Softwarepakketten.nl

Begrippen > XML schema

Bevat alle XML elementen volgens een hiërarchische opbouw.


Onerzoeksbureau GBNED