Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen > EDI

EDI zorgt voor uitwisseling van data tussen organisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard berichtformaten. EDI-berichten worden uitgewisseld via  zgn. berichtendiensten (oftewel Value Added Networks - Vans). 

Site index over [ EDI ]
Pakketsoort - EAI, EDI en Webservices
Web pagina's over [ EDI ]
Pakketsoort EAI, EDI, Webservices en APIs
Web pagina onderdelen met [ EDI ]
Uniforme artikelcodering
Nadere uitleg XML
Blogs op deze website over [ EDI ]
Dit is waarom een ERP EDI-configurator de ketencommunicatie versimpelt en versnelt (12-11-2020)
Logistieke ketens zijn gebaat bij snelheid en overzichtelijkheid. Eén manier om dat te bereiken, is door het aantal schakels in de supply chain te beperken. Prodin Business Solutions zet hiervoor een belangrijke stap, door een standaard EDI-oplossing te integreren in haar ERP-oplossing Prodin. Deze EDI-configurator werkt op basis van GS1-standaarden.
WIKI's over [ EDI ]
ERP selectie checklist Functies Inkoop (groothandel) software

Naast inkoop kennen we ook het bredere begrip "Purchase to pay", omvattende het traject van bestelling tot betaling aan de leverancier(s). 
Zie de pakketsoort "Inkoop en Purchase to pay" met nieuws, artikelen en de mogelijkheid om softwarepakketten op te vragen. Deze laatste verbijzonderd naar: Inkoopadministratie softwarepakketten, Purchase-to-pay software en E-Procurement software.

Links naar andere websites over [ EDI ]
EDI Startpagina.nl
Website met links op het gebied van EDI en ook XML.
Softwarepakketten met [ EDI ] Leverancier
OMS
EDI software, zoals: DINET, ODEX, PEPPOL, DARWIN en EPIC
OMS International BV
Vracht Management (GLSS FMS)
Transportopdrachten registreren en verwerken
EDI Networks BV
BIZZ-E
Bizz-E is een volledig functionele online voorziening voor de afhandeling van EDI berichtenverkeer met uw handelspartners
Rozis B.V.
Electronic Invoicing
EDI software, (ERP-) integratie voor B2B communicatie
EDICOM
B2B-connect
EDI SaaS oplossing
SRC System Integrators B.V.
Onetrail
Onetrail Clever EDI & Data
Onetrail
Transus EDI
EDI oplossingen
Transus BV
Dienstverlener met [ EDI ] Toelichting
OMS International BV Al 25 jaar ervaring in EDI!  
VM Business Consultants Business Consultancy  

Onerzoeksbureau GBNED