Softwarepakketten.nl

Begrippen > B2B

Business to Business (bedrijven die aan andere bedrijven leveren).

Web pagina onderdelen met [ B2B ]
Auditfileplatform
Onderzoek en artikelen op deze website over [ B2B ]
Terugblik Kennisplatform administratieve software 14-9-2016:elektronisch factureren B2G en B2B (16-09-2016)
Terugblik door presentaties met als centrale thema's Elektronisch factureren en de Rijksoverheid, Europese ontwikkeling eFactureren en de UBL Ketentest. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren. Bij factureren aan de Overheid zijn meerdere organisaties en initiatieven betrokken, zoals Logius, Simpler Invoicing, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.
Terugblik Kennisplatform administratieve software 16-6-2016: meldplicht datalekken, keurmerk software, Fraudehelpdesk en UBL (15-06-2016)
Met als onderwerpen: Meldplicht datalekken en Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten, een keurmerk voor software en clouddiensten, de introductie van B2B (business to business) activiteiten door de Fraudehelpdesk en de relatie met standaard software en tot slot Elektronisch factureren met UBL in een Europees kader.
Elektronisch factureren: uitleg en stand van zaken begin 2008 (28-02-2008)
Onder elektronisch factureren wordt vaak alleen gedacht aan het elektronisch versturen van facturen of deze via internet beschikbaar stellen. Als facturen elektronisch worden verstuurd aan consumenten wordt gesproken over B2C (Business to Consumer) en bij elektronisch factureren aan ondernemers wordt gesproken over B2B (Business to Business).
White papers op deze website over [ B2B ]
Infographic 5 must-haves voor B2B webshops (10-06-2019)
Via een infographic heeft Logic4 een 5-tal must-haves op een rij gezet, gericht op B2B webshops voor de groothandel.
Supply Chain integratie in de cloud, inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken (05-02-2014)
Hoe kunnen MKB bedrijven, specifiek in B2B situaties, slimmer samenwerken met hun leveranciers en sneller reageren op marktveranderingen? In deze white paper geven wij u een aantal praktische tips over hoe u uw orderadministratie kunt verminderen en sneller producten naar de markt kunt brengen.
White paper B2B: Business-to-Boer (12-12-2013)
Samenwerking en het aangaan en onderhouden van waardevolle relaties worden steeds belangrijker. Met de huidige economische ontwikkelingen op de achtergrond, neemt het belang van customer relationship management (CRM) hierbij navenant toe. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de agrarische sector.
WIKI's over [ B2B ]
Boekhoudpakketten selectie checklist BTW-aangifte

Functionaliteit voor BTW-aangifte is standaard aanwezig binnen elk boekhoudpakket. Alleen voor het elektronisch indienen van een BTW-aangifte bij de belastingdienst wordt soms gebruik gemaakt van andere software. De eigenschappen die verderop aan de orde komen tonen aan dat er nogal wat regelingen zijn als het gaat om BTW-aangifte. Naast de standaard BTW-aangifte (meestal per kwartaal voor kleine ondernemers en per maand voor grotere ondernemers) kan ook sprake zijn van een ICP-opgave (voor IntraCommunautaire Prestaties van goederen en diensten). Het betreft dan leveringen binnen de Europese Unie. Bij een ICP-opgave is in elk geval sprake van een geldig BTW-nummer van zowel de afzender als de ontvanger. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Verkoopfacturen

Een eerste aandachtspunt is dat lang niet alle boekhoudpakketten standaard een functie voor het maken en verzenden van uitgaande (verkooop)facturen bevat. Lang niet alle bedrijven factureren vanuit hun boekhoudsoftware, maar bijvoorbeeld van een branchegerichte toepassing of bijvoorbeeld webwinkelsoftware. Een groothandel maakt in de regel gebruik van software voor de groothandel met modules als inkopen, voorraad- en magazijnbeheer en verkoopfacturen. Een dienstverlenende organisatie (denk aan een accountantskantoor, advocatenkantoor of belastingadvieskantoor) hebben in de regel aparte software voor het registreren van (declarabele) uren en declaraties (facturen). Een bouwbedrijf werkt met software voor een projectenadministratie, mede om te factureren. En bijvoorbeeld een installatiebedrijf gebruikt een werkorderadministratie om te factureren. Tot slot zijn er nog de ERP-toepassingen die zowel functies voor de boekhouding bevatten als factureren.

UBL Binnenlandse BTW, BTW-verlegd

BTW verlegd toepassen op een (PDF)-factuur is eenvoudig, de Belastingdienst meldt hierover het volgende op haar website: “Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd'. Daarnaast vermeldt u het btw-nummer van de afnemer op de factuur”.

Voor meer uitleg over BTW verleggen zelf wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst. BTW verleggen komt best vaak voor, zo valt af te leiden van genoemde website van de Belastingdienst. De BTW die naar een afnemer is verlegd, moet deze zelf uitrekenen. Dit laatste vindt plaats op basis van de bedragen die aan de afnemer zijn gefactureerd. Het uitrekenen van de verlegde BTW is belangrijk omdat deze vermeld wordt op de BTW-aangifte van de afnemer.

Let op:
Met betrekking tot ICP (zie UBL Factuurscenario ICP) geldt het volgende:

Bij het intracommunautair verrichten van de B2B (Business to Business) dienst, is de dienst niet belast in Nederland. Deze dienst in belast in het land van de afnemer. Om te voorkomen dat de (in dit geval) de Nederlandse ondernemer buitenlandse btw in rekening moet brengen, is deze btw-heffing verlegd naar de afnemende ondernemer in de andere lidstaat. 

Een intracommunautaire dienst wordt dus conform deze verleggingsregeling gefactureerd.

Om een (inkoop)factuur met BTW verlegd automatisch te kunnen boeken is het van belang op een uniforme wijze in een UBL factuur kenbaar wordt gemaakt dat het gaat om BTW verlegd. Dit los je niet op door alleen de tekst ‘btw verlegd’ op te nemen in een UBL-veld.

Mede overeenkomstig de BTW categorie volgens UN/ECE 5305 geldt dan het volgende:

 • TaxCategory = “AE”; VAT Reverse Charge. Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoicee.
 • TaxExemptionReason = “Reverse charge” of “btw verlegd”.
 • BTW en BTW-percentages op de factuur zijn “0”.
 • De BTW-nummers van zowel leverancier als afnemer vermeld moet worden!

EU-UBL
Het document “Electronic Invoicing — Semantic Data Model of the Core Elements of an Electronic Invoice - TC 434 WI 001:2015 (E)” zegt hierover overeenkomstig het volgende over:

The following information is given at the document level: 

 • The VAT identifier of the Seller;
 • The VAT identifier of the Buyer;
 • The text "Reverse charge" is given for the VAT exemption reason text in the VAT breakdown (Or the equivalent standard text in other languages). 

The following information shall be given on line level:

 • The Invoiced item VAT category code for the line is given as AE;
 • The Invoiced item VAT rate for the line is given as 0 (zero);
 • The text "Reverse charge" is given for the invoiced item VAT exemption reason text (or the equivalent standard text in other languages). 

Uitwerking bij factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 30,55 30,55 verlegd
Factuurbedrag    30,55  
UBL EU, ICP (intracommunautaire prestaties)

ICP staat in dit geval voor IntraCommunautaire Prestatie.

De Belastingdienst meldt hierover het volgende: “Exporteert u vanuit Nederland goederen en/of naar ondernemers in andere EU-landen of levert u diensten? Dan is sprake van een intracommunautaire levering. Deze levering is belast met 0% btw, mits u het (geldige) BTW-nummer van de afnemer op de factuur vermeld.”.

Voor de facturering is er een verschil tussen levering van goederen en diensten. De Belastingdienst laat hierover het volgende weten:

Bij de intracommunautaire levering van goederen is de levering belast in Nederland tegen het nul-tarief.

Bij het intracommunautair verrichten van de B2B (Business to Business) dienst, is de dienst niet belast in Nederland. Deze dienst in belast in het land van de afnemer. Om te voorkomen dat de (in dit geval) de Nederlandse ondernemer buitenlandse btw in rekening moet brengen, is deze btw-heffing verlegd naar de afnemende ondernemer in de andere lidstaat”.

Let op:
Voor de facturering van een intracommunautaire dienst geldt dus de verleggingsregeling die is uitgewerkt bij het "UBL Factuurscenario BTW-verlegd".

Voor de factureren van een intracommunautaire levering van goederen geldt onderstaande:

ICP met betrekking tot goederen:

Mede overeenkomstig de BTW categorie volgens UN/ECE 5305 geldt dan het volgende:

 • TaxCategory = “K”; A tax category code indicating the item is VAT exempt due to an intra?community supply in the European
  Economic Area.
 • BTW en BTW-percentages op de factuur zijn “0”.
 • De BTW-nummers van zowel leverancier als afnemer vermeld moet worden! Zie ook artikel 35a, lid 1, letter c en letter d van de Wet OB.

Bij een ICP levering wijkt een factuur voor goederen dus af van een normale factuur met BTW op de volgende punten:

 1. Er wordt geen BTW berekend, maar gemeld “0% BTW”;
 2. Het (geldige) BTW-nummer van de afnemer wordt op de factuur vermeld.

EU-N
TaxCategory "K" is nieuw (sinds het voorjaar 2017) opgenomen in UN/ECE 5305.  Deze TaxCategory "K" wordt ook gehanteerd door EU-N.

Vanuit de UBL Ketentest wordt voorgesteld:

 1. Bij uitgaande facturen TaxCategory "K" te gebruiken.
    
 2. Bij inkomende facturen wordt voorgesteld te ondersteunen:
  A. TaxCategory "K";
  B. TaxCategory “E” en TaxExemptionReasonCode “AAM”; (werd feitelijk gebruikt t/m 2016).

De andere voorwaarden (BTW-nrs afzender en ontvanger vermelden en BTW en BTW-percentage ‘0’ blijven onveranderd. 

Uitwerking op de factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Product A 1 30,55 30,55 0
0% BTW 0,00  
Factuurbedrag    30,55  
Softwarepakketten met [ B2B ] Leverancier
DataSmit eCommerce
B2C en B2B
DataSmit BV
imosNET
De e-Business oplossing voor de meubelbranche! B2B en B2C Shop System en Room Designer.
Proteus Systems BV
mijnWinkel
Webwinkel/Bestelsysteem internet (B2C en B2B)
mijnWinkel Bv
Intrade
Trading platform B2B e-Commerce
Izodia
B2B-connect
EDI SaaS oplossing
SRC System Integrators B.V.
BaS WEBportal (B2B WebShop en WebSite)
Uitgebreide WEBportal met koppeling aan diverse ERPpakketten: Exact Online, Unit4Multivers, MS Dynamics Navision
Softmaat Online Solutions
TradeCloud
B2B eCommerce en supply chain integratie
TradeCloud
K3 Webshop
B2B / B2C Webshop
K3 Business Solutions B.V.
Netstation
Snelle start voor EDI met uw B2B-partners
Rozis B.V.
Bizz-E
Online EDI-oplossing voor uitwisseling van elektronische B2B-berichten
Rozis B.V.
Electronic Invoicing
EDI software, (ERP-) integratie voor B2B communicatie
EDICOM

Onerzoeksbureau GBNED