Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen > eHerkenning

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Met eHerkenning kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. eHerkenning is beschikbaar sinds mei 2010 en wordt aangeboden door commerciële aanbieders van authenticatiemiddelen.

Nadere toelichting:

Een belangrijk onderdeel binnen eHerkenning is het machtigingenregister. Het machtigingenregister bevat informatie over welke gebruiker, namens welke organisatie gemachtigd is om een bepaalde dienst af te nemen op een bepaald niveau. Bijvoorbeeld: Gebruiker A is gemachtigd om namens Organisatie B te handelen bij het UWV, op betrouwbaarheidsniveau 3.

De huidige betrouwbaarheidsniveaus binnen eHerkenning zijn (in oplopende mate van veiligheid):

 1. eHerkenning niveau 1, één factor authenticatie (zeer weinig zekerheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag en Subsidies Praktijkleren);
    
 2. eHerkenning niveau 2, één factor authenticatie (weinig zekerheid, bijvoorbeeld voor het Omgevingsloket en Tendernet);
   
 3. eHerkenning niveau 2+, twee factor authenticatie (iets meer zekerheid, bijvoorbeeld voor RvO en Personenregister);
    
 4. eHerkenning niveau 3, twee factor authenticatie (substantiële zekerheid, bijvoorbeeld voor het UWV, Belastingdienst en DNB); 
    
 5. eHerkenning niveau 4, met persoonlijk PKIoverheid certificaat (hoogste mate van zekerheid, wordt nog nauwelijks gebruikt door Dienstverleners).

De concept wet Digitale Overheid (DO) kent, evenals de Europese verordening eIDAS (zie verderop), maar drie niveaus (hierover publiceert de regering binnenkort nog een Ministeriele Regeling):

 • Laag (=eHerkenning niveau 2+);
 • Substantieel (=eHerkenning niveau 3);
 • Hoog (=eHerkenning niveau 4).

Zeker is dat na invoering van de wet DO (medio 2020) eHerkenning niveau 1 per direct wordt verboden. Wat met eHerkenning niveau 2 zal gebeuren is nog niet duidelijk. De overheid stelt niveau 3 als toekomstige norm in het bedrijven domein. In het burger domein wenst de overheid (langzaam) te groeien naar niveau Hoog.
(bovenstaande tekst over betrouwbaarheidsniveaus is afgeleid van een blog door Reconi).

Aanschaf eHerkenningsmiddelen
Een aandachtspunt is dat niet alle aanbieders dezelfde niveaus van eHerkenning leveren en ook een ketenmachtiging is niet altijd mogelijk. 

Het aantal aanbieders van eHerkenningsmiddelen is beperkt en kent een overlap met de hiervoor genoemde aanbieders van PKI Overheid-certificaten en in het bijzonder beroepscertificaten. Voor het meest recente overzicht van aanbieders en hun eHerkenningsmiddelen verwijzen we naar: https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht.

Let op:
Bij eHerkenning op het hoogste niveau (4) wordt door de meeste aanbieders van eHerkenningsmiddelen het “PKIoverheid-certificaat” genoemd. Hier wordt dan bedoeld een “PKIoverheid persoonsgebonden certificaat”, zoals het NBA Beroepscertificaat. De aanschafkosten van eHerkenning komen bovenop de kosten van een dergelijk PKIoverheid-certificaat.

Meer informatie op http://www.eherkenning.nl/

Onderzoek en artikelen op deze website over [ eHerkenning ]
Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS (14-06-2015)
Tijdens het congres "Digitaal Zakendoen en eID" verzorgde het Kennisplatform administratieve software een uitgebreide kennissessie over elektronisch factureren met UBL. eHerkenning, als onderdeel van eID stond ook op het programma. Daarnaast is vanuit het XML Platform een presentatie verzorgd over de Auditfile familie, in relatie tot RGS.
Ontwikkelingen op het gebied van SBR en eHerkenning staan niet stil: wat gaat er in 2013 t/m 2015 gebeuren? (08-06-2012)
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseerde op 6 juni jl. via het expertisecentrum Instant Reporting en het kenniscentrum CAREM haar zesde conferentie over Standard Business Reporting (SBR) en eHerkenning.
Adviesrapport Authenticatie en Autorisate bedrijven richting overheidsvoorzieningen en eHerkenning (27-11-2011)
Advies over een samenhangende authenticatie- en autorisatiesystematiek voor bedrijven, in relatie tot verschillende al bestaande voorzieningen (Digipoort, DigiD en DigiD Machtigen) richting overheden. Belangrijke stappen voor de groei op korte termijn zal zijn als de online diensten van de Kamer van Koophandel met eHerkenning uitgerust worden en de Belastingdienst zijn nieuw te bouwen machtigingenregister zal ontsluiten met eHerkenning.
Presentaties side event eHerkenning tijdens jaarcongres ECP-EPN (27-11-2011)
Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 17 november 2011 organiseerde het Kennisplatform Administratieve software een side event met het thema: eHerkenning biedt nieuwe kansen voor leveranciers van administratieve software, accountants- en administratiekantoren. Enkele presentaties zijn beschikbaar.
Presentaties Kennisplatform Administratieve Software op 27 sep 2011 over eFactureren, eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles (04-10-2011)
Op 27 september 2011 is een bijeenkomst gehouden van het Kennisplatform Administratieve Software in combinatie met een bijeenkomst van het XML Platform. Vanwege de grote belangstelling is de bijeenkomst gehouden op het kantoor van Bouwend Nederland te Zoetermeer. Centrale punten tijdens de bijeenkomst waren: eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles.
Verslag en presentaties bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software op 22 sep 2010 over eFactureren, SEPA en eHerkenning (01-10-2010)
Op 22 september 2010 is een bijeenkomst gehouden van het Kennisplatform Administratieve Software. Vanwege de grote belangstelling is op het moment uitgeweken naar het kantoor van VNO-NCW om de bijeenkomst te houden. Centrale punten tijdens de bijeenkomst waren: eFactureren, SEPA en eHerkenning.
Blogs op deze website over [ eHerkenning ]
eHerkenning, ketenmachtiging en PKIoverheid certificaten (20-10-2019)
Met eHerkenning kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat meer zekerheid wordt verkregen over de online identiteit van een inlogger. Dit voorkomt fouten en fraude.
Links naar andere websites over [ eHerkenning ]
eHerkenning
Website van de Nederlandse Overheid over eHerkenning.
Nieuwsberichten op deze website over [ eHerkenning ]
Compensatieregeling kosten eHerkenning (14-06-2020)
Vraag ruim op tijd eHerkenning aan (13-06-2019)
eHerkenning als een (1) inlogmiddel voor ondernemers (11-07-2017)

Onerzoeksbureau GBNED