Softwarepakketten.nl

Begrippen > Data-analyse

Data-analyse is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy/auditing en medische analyses.

Nadere toelichting:

Onderzoeksbureau GBNED hanteert de volgende onderverdeling voor 'data-analyse':

 1. Financial data-analyse;
    
 2. Operationele data-analyse, zoals op het gebied van marketing. Denk aan het aantal ijsjes van een speciaal type dat verkocht wordt in een bepaalde week als de zon schijnt. Talloze andere operationele data-analyses zijn te bedenken.

Financial data-analyse is vervolgens onderverdeeld naar:

 1. Boekhoud data-analyse (grootboek, debiteuren en crediteuren); zeg maar overeenkomstig de scope van de Auditfile Financieel.
    
 2. Standaard MKB ERP data-analyse (inkoop, voorraad, productie, projecten, verkoop, e.d. gericht op het midden en kleinbedrijf).
    
 3. Maatwerk data-analyse (maatwerk analyses - al dan niet risico-gericht - op basis van specifieke bedrijfsvoering).

Analyses onder ad 1 en 2 kunnen standaard gedefinieerd en samengesteld worden, al dan niet vanuit standaard boekhoud- en ERP software of op basis van de Auditfiles in combinatie met bijvoorbeeld RGS.

Analyses onder 3 is werk voor specialisten (accountants en auditors) met behulp van gespecialiseerde data-analyse auditsoftware.

Data-analyse voor de auditor
Data-analyse toepassen in de accountancy is zeker niet nieuw en wordt door auditors al decennia toegepast. Bijvoorbeeld bij controle van de jaarrekening. In de regel is dan sprake van een controle achteraf, die zelfs kan plaatsvinden ruime tijd nadat een boekjaar is afgesloten. Dat laatste is echter aan verandering onderhevig. Ondernemers, maar ook uitvragende partijen als een bank, willen steeds frequenter geïnformeerd worden over de financiële huishouding van een onderneming. Het gaat dan om ‘continuous monitoring’ en ‘continuous auditing’ dat te samen wordt aangeduid als ‘continuous Assurance’. Data-analyse in de accountancy vindt dan ook steeds frequenter plaats.

Data-analyse kan plaatsvinden met behulp van Excel of op basis van gespecialiseerde software, al dan niet als functionaliteit van andere software.

Gegevensgericht controleren met behulp van data-analyse, als alternatief voor systeemgericht controleren, biedt een efficiëntere controle en ook meer controlemogelijkheden. Een eenvoudig voorbeeld is de bekende verbandcontrole: beginvoorraad + inkopen -/- eindvoorraad = verbruik. Een attentiepunt is wel het ontsluiten van de juiste data en focus houden door de veelheid van data en invalshoeken.

Bij de selectie van data-analyse software kan rekening gehouden worden met de volgende functies en eigenschappen.

 • Installatiemodel van de software; kan de software op een lokale server (of PC) geïnstalleerd worden? Wordt pakket aangeboden via een cloud model en is dan sprake van een public, private of hybride omgeving?
 • Ontsluiten van data; is daarbij sprake van een ODBC-koppeling en eventuele native koppelingen naar databases?
 • Data groeperen, selecteren, sorteren en samenvoegen.
 • Data calculaties; welke berekeningen kan de gebruiker zelf maken? Kan regressie analyse uitgevoerd worden?
 • Data bewerkingen; zoals tekst-, numerieke- en datum bewerkingen.
 • Meegeleverde data-analyses; zoals:
  ouderdomsanalyse, chi-kwadraat analyse, kansverdeling volgens Benford’s Law, negatieve kascontrole, BTW-analyse, analyse op de Geld-Goederenbeweging, risico analyse op basis van vooraf vast te leggen potentiële risico’s.
 • Zelf modellen en scripts toevoegen met behulp van een aanwezige scripttaal.
 • Data opslaan en exporteren; zoals naar Excel, PDF en XML.
 • Ondersteuning van Auditfiles; zoals de Auditfile Financieel, Auditfile Salaris en Auditfile Afrekensystemen.
 • Beveiliging; zoals dataprotectie van originele bestanden.
 • Archivering; van (geïmporteerde) bestanden en (tussentijdse) resultaten.
 • Logging en audittrails;
 • Koppelingen; met administratiesystemen.

Web pagina onderdelen met [ Data-analyse ]
XML Platform
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Data-analyse ]
Gids Salaris- en HRM-software 2017/2018 (01-12-2017)
Met de "Gids Salaris- en HRM-software" biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. In de gids zijn ruim 40 toepassingen in kaart gebracht. Ook wordt aandacht besteed aan cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling, data-analyse en Beveiliging van persoonsgegevens en de AVG.
Terugblik en presentaties praktijkdag CRM, digitaal dossierbeheer en data-analyse 15 maart 2017 (16-03-2017)
Op woensdag 15 maart 2017 heeft de ICT Accountancy praktijkdag "CRM, Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar, evenals het nieuwe rapport over Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's.
Terugblik en presentaties praktijkdag Digitaal dossierbeheer en data-analyse 16 maart 2016 (17-03-2016)
Op woensdag 16 maart 2016 heeft de ICT Accountancy praktijkdag "Digitaal dossierbeheer en data-analyse" plaatsgevonden te Hoevelaken. Naast digitaal dossierbeheer en de relatie met zaken als COS 4410 en risico gericht samenstellen was er ook aandacht voor data-analyse in het MKB, mede in relatie tot Auditfiles. Presentaties zijn beschikbaar, evenals het nieuwe rapport over Digitaal dossierbeheer.
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL (13-11-2015)
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.
Terugblik en presentaties praktijkdag Digitaal dossierbeheer, werkprogramma en data-analyse, 11-3-2015 (15-03-2015)
Op 11 maart 2015 vond voor de 4e maal de "ICT Accountancy praktijkdag Digitaal dossierbeheer, werkprogramma's en data-analyse" plaats. Data-analyse is sinds dit jaar toegevoegd aan het programma vanwege de directe relatie tussen samenstel- en controle opdrachten en auditfuncties ondersteund door toepassingen voor data-analyse. Rapporten en presentaties van enkele sprekers zijn nu beschikbaar.
Data-analyse: jaarrekeningcontrole efficienter? (06-02-2015)
In een uitgebreid referaat IT-Auditing geeft Eric Pols antwoord op de vraag inhoeverreen hoekanhetgebruik vandata‐analysedejaarrekeningcontroleefficintermaken? Ook de eisen gesteld aan data-analyse tools worden hierbij betrokken.
Data-analyse software voor de auditfunctie (20-01-2015)
Het rapport "Data-analyse voor de auditfunctie" geeft inzicht in het landschap van data-analyse, beschikbare software voor data-analyse, ervaring met data-analyse in de praktijk en selectiecriteria data-analysetools. Het meer dan 100 pagina's tellend rapport is gratis beschikbaar.
Big data: bron voor data-analyse (30-09-2013)
Zowel zakelijk als priv slaan we steeds meer data op. Vaak zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. De komst van cloud computing is daar ook debet aan. Denk aan Facebook, LinkedIN, Twitter en Dropbox en de steeds groeiende email-accountants. Deze data is inmiddels zo omvangrijk dat ze uit hun jasje groeien voor reguliere databasemanagementsystemen.
Data-analyse in de mkb-praktijk; deskundigen uit de praktijk aan het woord (31-08-2013)
Gericht op de accountancy wordt data-analyse op vele manieren toegepast. Enkele deskundigen uit de praktijk vertellen hierover: Pascal Raven, Senior manager bij KPMG; Wilco Schellevis, Senior adviseur bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs; Olaf de Vriend, Senior adviseur bij Novo Consilium en Jan Kasper, Hoofd Applicatiebeheer bij Countus accountants + adviseurs.
Top 25 data-analysevoorbeelden in context jaarrekeningcontrole (09-06-2013)
Coney heeft in een praktisch document de Top 25 van Data-analyse voorbeelden samengesteld.
Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole (09-06-2013)
Data-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie voor een efficinter en effectiever controleproces moeten zorgen. In de praktijk blijken de theoretische voordelen echter moeilijk te realiseren. Dit artikel verheldert de oorzaken van het uitblijven van de voordelen en rijkt een conceptueel model aan dat gehanteerd kan worden bij het succesvol toepassen van data-analyse.
Blogs op deze website over [ Data-analyse ]
Gratis data-analyse? (31-08-2017)
Discussies over een standaard aanpak voor accountants roepen vaak heftige emoties op. Helaas blijft de discussie daardoor vaak hangen in algemeenheden als maatwerk, ambacht en professionele oordeelsvorming. Natuurlijk, elke onderneming is uniek en heeft zijn eigen aandachtspunten. Dat neemt echter niet weg dat veel elementen van het werk van accountants wel te standaardiseren is.
In 5 stappen naar data-analyse met management dashboards (20-05-2016)
Gebruik maken van big-data kan voor veel voordelen zorgen. Zo kan tijd & geld bespaard worden, ontstaan er nieuwe inzichten en zijn er kansen door vernieuwde analyses. Maar hoe kom je tot een data-analyse? Management dashboards kunnen hierbij helpen. Na het lezen van deze blog bent u klaar voor de toekomst!
White papers op deze website over [ Data-analyse ]
Een app voor online data-analyse: onafhankelijk van een boekhoudpakket en geen vendor-lock-in (27-03-2014)
Accountants bedienen hun clinten met een veelheid aan diensten en op verschillende manieren. Door de bank genomen, hebben ze echter maar n serieus stuk gereedschap: IT.
Softwarepakketten met [ Data-analyse ] Leverancier
Easy2Analyse
Data-analyse tool
IT Risk Control BV IT Risk Control BV
Zelfbedienings-Loket, Data-analyse & BI voor Loket.nl
Data-analyse & BI voor Loket.nl
GearSoft BV
Diamond DataConnect
DataConnect is de alles-in-1-oplossing voor data-analyse, dashboard en rapportage.
Diamond
Arbutus Analyzer
Data-analyse tool voor internal en external auditors
Prosperius BV
Qlikview met samenstel- en controle dashboard
Data-analyse en dashboard oplossing
Refine-IT

Onerzoeksbureau GBNED