Softwarepakketten.nl

Begrippen > IBAN

Op initiatief van de Europese banken is het IBAN nummer ontwikkeld. IBAN staat voor 'International Bank Account Number'. IBAN identificeert rekeninghouder, bank en vestigingsland. IBAN is ingevoerd in alle landen van de Europese Unie, alsmede in Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Polen. In tegenstelling tot het huidige bankrekeningnummer (dat uit maximaal 10 posities bestaat) is  het IBAN nummer opgebouwd uit 18 posities, bestaande uit een landencode, een controlegetal, een biccode en het reeds bestaande rekeningnummer. Verder kennen alle banken een BIC code (Bank Identifier Code) bestaande uit 8 posities en duidt het adres aan van de ontvangende bank. Voorheen werd dit angeduid  als SWIFT-adres of SWIFT-code.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ IBAN ]
Van clieop naar SEPA: gevolgen voor software en administratie: gratis rapport (01-08-2013)
Onderzoeksbureau GBNED heeft een uitgebreid rapport samengesteld over de overgang naar SEPA. Dit rapport geeft inzicht in: de verschillende betalingsinstrumenten en de gevolgen van SEPA, informatie per bank, IBAN en BIC, gevolgen voor administratiesystemen en openstaande- en aandachtspunten.
Terugblik Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank (22-03-2013)
Op 19 maart 2013 heeft de "Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank" plaatsgevonden in Hoevelaken. Zoals de titel al aangeeft stond deze dag in het teken van de overgang naar SEPA (en IBAN) en SBR (kredietrapportage voor de bank). Van deze succesvolle praktijkdag zijn presentaties beschikbaar.
Terugblik en presentaties ICT Financials seminar: uw ICT voorbereid op de toekomst (02-12-2012)
Op donderdag 29 november 2012 is het eerste "ICT Financials seminar: uw ICT voorbereid op de toekomst" gehouden in Hoevelaken. Bedoeld voor financials in het bedrijfsleven en binnen de accountancy. Met: SEPA/IBAN, de rol van XBRL, visie van AFAS, UNIT4 en Microsoft, scannen en herkennen boekingsdocumenten, cloud computing en pakketselectie.
Blogs op deze website over [ IBAN ]
E-factureren: Wat is een PEPPOL ID en waarom heb ik het nodig? (27-07-2018)
Wanneer uw wilt e-factureren via het netwerk van PEPPOL heeft u een PEPPOL ID nodig. Dit nummer zorgt ervoor dat u vindbaar bent in het netwerk en dat u e-facturen kunt verzenden en ontvangen. Een PEPPOL ID kan bestaan uit een KvK-, BTW- of IBAN nummer. Voor overheden kan het PEPPOL ID bestaan uit het Organisatie-Identificatienummer (OIN).
WIKI's over [ IBAN ]
Boekhoudpakketten selectie checklist Betalingsverkeer

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Debiteuren- en crediteurenadministratie

In de regel maken de debiteuren- en crediteurenadministratie standaard deel uit van boekhoudsoftware. Primair gaat het dan om de openstaande posten administratie en het bewaken daarvan. Bij grote organisaties kan aan de verkoopzijde creditmanagement een rol spelen. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie. Aan de inkoopzijde kan Purchase-to-Pay (P2P) een rol spelen. P2P duidt op het traject, bekeken vanuit de koper, dat start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de betaling van de inkoopfactuur. Dit WIKI onderdeel gaat uitsluitend over de debiteuren- en crediteurenadministratie als onderdeel van boekhoudsoftware.

Boekhoudpakketten selectie checklist Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking

Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking is vandaag de dag meer regel dan uitzondering als het gaat om dergelijke functies binnen boekhoudsoftware. Nog even voor de zekerheid: een factuur in PDF-formaat mailen valt niet onder elektronisch factureren. Onder elektronisch factureren wordt verstaan het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Een Synoniem voor elektronisch factureren is eFacturatie. Het alleen elektronisch ontvangen en verwerken van facturen wordt aangeduid als elektronische factuurverwerking.

ERP selectie checklist Functies Verkoop (groothandel) software

Naast verkoop kennen we ook het bredere begrip "Order to pay", omvattende het traject van bestelling tot betaling van de klant(en). 
Zie de pakketsoort "Verkoop" met nieuws, artikelen en de mogelijkheid om softwarepakketten op te vragen. Deze laatste verbijzonderd naar: Point of sale- en verkoopsoftware. Hier richten we ons op "verkoop" als onderdeel van een complete ERP-toepassing.

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)

PaymentMeans (betalingsmethode) is Optioneel en als volgt onderverdeeld:

1. Code betalingsmethode; EU-N Optioneel

2. Vervaldatum; EU-N niet opgenomen

3. Channelcode; EU-N niet opgenomen

4. Variabele instructie; EU-N Optioneel

5. Betaingskenmerk; EU-N Optioneel
Hiervoor wordt de PEPPOL richtlijn gevolgd en aangesloten bij de SEPA referentie. (zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference

The SEPA Creditor Reference is an alphanumeric string composed as follows: 
- The text “RF" 
- A Check Digit of two digits 
- A alphanumeric reference with a maximum of 21 characters 
RF[CC]AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Example: RF26 1258 AB32 1234 

6. Card gegevens; EU-N Optioneel

7. Bankrekening afzender; EU-N Optioneel
Onder PaymentMeans (betalingsmethode) altijd een IBAN opgeven en geen BBAN. Omdat sommige boekhoudpakketten bij het inlezen van een UBL-factuur dit bankrekeningnr controleren (al dan niet in combinatie met het aanmaken van een nieuwe relatie/crediteur).
+ NLCIUS / PEPPOL: IBAN verplicht. (andere velden optioneel).

8. Automatische incasso (direct debet); EU-N Optioneel
De standaard EU-N hanteert hiervoor de volgende UBL elementen:
- begunstigde factuur (PayeeParty); 
- Mandaat betaling (PaymentMandate); zie uitwerking hieronder.

In de praktijk wordt meestal alleen 4 (betalingskenmerk) en 7 (bankrekening afzender) opgegeven. Deze laatste wordt altijd geadviseerd op te geven.

EU-N uitleg algemeen

Softwareselectie beveiliging en auditaspecten

Bij de selectie van softwaresystemen wordt door de gebruiker meestal uitgebreid aandacht besteed aan functionele eisen en wensen. Nu cloud-computing meer regel dan uitzondering is moet ook aandacht besteed worden aan beveiligingsaspecten in relatie tot internet. Daarnaast spelen audit aspecten een belangrijke rol. Een en ander samengevat onder Assuring (zekerheid). ZIe ook het thema "Assuring" op deze website.

Hierna wordt ingegaan op beveiligingsaspecten die te maken hebben met het gebruik van de software.

Voor meer (onder andere technische beveiligingsaspecten m.b.t. IT-ontwikkeling en organisatie) wordt verwezen naar het thema "cybersecurity" op deze website. 

En we verwijzen speciaal naar het rapport "Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties”.  

Softwareselectie installatie, implementatie en support

Als een softwarepakket eenmaal is aangeschaft begint het traject van installatie, implementatie en support. Installatie speelt met name bij toepassingen die lokaal geïnstalleerd worden (al dan niet via een externe hostingpartij). Implementatie betekent het inregelen van de software aan de eisen en wensen van de onderneming en gebruikers opleiden om het het softwarepakket aan de slag te kunnen. En support betekent ondersteuning nadat het pakket in gebruik is genomen met als belangrijke aspect de helpdeskfaciliteiten door de leverancier.. 

Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het cloud model met de variant SAAS (Software as a Service). Vandaar dat daar nog even apart aandacht aan wordt besteed. Voor meer algemene informatie over Cloud computing en SAAS verwijzen we naar het thema "Cloud (SAAS)" op deze website.

Onderstaand volgen de criteria voor respectievelijk installatie, implementatie, support, updates en Cloud (SAAS):
  

Uitleg Referentiegrootboekschema, oftewel RGS

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan RGS. En anderzijds door rapportages (zoals vanuit SBR) te ontlenen aan RGS.

Links naar andere websites over [ IBAN ]
Campagne website SEPA/IBAN
Zowel consumenten als bedrijven kunnen naar deze site verwezen worden voor algemene informatie over SEPA/IBAN.
IBAN Converter
Met de IBAN converter van Creditcard.nl kunt u eenvoudig en snel uw reguliere bankrekeningnummer omzetten naar het internationale IBAN nummer. Bovendien krijgt u ook direct de BIC code te zien die nodig is voor internationale transacties.
Softwarepakketten met [ IBAN ] Leverancier
IBANconverter
Conversie IBAN nummer
GravyTrain
Dienstverlener met [ IBAN ] Toelichting
Congressus Congressus. Online software voor verenigingen  

Onerzoeksbureau GBNED