Softwarepakketten.nl

Begrippen > Authenticatie

Het proces om de identiteit van een gebruiker of van een systeem te verifiëren (= controleren en vast te stellen). Wettelijke term: authentificatie. Ook wel uitgelegd als: is degene ook degene die hij of zij zegt te zijn.

Nadere toelichting:

In feite zijn er drie verschillende functies te onderscheiden:

  1. Authenticatie (identiteit en integriteit): Aantonen wie je bent (identiteit) en betrouwbaarheid van een bericht of bijvoorbeeld website garanderen (integriteit);
  2. Wilsuiting (onweerlegbaarheid): Door middel van een (elektronische) handtekening staat de afzender in voor hetgeen in de boodschap staat;
  3. Vercijfering (exclusiviteit): alleen degene voor wie de boodschap is bedoeld kan de inhoud lezen. Vercijfering kan gelezen worden als versleutelen of encryptie.

Het proces om de identiteit van een gebruiker of van een systeem te verifiëren (= controleren en vast te stellen) noemen we authenticatie.

Zie ook dossier eHerkenning (authenticatie en autorisatie) op deze website.

Site index over [ Authenticatie ]
Pakketsoort - ICT Beheer - Authenticatie
Web pagina onderdelen met [ Authenticatie ]
Digipoort
SBR
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Authenticatie ]
Adviesrapport Authenticatie en Autorisate bedrijven richting overheidsvoorzieningen en eHerkenning (27-11-2011)
Advies over een samenhangende authenticatie- en autorisatiesystematiek voor bedrijven, in relatie tot verschillende al bestaande voorzieningen (Digipoort, DigiD en DigiD Machtigen) richting overheden. Belangrijke stappen voor de groei op korte termijn zal zijn als de online diensten van de Kamer van Koophandel met eHerkenning uitgerust worden en de Belastingdienst zijn nieuw te bouwen machtigingenregister zal ontsluiten met eHerkenning.
Links naar andere websites over [ Authenticatie ]
ITtoolbox Security
Informatie over authenticatie, encryptie, nieuws en discussiegroepen.
Softwarepakketten met [ Authenticatie ] Leverancier
S-token / m-token
Platform onafhankelijke Authenticatie Software
Euro-Smartict BV

Onerzoeksbureau GBNED