Softwarepakketten.nl

Begrippen > HACCP

Sinds 1995 moeten voedselverwerkende en -verstrekkende bedrijven een HACCP-systeem onderhouden, of een per branche goedgekeurde hygiënecode gebruiken. In een HACCP-systeem wordt ieder aspect vastgelegd dat bepalend is voor de voedselveiligheid en zijn passende veiligheidsprocedures gedefinieerd. In een aantal softwarepakketten is een module aanwezig voor HACCP. 

Web pagina's over [ HACCP ]
Pakketsoort Point of Sale (POS) en Verkoop
WIKI's over [ HACCP ]
ERP selectie checklist Functies Voorraadbeheer software

Voorraadbeheer vormt, naast artikelbeheer, een functies die voor nagenoeg alle modules binnen een ERP-systeem van belang is. Software voor voorraad, artikel- en assortimentsbeheer is opgenomen bij Logistieke softwaresystemen. Maar in veel gevallen maakt voorraadbeheer standaard onderdeel uit van een ERP-systeem.

Softwarepakketten met [ HACCP ] Leverancier
BD Food
Opzetten en onderhouden van een HACCP-systeem
BD Dataplan

Onerzoeksbureau GBNED