Softwarepakketten.nl

Begrippen > XML Auditfile Salaris (XAS)

Heeft betrekking op het uitwisselen van salarismutaties. De Bastingdienst zal XAS gaan gebruiken bij het geautomatiseerd controleren van de loonadministratie van ondernemingen. 
Meer...


Onerzoeksbureau GBNED