Softwarepakketten.nl

Pakketsoort - ICT Beheer - Authenticatie > STORK

STORK is een grootschalig project van organisaties uit meerdere Europese lidstaten en staat voor “Secure idenTity acrOss boRders LinKed”. Het STORK project beoogt ook in grensoverschrijdende situaties een betrouwbare vaststelling van iemands identiteit in het elektronisch verkeer mogelijk te maken.

Nadere toelichting:

STORK is in 2001 ontstaan op initiatief van organisaties uit tien lidstaten, die hebben samengebracht wat er op een specifiek moment bij deze organisaties in de tien lidstaten aan vaststellen van  betrouwbaarheid beschikbaar was. Op basis van deze informatie heeft men niveaus vastgesteld.

STORK behelst een abstracte indeling gemaakt in vier (betrouwbaarheids-) niveaus van identificatie en authenticatie (in navolging van de Europese richtlijn wordt ook wel de samentrekking authentificatie gebruikt).

Meer informatie over STORK is te vinden op www.eid-stork.eu.

Zie ook dossier eHerkenning (authenticatie en autorisatie) op deze website. 


Onerzoeksbureau GBNED