Softwarepakketten.nl

Begrippen > FIscale aangifteservice

Het online beschikbaar stellen van aangiftes (IB, VPB, OB en LB) aan de cliënt, het online goedkeuren (of becommentariseren) van de aangiftes door de cliënt. Gevolgd door het elektronisch indienen van de aangiftes bij de Belastingdienst. Automatische termijnbewaking kan ook onderdeel vormen van de toepassing, zoals een alertmelding via email.

Web pagina's over [ FIscale aangifteservice ]
Cloud computing voor intermediairs

Onerzoeksbureau GBNED