Softwarepakketten.nl

Begrippen > Extranet

Als sprake is van toegang door derden (bijvoorbeeld klanten van accountants- of administratiekantoren) is sprake van een extranet. Online dienstverlening (aan derden) is ook als extranet te categoriseren.

Softwarepakketten met [ Extranet ] Leverancier
Intrasite
Modulair intra- extranet portal
EXS Data Systems BV
SharePoint Enterprise Portals
SharePoint Enterprise Portal als intranet of extranet
Motion10

Onerzoeksbureau GBNED