Softwarepakketten.nl

Begrippen > Escrow

Onder een escrow-overeenkomst geeft een leverancier van software zijn broncode in bewaring bij een onafhankelijk escrow agent. Dit om gebruikers van software meer zekerheid te bieden op een voortdurend en ongestoord gebruik van de software. Ook als de leverancier er onverhoopt niet meer mocht zijn. Meer...

Site index over [ Escrow ]
Escrow
Escrow > Aanbieders van escrowdiensten
Web pagina onderdelen met [ Escrow ]
Aanbieders van escrowdiensten
WIKI's over [ Escrow ]
Checklist softwarecontracten beoordelen

(Bijdrage van Advocatenkantoor Legalz, ICT en Recht)

Een software- of Software as a Service (SaaS)-contract is anders dan een ‘gewoon’ IT-contract. Er zijn specifieke onderwerpen waar u rekening mee dient te houden. Denk bijvoorbeeld aan de acceptatietest, het releasebeleid, ontwikkelmethodes, licentiemodel en escrow regeling. Juist de voor softwarecontracten typerende topics hebben we opgenomen in onze checklist. We willen u hiermee een tool geven waarmee u een softwarecontract kunt beoordelen, alvorens u uw handtekening zet.

Checklist softwarepakketten Continuïteit en exitstrategie

Cntinuïteit gaat over het voorkomen dat een dienstverlening (zoals het online beschikbaar stellen van software) plotseling stopt. Exitstrategie heeft betrekking op hetgeen geregeld moet zijn, onder meer in het kader van de wettelijke bewaarplicht, als een overeenkomst met een (software)aanbieder wordt beëindigd.

Links naar andere websites over [ Escrow ]
Stichting SecureWorks
Stichting SecureWorks vangt het risico van discontinuïteit van ASP aanbieders op. Escrow oplossing die werkt voor ASP toepassingen.

Onerzoeksbureau GBNED