Softwarepakketten.nl

Begrippen > XML validatie

Ieder samengesteld XBRL document moet voldoen aan de XML standaard, zoals deze wordt onderhouden door de W3C.

Links naar andere websites over [ XML validatie ]
Betalingsgerelateerde XML Validatie service
Ondersteunt het ISO 20022 XML migratie proces. Webbased, multibank XML validatie service voor het testen en valideren van betalingsgerelateerde XML bestanden. Met bankspecifieke business rules. XMLdation is een uitstekende service voor consultants en softwareleveranciers.

Onerzoeksbureau GBNED