Softwarepakketten.nl

Begrippen > HACCP

Sinds 1995 moeten voedselverwerkende en -verstrekkende bedrijven een HACCP-systeem onderhouden, of een per branche goedgekeurde hygiënecode gebruiken. In een HACCP-systeem wordt ieder aspect vastgelegd dat bepalend is voor de voedselveiligheid en zijn passende veiligheidsprocedures gedefinieerd. In een aantal softwarepakketten is een module aanwezig voor HACCP. 

Softwarepakketten met [ HACCP ] Leverancier
BD Food
Opzetten en onderhouden van een HACCP-systeem
BD Dataplan

Onerzoeksbureau GBNED