprake is van een ERP-systeem? Want stel dat een productiebedrijf software aanschaft voor productieplanning, -voorbereiding en -uitvoering, maar zonder functionaliteit voor het ‘purchase to pay’ en ‘order to cash’ traject. Is dan eigenlijk nog wel sprake van een ERP-systeem. En wat als magazijnbeheer of kleiner, gereedschapsbeheer, ontbreekt? En wat te denken van software voor een accountantskantoor dat voor cliënten de boekhouding, salarissen en fiscale aangiftes kan verzorgen, maar niet het samenstellen en elektronisch indienen van de jaarrekening? Of zonder functionaliteit voor digitaal dossier- en documentbeheer of planning van medewerkers op de diverse opdrachten? Ook dan is wederom de vraag of eigenlijk wel sprake is van één integraal systeem onder de noemer ERP?

Wij zijn van mening dat pas gesproken mag worden van een ERP-systeem als sprake is van één integraal systeem voor de automatisering van ALLE (primaire) bedrijfsprocessen binnen een organisatie, inclusief een planning van beschikbare capaciteit in de tijd. Waarbij gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zoveel mogelijk real-time werkend en met een consistente look en feel over alle functies en modules heen

We hanteren bij bovenstaande nog enige flexibiliteit door te spreken van ‘primaire’ bedrijfsprocessen en daarmee laten we software voor ondersteunende processen gemakshalve buiten beschouwing. Maar het is aan de lezer zelf om dat laatste ook te doen.

Verder is het niet van belang of sprake is van lokaal te installeren ERP-software op een eigen server (al dan geoutsourced) of aangeboden als cloudoplossing door de leverancier.

Een breder begrip niet altijd transparant
Het begrip ERP laat veel minder tot de verbeelding spreken dan begrippen als MRP1, MRP2, Order2Cash, Purchase2Pay en WMS (Warehouse Management Systemen).

Begrippen als cloud computing, ERP en het nieuwere ‘Robotic’ zijn lang niet altijd eenvoudig te vertalen naar functionaliteit en eigenschappen van standaard software. Een begrip als cloud computing bijvoorbeeld wordt ook gebruikt door softwareleveranciers die eigenlijk nog niet klaar zijn met de migratie naar webbased software (via een browser te gebruiken) volgens het SAAS-model (software as a service). Want ook oude lokale software via een trucje beschikbaar stellen aan gebruikers via internet valt onder het begrip cloud computing.

Site index over [ ERP ]
Pakketsoort - ERP-systemen
Onderzoek en artikelen op deze website over [ ERP ]
APIs en administratieve software: het nieuwe ERP (27-09-2019)
Steeds meer softwareleveranciers die zich met hun apps (softwaresystemen) richten op de cloud maken gebruik van APIs om deel uit te maken van een uitgebreid (oneindig) ECO-systeem dat gebruikers in staat stelt al hun bedrijfs-processen verregaand te automatiseren. Deze uitgave is bedoeld om inzicht te geven in ontwikkelingen, veelgebruikte begrippen, softwarepakketten en het gebruik van APIs en aandachtspunten bij een API.
Gids ERP & Logistieke softwaresystemen, gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners (08-05-2018)
De "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiele gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.
ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017 (10-08-2017)
IPL Advies heeft recent het rapport “ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017” gepubliceerd. De adviseurs van IPL hebben meer dan 30 ERP Systemen onderzocht op basis van meer dan 3500 functionele criteria. Het rapport telt 250 pagina’s met een schat aan informatie over ERP, ERP-selectie, ERP-leveranciers en hun systemen.
Twee ERP onderzoeken: van zelf doen naar uitbesteden en Vlaanderen voorop in ERP gebruik (26-04-2017)
Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een ERP-oplossing. 38 procent van de ERP-software draait op de eigen locatie. Dit percentage blijft gestaag dalen. Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan het begin van 2017 circa 64 procent aan dat men gebruik maakt van een ERP pakket.
SAP voorop in markt voor CRM- en ERP-oplossingen (01-10-2015)
SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar.
ERP Evaluatie Rapport 2015 (21-09-2015)
Een onmisbaar naslagwerk voor wie geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen rond ERP-systemen, vanuit een onafhankelijk perspectief. U vindt actuele informatie over een 25-tal ERP-systemen op de Nederlandse markt. Het rapport voor 2015 is in augustus 2015 uitgebracht.
SaaS-contracten en Service Level Agreements (SLA), een checklist (22-10-2014)
Tegenwoordig wordt veel software aangeboden via het internet, wat ook wel Software as a Service (SaaS) wordt genoemd. Men kan SaaS gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals CRM, ERP, financiële pakketten, etc. Bij de meeste SaaS-diensten worden de afspraken met de klant in een SaaS-overeenkomst vastgelegd, waarin tevens vaak een Service Level Agreement is opgenomen.
Pakketevaluaties ERP-systemen opnieuw door IPL uitgevoerd (30-11-2012)
Uit het onlangs afgesloten ERP-onderzoek van IPL Advies bv blijkt dat de ERP-systemen qua functionaliteit steeds meer te bieden hebben en de verschillen kleiner worden. Voor toekomstige gebruikers is dat een voordeel, omdat er meer keus is. Het succes van een ERP-project wordt hierdoor nog meer bepaald door de wijze waarop uit de vele mogelijkheden de juiste keuze wordt gemaakt en hoe deze worden geïmplementeerd.
Blog artikel: Social media en ERP, een overzicht (21-11-2011)
ERP en sociale media, het lijken twee werelden die niet te verenigen zijn. De saaie, grijze, ERP software die nodig is om de bedrijfsvoering van een bedrijf te administreren tegenover de sociale media in vele verschillende hippe verschijningsvormen. De tegenpolen zullen zich echter moeten gaan verenigen omdat "de nieuwe werknemer" andere verwachtingen heeft van software.
Blog artikel: 7 valkuilen in ERP selectie (11-09-2011)
Vele advies-bedrijven verdienen hun geld met het selecteren van ERP systemen en er zijn minstens zoveel boeken geschreven over hoe het aan te pakken. Als je google-t zul je dagen kunnen slijten met het lezen van weer een lijst met aandachtspunten voor selectie of de top 10 faalfactoren van een ERP implementatie. Toch denk ik dat ik daar nog wat aan toe kan voegen.
Blogs op deze website over [ ERP ]
8 belangrijke vragen als het gaat om voorraadbeheer bij een ERP-systeem (16-01-2020)
Een voorraadbeheersysteem heeft een belangrijke functie binnen ERP software voor handelsbedrijven. Zonder voorraad kan immers geen order worden uitgeleverd. Wil je gebruik maken van automatische besteladviezen, dan dient de voorraadstatus te kloppen. Een negatieve voorraad, wat vaak ontstaat door onjuist afboeken, helpt zeker niet mee.
Doet uw boekhoudsoftware dat ook: Elektronisch factureren op basis van UBL-AAN en PEPPOL-First (21-07-2019)
Afgelopen jaar hebben meer dan 100 leveranciers hun softwaresystemen gereed gemaakt voor elektronisch factureren op basis van UBL, zo blijkt uit het overzicht van deelnemers aan de UBL Ketentest. Maar desondanks dat leveranciers van factuursoftware (boekhoud- en ERP-software) elektronisch factureren steeds meer kunnen ondersteunen, met als belangrijke standaard UBL, is de praktijk dat in diezelfde factuursoftware vaak nog digitaal factureren op basis van PDF als standaard is ingesteld.
Waar zijn de ERP leveranciers voor de accountancy? (25-11-2012)
Tijdens het samenstellen van de Trendanalyse ICT Accountancy 2013 werd het me weer duidelijk. Het ontbreekt in de accountancy aan goede ERP software. Enkele leveranciers komen een heel eind, maar veruit de meeste aanbieders bieden een deeloplossing aan. En dat is volgens mij een gemiste kans.
White papers op deze website over [ ERP ]
ERP software VOGSY meets Google (22-10-2016)
ERP software - or Enterprise Resource Planning software - was originally developed to link all business processes together, ensuring that everything was in the right place at the right time. The result? Cost reduction and efficiency. Sounds great, doesn’t it? Well, it used to be. But nowadays, ERP hurts. In this blog, we’ll explain why, and we’ll tell you about a solution that can take away the pain.
Uw volgende ERP-systeem; Kopen of Bouwen? (06-02-2016)
Een Engelstalige white paper van Kerridge Commercial Systems onder de naam "Your next ERP system: Buy or Build". Bij het maken van een koop of bouw beslissing is er een fundamenteel verschil tussen het gebruik van eigen (ontwikkel)capaciteit en de aanschaf van een door een leverancier aangeboden oplossing.
Combinatie van BI en CPM die alle (ERP) systemen koppelt bij Verder International (09-09-2013)
Verder International heeft ambitieuze groeiplannen. Effectieve, actuele financiële verslaglegging is daarvoor onmisbaar. Het bedrijf gebruikte voorheen Excel-sheets om informatie van vestigingen te consolideren op roepsniveau. Dit leidde maandelijks tot veel, handmatig en foutgevoelig werk. Michiel van Mourik, group controller bij het hoofdkantoor: “Iedereen werkte met een eigen versie van de waarheid. We waren veel tijd kwijt aan discussies over de juiste cijfers.Met het management informatiesysteem BOARD hebben we een schil ontwikkeld over onze Excel files en ERP datebases om deze data te structureren. In nauwe samenwerking met CPMview hebben we ons consolidatieproces geautomatiseerd
Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB (white paper) (21-01-2013)
Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote ondernemingen bedoeld, sindsdien verschuift de focus van de leveranciers steeds meer in de richting van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB).
White paper: Wordt uw oude softwarepakket nog ondersteund? (07-07-2012)
Microsoft Dynamics AX 3.0 en Infor Baan IV zijn voorbeelden van ERP-pakketten waarop de support vanuit de leverancier vervalt gedurende 2009. Deze informatie komt met name uit het dealerkanaal, maar ook van de support van pakketten zelf. Dit kan mogelijk een (extra) argument zijn om uw huidige automatisering te heroverwegen. Want welke gevolgen heeft het vervallen van ondersteuning voor uw organisatie?
WIKI's over [ ERP ]
Boekhoudpakketten selectie checklist Betalingsverkeer

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Data-analyses voor audits

Bij het doen van een BTW-aangifte (in de meeste gevallen per kwartaal of per maand) en het opstellen van de jaarcijfers voor de jaarrekening, Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) of Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) is het van belang te controleren of de boekhouding geheel op orde is. En natuurlijk is dit laatste ook voor de ondernemer zelf van belang. Het is natuurlijk mogelijk (en voor grotere organisaties zelfs verplicht) om de boekhouding te laten controleren door een administratie- of accountantskantoor. Maar goede boekhoudsoftware heeft ingebouwde controles op het gebied van data-analyse en audits die deze laatste controle kan vereenvoudigen. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Debiteuren- en crediteurenadministratie

In de regel maken de debiteuren- en crediteurenadministratie standaard deel uit van boekhoudsoftware. Primair gaat het dan om de openstaande posten administratie en het bewaken daarvan. Bij grote organisaties kan aan de verkoopzijde creditmanagement een rol spelen. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie. Aan de inkoopzijde kan Purchase-to-Pay (P2P) een rol spelen. P2P duidt op het traject, bekeken vanuit de koper, dat start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de betaling van de inkoopfactuur. Dit WIKI onderdeel gaat uitsluitend over de debiteuren- en crediteurenadministratie als onderdeel van boekhoudsoftware.

Boekhoudpakketten selectie checklist registreren en verwerken van boekingen

In de vorige eeuw was het handmatig vastleggen van boekingen de belangrijkste functie om efficiënt met boekhoudsoftware te kunnen werken. Met name bij administratiekantoren was het de kunst om zo snel mogelijk boekingen (inkoopfacturen, verkoopfacturen, loonverdeelstaat, etc.) handmatig in te voeren. Bankafschriften werden in de regel al min of meer automatisch geboekt via een 'reconciliatie' functie. Deze laatste functie deed zijn intrede toen banken overgingen op de voorloper van SEPA, te weten MT940, een standaard om op uniforme wijze bankafschriftmutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Heden ten dage worden mutaties zoveel mogelijk automatisch geregistreerd en verwerkt. Zo kent deze WIKI ook het onderdeel "Betalingsverkeer en boekhoudsoftware" en "Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking".

Dit onderdeel "Registreren en verwerken van boekingen binnen boekhoudsoftware" gaat in op eigenschappen die zowel van toepassing kunnen zijn op het handmatig vastleggen van boekingen als het automatisch registreren van boekingen.

Boekhoudpakketten selectie checklist uitwisselen gegevens

De tijd dat alle gegevens in een boekhoudpakket handmatig ingevoerd worden is inmiddels verleden tijd. Al sinds de jaren tachtig is sprake van koppelingen tussen verschillende administratiesystemen, zoals de loonverdeelstaat die uitgewisseld wordt tussen de salarissoftware en boekhoudsoftware en de verkoopfacturen uit een groothandelssysteem die uiteindelijk als openstaande posten (facturen) terecht komen in het boekhoudpakket. Het gaat dan om koppelingen op basis van bestanden die handmatig uitgewisseld worden. Vandaag de dag is een API (Application Programming Interface) het instrument om gegevens real-time uit te wisselen tussen systemen. Verschillende administratiesystemen vormen dan als het ware één groot ecosysteem voor de ondernemer. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Verkoopfacturen

Een eerste aandachtspunt is dat lang niet alle boekhoudpakketten standaard een functie voor het maken en verzenden van uitgaande (verkooop)facturen bevat. Lang niet alle bedrijven factureren vanuit hun boekhoudsoftware, maar bijvoorbeeld van een branchegerichte toepassing of bijvoorbeeld webwinkelsoftware. Een groothandel maakt in de regel gebruik van software voor de groothandel met modules als inkopen, voorraad- en magazijnbeheer en verkoopfacturen. Een dienstverlenende organisatie (denk aan een accountantskantoor, advocatenkantoor of belastingadvieskantoor) hebben in de regel aparte software voor het registreren van (declarabele) uren en declaraties (facturen). Een bouwbedrijf werkt met software voor een projectenadministratie, mede om te factureren. En bijvoorbeeld een installatiebedrijf gebruikt een werkorderadministratie om te factureren. Tot slot zijn er nog de ERP-toepassingen die zowel functies voor de boekhouding bevatten als factureren.

Boekhoudpakketten selectie checklist Verplichtingenadministratie

Lang niet alle boekhoudpakketten beschikken over een verplichtingenadministratie. Ook wel verplichtingenregistratie genoemd. En dat terwijl verplichtingen toch regelmatig aangegaan worden. Met name grotere organisaties en de overheid kent een verplichtingenregistratie. Bij handelsbedrijven kan gewerkt worden met bijvoorbeeld afroeporders als zijnde aangegane verplichting. Maar andersoortige verplichtingen kunnen ook via het boekhoudpakket opgelost worden. Bijvoorbeeld het vastleggen van een huurovereenkomst of een leasecontract. Een verplichtingenregistratie als onderdeel van de boekhouding is dan wel zo efficiënt. Zo kunnen verplichtingen mede bepalend zijn voor toekomstige kasstromen.Ook kleine organisaties en ZZP'ers kennen verplichtingen. Denk aan een abonnement voor internetdiensten of mobiel bellen of een bepaalde verzekering. In de regel worden deze laatste verplichtingen niet afzonderlijk geregistreerd in een boekhoudpakket en komen alleen de uitgaven (al dan niet op basis van facturen) daar terecht.

ERP selectie checklist Functies Inkoop (groothandel) software

Naast inkoop kennen we ook het bredere begrip "Purchase to pay", omvattende het traject van bestelling tot betaling aan de leverancier(s). 
Zie de pakketsoort "Inkoop en Purchase to pay" met nieuws, artikelen en de mogelijkheid om softwarepakketten op te vragen. Deze laatste verbijzonderd naar: Inkoopadministratie softwarepakketten, Purchase-to-pay software en E-Procurement software.

ERP selectie checklist Functies MRP productie software

Zie de pakketsoort "ERP (Enterprise reource planning)" met nieuws, artikelen en de mogelijkheid om softwarepakketten op te vragen. Deze laatste verbijzonderd naar: Groothandelstoepassingen, ERP-systemen, Productieadministratie (MRP), CAD-, CAM- en CAE software, PLM / PDM.

ERP selectie checklist Functies Service software
Links naar andere websites over [ ERP ]
APICS
Informatie over opleiding en informatie 'Resource Management' op het gebied van Logistiek, SM en ERP.
ERP Logistics
Een on-line portaal voor ERP-aanbieders, -gebruikers en adviseurs.
ERP Startpagina
Startpagina over ERP
IT Toolbox
ERP Community
Manufacturing Business Technology
Portal over Business Technology met aandacht voor ERP.
Technology Evaluation Centers
Ondersteuning bij de keuze van bedrijfssoftware, zoals ERP software.
Softwarepakketten met [ ERP ] Leverancier
Mijn Kantoor
Cloud ERP platform voor de accountancy
Mijn Kantoor Mijn Kantoor
Uniconta
ERP systeem voor de MKB
Uniconta Uniconta
Profit ERP
Krijg grip op al je bedrijfsprocessen door één geïntegreerd ERP systeem. Daarmee verminder je de administratieve druk zodat jij je kan richten op de kerntaken van je organisatie.
AFAS Software AFAS Software
Prodin
Geïntegreerde ERP-oplossing voor het MKB
Prodin Business Solutions B.V. Prodin Business Solutions B.V.
Inventive
Volledig ERP-systeem
Inventive Software Inventive Software
ALURE
ERP Software voor Accountants door Accountants
Wolters Kluwer (Alure) Wolters Kluwer (Alure)
SERA
ERP pakket / internet software
SERA Software bv
ORBAK2
ERP software voor de bakkerij
Orbak Automatisering B.V.
Heart-Profit
Uitgebreid ERP pakket
Heart Informatisering B.V.
CORPEX
Modulair opgebouwd ERP pakket
Corpex ERP Software
Addis
ERP oplossing complexe partij of rol administratie
Add-IT Infosystems B.V.
MKG
ERP pakket voor MKB metaalbranche
Metaal Kennis Groep (MKG) B.V.
FINPAK
ERP software met FINZORG (module zorg)
Ascon Automatisering b.v.
UniSPeqs ERP
ERP Software voor de metaalbranche
UniSPeqs Solutions b.v.
Xgram
MIS/ERP voor grafimedia branche
Compri
glovia G2
ERP voor de maakindustrie
Glovia international
QAD Enterprise Applications
ERP softwarepakket
QAD Netherlands BV
Vakware
ERP-software voor bedrijven in de bouwwereld
Admicom Systems
SAP for Retail
ERP oplossing voor Retailbedrijven
SAP Nederland BV
SAP S/4HANA Cloud
Haal direct voordeel uit een ERP-oplossing in de cloud
SAP Nederland BV
SAP for Pharmaceuticals
ERP toepassing voor Pharmaceutische industrie
SAP Nederland BV
SAP for High Tech
ERP oplossing voor High Tech bedrijven
SAP Nederland BV
SAP for Consumer Products
ERP oplossing voor consumptiegoederenindustrie
SAP Nederland BV
SAP S/4HANA en ERP
SAP S/4HANA en ERP voor grote ondernemingen
SAP Nederland BV
Exsion Corporate
ERP-onafhankelijke financiële consolidatie
HBSoftware
Proteus ERP voor Project en Handel
ERP voor Maakindustrie [MKB]
Proteus Systems BV
Columbus Retail Suite
Totale ERP oplossing voor de retail branche
Columbus IT Partner B.V.
Liemar
ERP-bedrijfssoftware en o.a. tijdregistratiesystemen
Liemar Automatiseringen b.v.
FoodWare
Food specifieke ERP software
Schouw Informatisering BV
Retailium Enterprise
Geavanceerd ERP-pakket voor filiaalbedrijven en franchiseorganisaties binnen de fashion retailbranche.
ACA Retail BV
Dienstverlener met [ ERP ] Toelichting
Data Connection B.V. Application Service Provider voor SSA Global, Baan  
GNB B.V. Specialist in het implementeren van ERP software  
IPL Advies B.V. SMART Customisation; SCManagement en logistiek  
MCX Administration Services BV ASP aanbieder CRM, ERP en Collaboration  
VLJ Consultancy Selectie en implementatie bedrijfssoftware  
VulcanData Onafh. advies/ondersteuning ERP in industrie  
DWI Systems BV Advies standaard software  
Aspect | ICT Veelzijdige ICT-dienstverlener voor het MKB  
DSA Global Solutions BV Geintegreerde MBS Dynamics NAV oplossingen  
Skopos Rendementbouwers Selectie en implementatie business software  
Brainsquare BV BrainSquare is leverancier van Exact software  
WSB Solutions Leverancier van Cloud-, ICT- en Telecomdiensten  
Easy Systems BV Oplossingen voor complete purchase to pay proces  
SelfBilling.com BV Urenverantwoording - selfbilling - API koppelingen  
Globe Consultancy & Services B.V. (GCS) (ERP) oplossingen implementeren  
Flores ICT development, maatwerk software ontwikkeling  
Xperit Solutions ERP-oplossing voor groothandel en productiebedrijf  
Cadran Consultancy b.v. ERP implementatie-specialist NetSuite & JD Edwards  

Onerzoeksbureau GBNED