Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > BIC

Alle banken kennen een BIC code (Bank Identifier Code) bestaande uit 8 posities en duidt het adres aan van de ontvangende bank. Voorheen werd dit aangeduid  als SWIFT-adres of SWIFT-code. 

WIKI's over [ BIC ]
Betalingsverkeer, SEPA, PSD2 en boekhoudsoftware

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)

[0..*] PaymentMeans (betalingsmethode c.q. -instructie) is als volgt onderverdeeld:

NLCIUS:
Door Nederlandse leveranciers verplicht om te vullen in geval van betaling van afnemer naar leverancier. Alle drie mogelijkheden worden ondersteund:
1. Bankoverschrijving (Credit transfer)
2. Credit card betaling (Payment card information)
3. Automatische incasso (Direct debit).

Bij een negatief te betalen bedrag blijft de betekenis van Payee en PaymentInstructions, namelijk die van de betalingsontvanger. De invulling verandert dus van gegevens van de leverancier naar die van de afnemer.

 1. [1..1] PaymentMeansCode; Code betalingsmethode. Name is optioneel. 
  NLCIUS: Alleen gebruiken:
  30: Credit transfer (bankoverschrijving), payment by credit movement of funds from one account to another.
  48: Bank card (creditcard betaling), payment by means of a card issued by a bank or other financial institution.
  49: Direct debit (automatische inasso), the amount is to be, or has been, directly debited to the customer's bank account.
  57: Standing agreement (contractueel vastgelegd - verder niet gespecificeerd), the payment means have been previously agreed between seller and buyer and thus are not stated again.
  58: SEPA credit transfer (SEPA bankoverschrijving), credit transfer inside the Single Euro Payment Area (SEPA) system.
  59: SEPA direct debit (SEPA incasso), direct debit inside the Single Euro Payment Area (SEPA) system.
    
 2. [0..n] PaymentID; Betaingskenmerk. 
  [0..1] EU-N
  Zie ook:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference 
  - NL-betalingskenmerk.
     
 3. [0..1] CardAccount; Card gegevens.
  Alleen opgeven bij Credit Card betaling (Payment Means code 48)
  Met als elementen:
  [1..1] PrimaryAccountNumberID; nummer van de kaart.
  [1..1] NetworkID; American Express, Master Card, Visa.
  [0..1] HolderName; naam van de kaarthouder. 
   
 4. [0..1] PayeeFinancialAccount; Bankrekening afzender.
           [0..1] ID; IBAN van de begunstigde (PayeeFinancialAccount) opgeven
           [1..1] EU-N
           [0..1] Name; afgeraden door NLCIUS.
           [0..1] FinancialInstitutionBranch; identificatie van de bank. NLCIUS: wordt afgeraden voor SEPA betalingen. 
                    [1..1] ID; Bic code van de bank.   

 5. [0..1] PaymentMandate (direct debet); Automatische incasso
           [0..1] ID; Unieke identificatie toegekend door de begunstigde om te verwijzen naar de machtiging tot automatische incasso.
                          Wordt gebruikt om de Koper vooraf op de hoogte te stellen van een SEPA-incasso.
           [0..1] PayerFinancialAccount
                    [0..1] ID; De (bank)rekening (van de betalende) die moet worden gedebiteerd (afgeschreven) door de automatische
                                   incasso.
                    [1..1] ID; PEPPOL.

In de praktijk wordt meestal alleen 2 (betalingskenmerk) en 4 (bankrekening afzender) opgegeven. Deze laatste wordt altijd geadviseerd op te geven.

Links naar andere websites over [ BIC ]
IBAN Converter
Met de IBAN converter van Creditcard.nl kunt u eenvoudig en snel uw reguliere bankrekeningnummer omzetten naar het internationale IBAN nummer. Bovendien krijgt u ook direct de BIC code te zien die nodig is voor internationale transacties.
Nieuwsberichten op deze website over [ BIC ]
PowerBIConnector.nl maakt importeren gemakkelijk (26-09-2019)

Onerzoeksbureau GBNED