Softwarepakketten.nl
FiscaalOnline
HIX
Exact Software
VISMA eAccounting Accountancy

Pakketsoort - ICT Beheer - Authenticatie > Elektronische handtekening

Het ondertekenen van digitale berichten vindt plaats via een elektronische handtekening. Het gewenste niveau van betrouwbaarheid speelt een belangrijke rol bij de soort elektronische handtekening die wordt gebruikt. Bij het ondertekenen gaat het om de onweerlegbaarheid (non-repudiation), dus het vastleggen van de identiteit van de afzender en om de integriteit, dus de zekerheid dat het bericht niet onderweg wordt veranderd

Nadere toelichting:

Een elektronische handtekening behoort altijd aan een natuurlijk persoon. Deze persoon kan aan een organisatie verbonden zijn (en namens een organisatie handelen).

In de praktijk worden grofweg drie soorten van elektronische handtekeningen onderscheiden, te weten:

1. De gewone elektronische handtekening;
2. De geavanceerde elektronische handtekening;
3. De gekwalificeerde elektronische handtekening.

In alle drie de gevallen is een elektronische handtekening rechtsgeldig, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ad. 1. De gewone elektronische handtekening;
Deze handtekening bestaat uit elektronische gegevens in combinatie met andere elektronische gegevens en wordt gebruikt als middel om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen. Bijvoorbeeld een ingescande handtekening die aan een elektronisch document is toegevoegd (denk aan een afbeelding bij een email).

Ad. 2. De geavanceerde elektronische handtekening;
Bij een geavanceerde elektronische handtekening wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • Een handtekening die op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden;
  • Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • De handtekening komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn
    uitsluitende controle kan houden; en
  • Zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

De geavanceerde elektronische handtekening wordt ook aangeduid als ‘digitale handtekening’ en is persoonsgebonden.

Ad. 3. De gekwalificeerde elektronische handtekening;
De gekwalificeerde elektronisch handtekening is feitelijk een geavanceerde elektronische handtekening, aangevuld met de volgende eisen:

  • De elektronische handtekening is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat dat voldoet aan eisen zoals gesteld in de Telecommunicatiewet en
  • De elektronische handtekening is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen.

Wordt in dit geval ook wel “certificaat voor onweerlegbaarheid” (of non-repudiation) genoemd. Als een ondertekenaar akkoord is met een tekst of afbeelding die hij voor zich ziet kan hij dat in betreffende toepassing (applicatie) aangeven en bevestigen met zijn smartcard of usb-stick. Deze handeling kan achteraf niet ontkend worden.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt dan juridisch gelijkgesteld aan een ‘gewone’ handtekening. Ook wel aangeduid als “Qualified electronic signature” (ETSI norm TS 101 456).

 

Web pagina's over [ Elektronische handtekening ]
Pakketsoort Authenticatie, autorisatie en digitaal ondertekenen
Cybersecurity
Web pagina onderdelen met [ Elektronische handtekening ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
Blogs op deze website over [ Elektronische handtekening ]
Herziening eIDAS, komst Europese digitale identiteit (29-11-2022)
Wet- en regelgeving rondom elektronische handtekeningen vinden we bij PKIsigning logischerwijs belangrijk. Niet alleen omdat dat als aanbieder van een ondertekenoplossing onze verantwoordelijkheid is, maar vooral omdat we naast leverancier ook kennispartner zijn.
WIKI's over [ Elektronische handtekening ]
Digitaal ondertekenen

Digitaal ondertekenen heeft enerzijds betrekking op cliënten die bijvoorbeeld een BTW-aangifte accorderen en anderzijds op accountants die in sommige gevallen een externe rapportage (zoals een jaarrekening) ondertekenen en het waarmerken van de jaarrekening (vanaf bepaalde deponeringscriteria).

Functies HR-systemen

Functonaliteit op het gebied van HR-systemen zijn onderverdeeld naar: Personeelsdossier, Werving en selectie, Arbeidsvoorwaarden, Employee benefits, Competentiemanagement (personeelsbeoordeling), Opleiding en ervaring registreren, Functieprofilering en Matching, Carrière en loopbaanplanning, Urenregistratie, Onkostendeclaratie, Ritten- en kilometerregistratie, Verzuimregistratie, Verlofregistratie, Personeelsplanning, Zelfroosteren, Wagenparkbeheer, Subsidieregelingen, Signalen, Workflow, HR On boarding software, Digitaal ondertekenen en Dashboard.

Links naar andere websites over [ Elektronische handtekening ]
PKI-overheid
Informatie van de overheid over ondermeer de elektronische handtekening op bais van PKIo(verheid).

Onerzoeksbureau GBNED