Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - ERP-systemen > ERP

ERP staat voor “Enterprise Resource Planning” en is ontstaan in de jaren negentig als vervolg op de toenmalige ‘productie-automatisering’ onder de noemers MRP1 (Material requirements planning) en MRP2 (Manufacturing resource planning), met als belangrijkste onderscheidend vermogen het plannen van middelen (materiaal, personeels- en machinecapaciteit) in de tijd. De afgelopen twintig jaar wordt ‘ERP’ gebruikt als verzamelbegrip voor integrale bedrijfsautomatisering in vele bedrijfssectoren en dus allang niet meer alleen voor productie-automatisering.

Nadere toelichting:

ERP kan gezien worden als één integraal systeem voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Van verkoopofferte tot factuur en alles wat daar tussen zit. In de logistieke sector aangeduid van ‘zand tot klant’. Een van de meest onderscheidende kenmerken van een ERP-systeem is dat gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zo worden klantgegevens op één plaats geregistreerd in de database en door alle functies geraadpleegd. Het doorvoeren van mutaties (bijvoorbeeld adresmutaties) in meerdere systemen is dan niet meer nodig.

Andere kenmerken van een ERP-systeem zijn:

  • Planning van beschikbare capaciteit in de tijd; (voor zover van toepassing materiaal, personeels- en machinecapaciteit), zoals al benoemd onder MRP2.
  • Werkt zoveel mogelijk real-time;
  • Een consistente look en feel over alle functies en modules heen.

In vele branches (met als bekendste de maakindustrie en de bouw) is ERP inmiddels een begrip. Het aanbod van ERP-systemen overstijgt alleen al in Nederland het aantal boekhoudsystemen ruimschoots. Waarbij opgemerkt moet worden dat leveranciers soms wel erg snel het predicaat ‘ERP’ op hun software plakken.

Afbakening ERP-functionaliteit afhankelijk van organisatie
Hiervoor is al aangegeven dat ERP gezien wordt als één integraal systeem voor de automatisering van alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Enerzijds klinkt dit heel flexibel, maar anderzijds is daarmee een afbakening van ERP-functionaliteit niet zomaar mogelijk. Dat laatste hangt samen met de organisatie (en haar omgeving) waarvoor een ERP-systeem bedoeld is. Zo zal een productiebedrijf andere functionaliteit nodig hebben dan een bouwbedrijf of een dienstverlenende organisatie als een accountants- of advocatenkantoor. En dan duikt ook steeds de vraag op wanneer eigenlijk sprake is van een ERP-systeem? Want stel dat een productiebedrijf software aanschaft voor productieplanning, -voorbereiding en -uitvoering, maar zonder functionaliteit voor het ‘purchase to pay’ en ‘order to cash’ traject. Is dan eigenlijk nog wel sprake van een ERP-systeem. En wat als magazijnbeheer of kleiner, gereedschapsbeheer, ontbreekt? En wat te denken van software voor een accountantskantoor dat voor cliënten de boekhouding, salarissen en fiscale aangiftes kan verzorgen, maar niet het samenstellen en elektronisch indienen van de jaarrekening? Of zonder functionaliteit voor digitaal dossier- en documentbeheer of planning van medewerkers op de diverse opdrachten? Ook dan is wederom de vraag of eigenlijk wel sprake is van één integraal systeem onder de noemer ERP?

Wij zijn van mening dat pas gesproken mag worden van een ERP-systeem als sprake is van één integraal systeem voor de automatisering van ALLE (primaire) bedrijfsprocessen binnen een organisatie, inclusief een planning van beschikbare capaciteit in de tijd. Waarbij gewerkt wordt met één onderliggende database voor alle functies. Zoveel mogelijk real-time werkend en met een consistente look en feel over alle functies en modules heen

We hanteren bij bovenstaande nog enige flexibiliteit door te spreken van ‘primaire’ bedrijfsprocessen en daarmee laten we software voor ondersteunende processen gemakshalve buiten beschouwing. Maar het is aan de lezer zelf om dat laatste ook te doen.

Verder is het niet van belang of sprake is van lokaal te installeren ERP-software op een eigen server (al dan geoutsourced) of aangeboden als cloudoplossing door de leverancier.

Een breder begrip niet altijd transparant
Het begrip ERP laat veel minder tot de verbeelding spreken dan begrippen als MRP1, MRP2, Order2Cash, Purchase2Pay en WMS (Warehouse Management Systemen).

Begrippen als cloud computing, ERP en het nieuwere ‘Robotic’ zijn lang niet altijd eenvoudig te vertalen naar functionaliteit en eigenschappen van standaard software. Een begrip als cloud computing bijvoorbeeld wordt ook gebruikt door softwareleveranciers die eigenlijk nog niet klaar zijn met de migratie naar webbased software (via een browser te gebruiken) volgens het SAAS-model (software as a service). Want ook oude lokale software via een trucje beschikbaar stellen aan gebruikers via internet valt onder het begrip cloud computing.

Site index over [ ERP ]
Pakketsoort - ERP-systemen
Onderzoek en artikelen op deze website over [ ERP ]
Snel aan de slag met elektronisch factureren: checklist voor gebruikers (05-04-2022)
Elektronisch factureren in Nederland is toe aan een massale adoptie van zowel uitgaand elektronisch factureren als inkomend elektronische factuurverwerking. Doet u ook mee? Deze gids is bedoeld als handvat voor de gebruiker. Met onder andere: een eenvoudig stappenplan, uitleg over formaat en verzendkanaal en selectiecriteria E-factureren voor factuur-, boekhoud- en ERP-software.
ERP en EDI: e-factuur en e-procurement berichtstandaarden en netwerken (25-02-2022)
Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in EDI e-factuur en e-procurement standaarden die in Nederland op de markt zijn om aan te sluiten op ERP-systemen, zowel nationaal als internationaal. Het gaat dan om: 1) berichtstandaarden en 2) Netwerken.
APIs en administratieve software: het nieuwe ERP (27-09-2019)
Steeds meer softwareleveranciers die zich met hun apps (softwaresystemen) richten op de cloud maken gebruik van APIs om deel uit te maken van een uitgebreid (oneindig) ECO-systeem dat gebruikers in staat stelt al hun bedrijfs-processen verregaand te automatiseren. Deze uitgave is bedoeld om inzicht te geven in ontwikkelingen, veelgebruikte begrippen, softwarepakketten en het gebruik van APIs en aandachtspunten bij een API.
Gids ERP & Logistieke softwaresystemen, gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners (08-05-2018)
De "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiele gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.
ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017 (10-08-2017)
IPL Advies heeft recent het rapport “ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017” gepubliceerd. De adviseurs van IPL hebben meer dan 30 ERP Systemen onderzocht op basis van meer dan 3500 functionele criteria. Het rapport telt 250 pagina’s met een schat aan informatie over ERP, ERP-selectie, ERP-leveranciers en hun systemen.
Twee ERP onderzoeken: van zelf doen naar uitbesteden en Vlaanderen voorop in ERP gebruik (26-04-2017)
Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een ERP-oplossing. 38 procent van de ERP-software draait op de eigen locatie. Dit percentage blijft gestaag dalen. Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan het begin van 2017 circa 64 procent aan dat men gebruik maakt van een ERP pakket.
SAP voorop in markt voor CRM- en ERP-oplossingen (01-10-2015)
SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ongeveer een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 16 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door Oracle. Een opmerkelijk groot aandeel van de CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, hoewel dit wel een procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar.
ERP Evaluatie Rapport 2015 (21-09-2015)
Een onmisbaar naslagwerk voor wie geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen rond ERP-systemen, vanuit een onafhankelijk perspectief. U vindt actuele informatie over een 25-tal ERP-systemen op de Nederlandse markt. Het rapport voor 2015 is in augustus 2015 uitgebracht.
SaaS-contracten en Service Level Agreements (SLA), een checklist (22-10-2014)
Tegenwoordig wordt veel software aangeboden via het internet, wat ook wel Software as a Service (SaaS) wordt genoemd. Men kan SaaS gebruiken voor allerlei toepassingen, zoals CRM, ERP, financiële pakketten, etc. Bij de meeste SaaS-diensten worden de afspraken met de klant in een SaaS-overeenkomst vastgelegd, waarin tevens vaak een Service Level Agreement is opgenomen.
Pakketevaluaties ERP-systemen opnieuw door IPL uitgevoerd (30-11-2012)
Uit het onlangs afgesloten ERP-onderzoek van IPL Advies bv blijkt dat de ERP-systemen qua functionaliteit steeds meer te bieden hebben en de verschillen kleiner worden. Voor toekomstige gebruikers is dat een voordeel, omdat er meer keus is. Het succes van een ERP-project wordt hierdoor nog meer bepaald door de wijze waarop uit de vele mogelijkheden de juiste keuze wordt gemaakt en hoe deze worden geïmplementeerd.
Blogs op deze website over [ ERP ]
Verzamelfacturen in factuur- en erp-software: vloek of zegen (26-12-2021)
Stel je werkt met balieverkopen en monteurs van installatiebedrijven komen tot wel meerdere malen per dag onderdelen afhalen, waarvoor telkens een afleverbon met een apart ordernummer wordt afgegeven. In de meest ideale situatie worden de orders en of facturen direct elektronisch verzonden aan de afnemer. Ook worden regelmatig onderdelen terug gebracht.
Als de locatie ertoe doet: API-techniek maakt veel open data beschikbaar voor financiële- en ERP-systemen (17-01-2021)
Open data is met behulp van Geografische intelligentie en API’s real-time beschikbaar voor de gebruiker. Het is mogelijk om inhoudelijk data vanuit financiën, HR, processen en ERP data te combineren met diverse open beschikbare databronnen. Hierdoor kunnen andere inzichten ontstaan. Daarbij is het visualiseren van deze data op de kaart een goede wijze om informatie inzichtelijk te maken. Een ultieme vorm van een dashboard. Zo kun je snel causale verbanden leggen en ook diverse analyses uitvoeren.
Bankrekeningen koppelen aan PSD2: laat uw softwareleverancier, accountant of salarisadministrateur u daarvan profiteren? (08-12-2020)
Voor een efficiënte verwerking en inzicht wil je zoveel mogelijk digitaal en automatisch de relevante informatie ontvangen. Dit zorgt voor tijdsbesparing, minder fouten en actueel inzicht. Banktransacties zijn voor veel softwareoplossingen een fundamenteel onderdeel, zoals bij boekhoud- en ERP-pakketten. ook de mogelijkheid om te betalen via bankkoppelingen is erg interessant.
Dit is waarom een ERP EDI-configurator de ketencommunicatie versimpelt en versnelt (12-11-2020)
Logistieke ketens zijn gebaat bij snelheid en overzichtelijkheid. Eén manier om dat te bereiken, is door het aantal schakels in de supply chain te beperken. Prodin Business Solutions zet hiervoor een belangrijke stap, door een standaard EDI-oplossing te integreren in haar ERP-oplossing Prodin. Deze EDI-configurator werkt op basis van GS1-standaarden.
Procesgerichtheid en bedrijfsadministratie (18-08-2020)
Met de komst van automatisering werden routinematige handelingen het eerst in software verpakt om daarmee met name een efficiencywinst te realiseren. Pas toen logistiek en boekhouding aan elkaar werden gelinkt, ontstond er een nieuw concept: ERP (Enterprise Resource Management). Bedrijfsprocessen (en met name de logistiek daarbinnen) werden leidend voor de vastlegging.
eProcurement: uitkomst voor het 100% automatisch afhandelen van eFacturen (15-08-2020)
Bij grotere organisaties vormt eProcurement (elektronisch inkopen) onderdeel van de administratieve keten. Ook bij kleinere organisaties die met een goederenbeweging te maken hebben, zoals een groothandel, bouwbedrijf en webwinkel, speelt eProcurement een rol. In veel gevallen wordt dan gewerkt met een ERP-systeem of een boekhoudsysteem met aanvullende functies.
ERP Direct van AFAS kreeg consultancybureau Medicine for Business als klant (25-07-2020)
Oprichter en CEO Elo Bosma van Medicine for Business kende de software van AFAS – net als die van concurrerende aanbieders – van zijn consultancywerkzaamheden in de gezondheidszorg. Hij was al langer op zoek naar goede bedrijfssoftware die past bij de groeiambitie van zijn bedrijf. Een ERP-pakket ziet hij wat dat betreft als 'een vereiste voor een volwassen bedrijfsvoering'.
Customer Relationship Management (CRM) versus Enterprise Resource Planning (ERP) (14-07-2020)
Enterprise Resource Planning (ERP) en Customer Relationship Management (CRM) lijken in eerste instantie veel overeenkomsten met elkaar te hebben. Beide bevatten immers veel bedrijfscontacten, bedrijfsgegevens en bedrijfsorders. Beide systemen zijn geschikt voor het verwerken van informatie met betrekking tot een bedrijf of een organisatie. Maar wat onderscheidt ERP van CRM nu eigenlijk?
8 belangrijke vragen als het gaat om voorraadbeheer bij een ERP-systeem (16-01-2020)
Een voorraadbeheersysteem heeft een belangrijke functie binnen ERP software voor handelsbedrijven. Zonder voorraad kan immers geen order worden uitgeleverd. Wil je gebruik maken van automatische besteladviezen, dan dient de voorraadstatus te kloppen. Een negatieve voorraad, wat vaak ontstaat door onjuist afboeken, helpt zeker niet mee.
Elektronisch factureren op basis van UBL-AAN en PEPPOL-First: doet uw boekhoudpakket dat ook (21-07-2019)
Afgelopen jaar hebben meer dan 100 leveranciers hun softwaresystemen gereed gemaakt voor elektronisch factureren op basis van UBL, zo blijkt uit het overzicht van deelnemers aan de UBL Ketentest. Maar desondanks dat leveranciers van factuursoftware (boekhoud- en ERP-software) elektronisch factureren steeds meer kunnen ondersteunen, met als belangrijke standaard UBL, is de praktijk dat in diezelfde factuursoftware vaak nog digitaal factureren op basis van PDF als standaard is ingesteld.
White papers op deze website over [ ERP ]
KING Software: het belang van optimaal voorraadbeheer en traceability (21-03-2021)
Voor een groothandel is een complete ERP-oplossing met goed inzicht in verkoop, inkoop en voorraad een noodzaak. Je wilt als groothandel geen nee verkopen, maar tegelijkertijd niet teveel investeren in het op voorraad houden van goederen. En ontvangen (voorraad)artikelen wil je zo efficiënt mogelijk opslaan in je magazijn(en) om deze weer te kunnen uitleveren aan klanten. Daarbij wil je ook de traceerbaarheid (traceability) goed geregeld hebben.
ERP software VOGSY meets Google (22-10-2016)
ERP software - or Enterprise Resource Planning software - was originally developed to link all business processes together, ensuring that everything was in the right place at the right time. The result? Cost reduction and efficiency. Sounds great, doesn’t it? Well, it used to be. But nowadays, ERP hurts. In this blog, we’ll explain why, and we’ll tell you about a solution that can take away the pain.
Uw volgende ERP-systeem; Kopen of Bouwen? (06-02-2016)
Een Engelstalige white paper van Kerridge Commercial Systems onder de naam "Your next ERP system: Buy or Build". Bij het maken van een koop of bouw beslissing is er een fundamenteel verschil tussen het gebruik van eigen (ontwikkel)capaciteit en de aanschaf van een door een leverancier aangeboden oplossing.
Combinatie van BI en CPM die alle (ERP) systemen koppelt bij Verder International (09-09-2013)
Verder International heeft ambitieuze groeiplannen. Effectieve, actuele financiële verslaglegging is daarvoor onmisbaar. Het bedrijf gebruikte voorheen Excel-sheets om informatie van vestigingen te consolideren op roepsniveau. Dit leidde maandelijks tot veel, handmatig en foutgevoelig werk. Michiel van Mourik, group controller bij het hoofdkantoor: “Iedereen werkte met een eigen versie van de waarheid. We waren veel tijd kwijt aan discussies over de juiste cijfers.Met het management informatiesysteem BOARD hebben we een schil ontwikkeld over onze Excel files en ERP datebases om deze data te structureren. In nauwe samenwerking met CPMview hebben we ons consolidatieproces geautomatiseerd
Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB (white paper) (21-01-2013)
Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote ondernemingen bedoeld, sindsdien verschuift de focus van de leveranciers steeds meer in de richting van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB).
White paper: Wordt uw oude softwarepakket nog ondersteund? (07-07-2012)
Microsoft Dynamics AX 3.0 en Infor Baan IV zijn voorbeelden van ERP-pakketten waarop de support vanuit de leverancier vervalt gedurende 2009. Deze informatie komt met name uit het dealerkanaal, maar ook van de support van pakketten zelf. Dit kan mogelijk een (extra) argument zijn om uw huidige automatisering te heroverwegen. Want welke gevolgen heeft het vervallen van ondersteuning voor uw organisatie?
WIKI's over [ ERP ]
Artikelgegevens
Besteladviezen

Besteladviezen binnen inkoopsoftware
Het aanmaken van besteladviezen dient om op de meest optimale wijze geplande inkopen te bepalen in een ERP-omgeving. In een eenvoudige vorm kan een besteladvies berekend worden op basis van onderschrijding van de mimimum voorraad, rekening houdend met de bestelgrootte bij betreffende leverancier. Interessanter wordt het als ook rekening gehouden wordt met geplande productie en/of verkopen in de tijd. Het is dan de kunst te zorgen dat zowel productie als verkoop ongestoord kunnen plaatsvinden door voldoende voorraad, echter zonder dat er teveel voorraad aanwezig is. Dat laatste zorgt namelijk weer voor onnodig kapitaalbestag. 

Betalingsverkeer, SEPA, PSD2 en boekhoudsoftware

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Boeken (registreren) van voorraad
Boekhoudpakketten uitwisselen gegevens en api

De tijd dat alle gegevens in een boekhoudpakket handmatig ingevoerd worden is inmiddels verleden tijd. Al sinds de jaren tachtig is sprake van koppelingen tussen verschillende administratiesystemen, zoals de loonjournaalpost en/of loonverdeelstaat die uitgewisseld wordt tussen de salarissoftware en boekhoudsoftware en de verkoopfacturen uit een groothandelssysteem die uiteindelijk als openstaande posten (facturen) terecht komen in het boekhoudpakket. Het gaat dan om koppelingen op basis van bestanden die handmatig uitgewisseld worden. Vandaag de dag is een API (Application Programming Interface) het instrument om gegevens real-time uit te wisselen tussen systemen. Verschillende administratiesystemen vormen dan als het ware één groot ecosysteem voor de ondernemer. 

Boekhoudpakketten vastleggen en verwerken van boekingen

In de vorige eeuw was het handmatig vastleggen van boekingen de belangrijkste functie om efficiënt met boekhoudsoftware te kunnen werken. Met name bij administratiekantoren was het de kunst om zo snel mogelijk boekingen (inkoopfacturen, verkoopfacturen, loonverdeelstaat, etc.) handmatig in te voeren. Bankafschriften werden in de regel al min of meer automatisch geboekt via een 'reconciliatie' functie. Deze laatste functie deed zijn intrede toen banken overgingen op de voorloper van SEPA, te weten MT940, een standaard om op uniforme wijze bankafschriftmutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Heden ten dage worden mutaties zoveel mogelijk automatisch geregistreerd en verwerkt. Zo kent deze WIKI ook het onderdeel "Betalingsverkeer en boekhoudsoftware" en "Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking".

Dit onderdeel "Registreren en verwerken van boekingen binnen boekhoudsoftware" gaat in op eigenschappen die zowel van toepassing kunnen zijn op het handmatig vastleggen van boekingen als het automatisch registreren van boekingen.

Capaciteitsplanning

Essentieel voor de groothandel en industriële bedrijven is de economische voorraad in de tijd.

De standaard economische voorraad wordt als volgt uitgedrukt: EV = TV plus (inkoop)bestellingen (voorinkopen) minus (verkoop)reserveringen (voorverkopen). Voor industriële bedrijven is de economische voorraad tevens opgebouwd uit  ‘gereserveerd voor productie’ en ‘verwachte voorraad’.

Deze formule zegt echter niets over het voorraadverloop in de tijd dat op een of meerdere momenten zelfs negatief kan zijn. In dit laatste geval kan weliswaar sprake zijn van een positieve EV, maar kunnen een of meer (verkoop)reserveringen toch niet op tijd geleverd worden. Het bijhouden van de economische voorraad in de tijd is dan ook een vereiste voor een goed ERP-systeem. 

 

Data-analyses, audits en Boekhoudpakketten

Bij het doen van een BTW-aangifte (in de meeste gevallen per kwartaal of per maand) en het opstellen van de jaarcijfers voor de jaarrekening, Aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) of Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) is het van belang te controleren of de boekhouding geheel op orde is. En natuurlijk is dit laatste ook voor de ondernemer zelf van belang. Het is natuurlijk mogelijk (en voor grotere organisaties zelfs verplicht) om de boekhouding te laten controleren door een administratie- of accountantskantoor. Maar goede boekhoudsoftware heeft ingebouwde controles op het gebied van data-analyse en audits die deze laatste controle kan vereenvoudigen. 

Debiteuren, crediteuren en boekhoudsoftware

In de regel maken de debiteuren- en crediteurenadministratie standaard deel uit van boekhoudsoftware. Primair gaat het dan om de openstaande posten administratie en het bewaken daarvan. Bij grote organisaties kan aan de verkoopzijde creditmanagement een rol spelen. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie. Aan de inkoopzijde kan Purchase-to-Pay (P2P) een rol spelen. P2P duidt op het traject, bekeken vanuit de koper, dat start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de betaling van de inkoopfactuur. Dit WIKI onderdeel gaat uitsluitend over de debiteuren- en crediteurenadministratie als onderdeel van boekhoudsoftware.

Elektronische gegevensuitwisseling
Links naar andere websites over [ ERP ]
APICS
Informatie over opleiding en informatie 'Resource Management' op het gebied van Logistiek, SM en ERP.
ERP Logistics
Een on-line portaal voor ERP-aanbieders, -gebruikers en adviseurs.
ERP Startpagina
Startpagina over ERP
Manufacturing Business Technology
Portal over Business Technology met aandacht voor ERP.
Technology Evaluation Centers
Ondersteuning bij de keuze van bedrijfssoftware, zoals ERP software.
Softwarepakketten met [ ERP ] Leverancier
ALURE
ERP Software voor Accountants door Accountants
Wolters Kluwer (Alure) Wolters Kluwer (Alure)
Uniconta
ERP systeem voor de MKB
Uniconta Uniconta
Syntri
RPA gestuurde ERP voor de maakindustrie
Syntri ERP B.V. Syntri ERP B.V.
Prodin ERP Software
Geïntegreerde ERP-oplossing voor het MKB
Prodin ERP Software Prodin ERP Software
Nocore Facilitair
CRM, HRM, FRM, ERP voor schoonmaakbranche
Nocore B.V. Nocore B.V.
Mijn Kantoor
Cloud ERP platform voor de accountancy
Mijn Kantoor Mijn Kantoor
KING ERP
Financieel, handel, ERP en/of logistiek pakket voor MKB
KING Software KING Software
Inventive
Volledig ERP-systeem
ECI Software Solutions ECI Software Solutions
Profit ERP
Krijg grip op al je bedrijfsprocessen door één geïntegreerd ERP systeem. Daarmee verminder je de administratieve druk zodat jij je kan richten op de kerntaken van je organisatie.
AFAS Software AFAS Software
M-Soft ERP (Production en Steel)
Speciaal voor productie / productiebedrijven en voor de staalhandel
M-Soft NV
7T ERP
ERP pakket
7T software bv
BizzMore ERP Software
BizzMore Software Solutions
MSG ERP
ERP voor handelsbedrijven
MSG software
RetailVista ERP
Het complete pakket voor winkelautomatisering
NedFox BV
FOBIS
ERP foodindustrie
RBK GROUP bv
GPMS
ERP/MES oplossing
U-Vision
DIAS ERP
DIAS Enterprise Resource Planning (ERP)
Computer en Communications C&C
Shipitsmarter
ERP & Logistieke softwaresysteem - Online shipment management -> Koppelingen met andere pakketten zoals bv met TMW, WMS, FMS mogelijk
Shipitsmarter.com BV
Exsion Corporate
ERP-onafhankelijke financiële consolidatie
HBSoftware
Vakware
ERP-software voor bedrijven in de bouwwereld
Admicom Systems
Trimergo
Grip op projecten en planning? met Project-Driven ERP software
ECI Software Solutions
Proteus ERP voor Project en Handel
ERP voor Maakindustrie [MKB]
Proteus Systems BV
SAP S/4HANA
ERP en financials
SAP Nederland BV
Epicor ERP
Macroscoop BV
Blending en Blending Envicon
ERP speciaal voor de (semi)procesindustrie
Blending Nederland
ERP Software
Bedrijfssoftware voor het MKB
Komdex
DIMA SYS ERP
Infomat BV
MKB-Logic
Online administratie, ERP, CRM, HRM
MKB-Logic
MKG
ERP pakket voor MKB metaalbranche
Metaal Kennis Groep (MKG) B.V.
Oracle Cloud ERP
Stap over van E Business Suite, Peoplesoft, JD Edwards
Oracle
Dienstverlener met [ ERP ] Toelichting
Data Connection B.V. Application Service Provider voor SSA Global, Baan  
GNB B.V. Specialist in het implementeren van ERP software  
IPL Advies B.V. SMART Customisation; SCManagement en logistiek  
MCX Administration Services BV ASP aanbieder CRM, ERP en Collaboration  
VLJ Consultancy Selectie en implementatie bedrijfssoftware  
VulcanData Onafh. advies/ondersteuning ERP in industrie  
DWI Systems BV Advies standaard software  
Aspect | ICT Veelzijdige ICT-dienstverlener voor het MKB  
DSA Global Solutions BV Geintegreerde MBS Dynamics NAV oplossingen  
Skopos Rendementbouwers Selectie en implementatie business software  
Brainsquare BV BrainSquare is leverancier van Exact software  
WSB Solutions Leverancier van Cloud-, ICT- en Telecomdiensten  
Easy Systems BV Oplossingen voor complete purchase to pay proces  
Globe Consultancy & Services B.V. (GCS) (ERP) oplossingen implementeren  
Flores ICT development, maatwerk software ontwikkeling  
Xperit Solutions ERP-oplossing voor groothandel en productiebedrijf  
Cadran Consultancy b.v. ERP implementatie-specialist NetSuite & JD Edwards  
BLMC Projectmanagement bij ERP en WMS implementatie  
DNA Services B.V. IT-bedrijf uit ZH en ruim 25 jaar actief!  

Onerzoeksbureau GBNED