Softwarepakketten.nl

Begrippen > EIS

Informatiesystemen over uitvoering (Executive Information Systems). Meer... 

Web pagina's over [ EIS ]
Pakketsoort Managementinformatie
WIKI's over [ EIS ]
Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur)

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken per medio april 2019.

Nieuwsberichten op deze website over [ EIS ]
TU/e tweede universiteit die in korte tijd overstapt op AFAS (27-06-2019)

Onerzoeksbureau GBNED