Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > PKIoverheid

PKIoverheid staat voor een normenkader PKI certificaten met aanvullende eisen vanuit de overheid en waarmee de certificaten goed gebruikt kunnen worden voor elektronische communicatie met de overheid.

Nadere toelichting:

PKIoverheid maakt onderscheid tussen services- en persoonsgebonden certificaten.
Een handtekening die is geplaatst met een PKIoverheid persoonsgebonden certificaat is een ‘gekwalificeerde elektronische handtekening’ met dezelfde rechtsgeldigheid als een handgeschreven handtekening.

Service certificaat
Steeds meer organisaties maken voor gegevensuitwisseling met de overheid gebruik van Digipoort. Om via Digipoort met uitvragende overheidspartijen te kunnen communiceren is een 'PKIoverheid services server certificaat’' nodig. Zo’n certificaat is nodig:

Om tussen uw computer en Digipoort een beveiligde verbinding op te zetten;
Waardoor uw bericht veilig wordt getransporteerd (in technische zin: dubbelzijdige SSL-vebinding).

Bij een PKIoverheid services certificaat wordt ook wel gesproken over ‘machine to machine certificaat'. Dit omdat dergelijke certificaten servergebonden zijn. 

Verzamelcertificaat
De leverancier van de software heeft dan zelf een PKI-overheid service certificaat aangeschaft om te communiceren met Digipoort. Met dat certificaat worden dan rapportages en aangiftes voor meerdere cliënten afgehandeld. Dat laatste duidt op de naam “verzamelcertificaat”. In de praktijk beschikken accountants- en administratiekantoren over een eigen PKI-overheid service certificaat.

Persoonsgebonden certificaat
Naast een PKIoverheid Services certificaat is ook sprake van een 'PKIoverheid Persoonsgebonden certificaat'. Zo heeft de overheid een beroepscertificaat in het leven geroepen, gebaseerd op het PKIoverheid persoonsgebonden certificaat. We hebben het dan over het Beroepscertificaat voor accountants. De NBA faciliteert het beheer rondom de “beroepscertificaten voor de accountants” door het register te beheren en de Trusted Service Providers te informeren over de status van de leden in ons register.

Het beroepscertificaat is altijd persoonsgebonden en is bedoeld om een rechtsgeldige gekwalificeerde elektronische handtekening te plaatsen op bijvoorbeeld een digitaal document. Accountantskantoren zullen in de praktijk (straks) beschikken over een PKIoverheid services certificaat en een of meerdere beroepscertificaten, afhankelijk van het aantal accountants dat een elektronische handtekening gaat gebruiken.

Meer informatie op www.pkioverheid.nl

 

Web pagina onderdelen met [ PKIoverheid ]
CFO software landscape
ICT Accountancy softwarelandschap
Onderzoek en artikelen op deze website over [ PKIoverheid ]
Update: overgang van BAPI naar Digipoort brengt extra certificaatkosten met zich mee (15-09-2011)
Een accountantskantoor is voor een PKIoverheid services certificaat en één beroepscertificaten in totaal meer dan 1000 euro aan kosten voor 3 jaar kwijt. Dat is duidelijk een ander bedrag dan de kosten die gemoeid zijn met een BAPI certificaat voor de Belastingdienst.
Blogs op deze website over [ PKIoverheid ]
eHerkenning, ketenmachtiging en PKIoverheid certificaten (20-10-2019)
Met eHerkenning kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat meer zekerheid wordt verkregen over de online identiteit van een inlogger. Dit voorkomt fouten en fraude.
White papers op deze website over [ PKIoverheid ]
CreAim - digitaal ondertekenen van de Samenstellingsverklaring: nu op ICT Accountancy YouTube kanaal (18-06-2016)
In een instructievideo wordt getoond hoe eenvoudig en snel een samenstellingsverklaring digitaal kan worden getekend met een PKIoverheid certificaat en YouSign van CreAim.
WIKI's over [ PKIoverheid ]
Salarissoftware en de loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het bekendste voorbeeld van elektronische gegevensuitwisseling vanuit salarissoftware. 

Links naar andere websites over [ PKIoverheid ]
PKI-overheid
Gegevens gaan van systeem tot systeem over internet of besloten netwerk waarbij eisen gesteld worden aan de vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit. Voor het waarborgen van deze eisen is het voor Logius-producten verplicht om gebruik te maken van een certificaat, uitgegeven door PKIoverheid.
Softwarepakketten met [ PKIoverheid ] Leverancier
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Digidentity
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Quovadis Trustlink BV
PKIoverheid beroepscertificaat
Digitale handtekening t.b.v. accountants
Quovadis Trustlink BV

Onerzoeksbureau GBNED