Softwarepakketten.nl

Begrippen > Autorisatie

Personen die binnen of namens een organisatie bevoegd en/of gemachtigd zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten.

Nadere toelichting:

Autorisatie kan ook in verband worden gebracht met authenticatie (en eHerkenning). In veel gevallen zal impliciet sprake van autorisatie als de authenticatie is geregeld.

Zie ook dossier eHerkenning (authenticatie en autorisatie) op deze website.

Web pagina onderdelen met [ Autorisatie ]
SBR
WIKI's over [ Autorisatie ]
Boekhoudpakketten selectie checklist Budgettering

Het vastleggen van budgetten binnen boekhoudsoftware wil zeggen dat een voorspelling c.q. prognose wordt opgegeven van in de regel verwachte kosten en opbrengsten. De termen budgetten en begroten worden hierbij nogal eens door elkaar gebruikt. In de praktijk is dat laatste meestal geen punt. Formeel gezien kan gesteld worden dat een budget taakstellend is (je moet je er aan houden, c.q. binnen het budget blijven) en een begroting richtinggevend is. In relatie tot de boekhouding wordt veelal gesproken over een exploitatiebegroting, zowel bestaande uit het begroten van kosten als opbrengsten. De term begroting wordt ook vaak gebruikt in relatie tot een projectenadministratie, waarbij een begroting dan regelmatig voorafgegaan wordt door een projectcalculatie.

Boekhoudpakketten selectie checklist Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking

Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking is vandaag de dag meer regel dan uitzondering als het gaat om dergelijke functies binnen boekhoudsoftware. Nog even voor de zekerheid: een factuur in PDF-formaat mailen valt niet onder elektronisch factureren. Onder elektronisch factureren wordt verstaan het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Een Synoniem voor elektronisch factureren is eFacturatie. Het alleen elektronisch ontvangen en verwerken van facturen wordt aangeduid als elektronische factuurverwerking.

ERP selectie checklist Functies Verkoop (groothandel) software

Naast verkoop kennen we ook het bredere begrip "Order to pay", omvattende het traject van bestelling tot betaling van de klant(en). 
Zie de pakketsoort "Verkoop" met nieuws, artikelen en de mogelijkheid om softwarepakketten op te vragen. Deze laatste verbijzonderd naar: Point of sale- en verkoopsoftware. Hier richten we ons op "verkoop" als onderdeel van een complete ERP-toepassing.


Onerzoeksbureau GBNED