Softwarepakketten.nl

Begrippen > Autorisatie

Personen die binnen of namens een organisatie bevoegd en/of gemachtigd zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten.

Nadere toelichting:

Autorisatie kan ook in verband worden gebracht met authenticatie (en eHerkenning). In veel gevallen zal impliciet sprake van autorisatie als de authenticatie is geregeld.

Zie ook dossier eHerkenning (authenticatie en autorisatie) op deze website.

Web pagina onderdelen met [ Autorisatie ]
SBR

Onerzoeksbureau GBNED