Softwarepakketten.nl

Begrippen > BIC

Alle banken kennen een BIC code (Bank Identifier Code) bestaande uit 8 posities en duidt het adres aan van de ontvangende bank. Voorheen werd dit aangeduid  als SWIFT-adres of SWIFT-code. 

Onderzoek en artikelen op deze website over [ BIC ]
Payment Services Directive 2 (PSD2) nader uitgelegd (02-01-2017)
Payment Services Directive 2 is de volgende stap in de creatie van een transparante markt voor betalingsverkeer binnen Europa. Het is de logische opvolger van PSD1 – die bevatte onder andere de SEPA bankrekening, de BIC code voor banken en de instructie dat voor internationale betalingen in Europa het zelfde tarief dient te gelden als lokale betalingen.
Van clieop naar SEPA: gevolgen voor software en administratie: gratis rapport (01-08-2013)
Onderzoeksbureau GBNED heeft een uitgebreid rapport samengesteld over de overgang naar SEPA. Dit rapport geeft inzicht in: de verschillende betalingsinstrumenten en de gevolgen van SEPA, informatie per bank, IBAN en BIC, gevolgen voor administratiesystemen en openstaande- en aandachtspunten.
WIKI's over [ BIC ]
Boekhoudpakketten selectie checklist Betalingsverkeer

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)

PaymentMeans (betalingsmethode) is Optioneel en als volgt onderverdeeld:

1. Code betalingsmethode; EU-N Optioneel

2. Vervaldatum; EU-N niet opgenomen

3. Channelcode; EU-N niet opgenomen

4. Variabele instructie; EU-N Optioneel

5. Betaingskenmerk; EU-N Optioneel
Hiervoor wordt de PEPPOL richtlijn gevolgd en aangesloten bij de SEPA referentie. (zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference

The SEPA Creditor Reference is an alphanumeric string composed as follows: 
- The text “RF" 
- A Check Digit of two digits 
- A alphanumeric reference with a maximum of 21 characters 
RF[CC]AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Example: RF26 1258 AB32 1234 

6. Card gegevens; EU-N Optioneel

7. Bankrekening afzender; EU-N Optioneel
Onder PaymentMeans (betalingsmethode) altijd een IBAN opgeven en geen BBAN. Omdat sommige boekhoudpakketten bij het inlezen van een UBL-factuur dit bankrekeningnr controleren (al dan niet in combinatie met het aanmaken van een nieuwe relatie/crediteur).
+ NLCIUS / PEPPOL: IBAN verplicht. (andere velden optioneel).

8. Automatische incasso (direct debet); EU-N Optioneel
De standaard EU-N hanteert hiervoor de volgende UBL elementen:
- begunstigde factuur (PayeeParty); 
- Mandaat betaling (PaymentMandate); zie uitwerking hieronder.

In de praktijk wordt meestal alleen 4 (betalingskenmerk) en 7 (bankrekening afzender) opgegeven. Deze laatste wordt altijd geadviseerd op te geven.

EU-N uitleg algemeen

Links naar andere websites over [ BIC ]
IBAN Converter
Met de IBAN converter van Creditcard.nl kunt u eenvoudig en snel uw reguliere bankrekeningnummer omzetten naar het internationale IBAN nummer. Bovendien krijgt u ook direct de BIC code te zien die nodig is voor internationale transacties.

Onerzoeksbureau GBNED