Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Audit, dossierbeheer en data analyse > Process mining

Process mining is het in kaart brengen, onderzoeken en verbeteren van de (bedrijfs)processen aan de hand van ‘event logs’. Audit trails binnen IT-systemen van bedrijfsprocessen analyseren. Oftewel data-analyse uitvoeren op bedrijfsprocessen.

Nadere toelichting:

Gericht op controle door de accountant kan via process mining de opzet, bestaan en werking van de processen getoetst worden. Het gaat in dit laatste geval om de werkelijke processen, die staan per slot van rekening in de event logs, en niet de veronderstelde processen.

Het bijhouden van event logs is op het terrein van IT-beheer en IT-auditing al jaren gemeengoed. Bijvoorbeeld om na te gaan of processen wel worden gestart en beëindigd door de personen die daartoe bevoegd zijn. De relatie tussen process mining en data-analyse is dat process mining de betrouwbaarheid van onderliggende gegevens verhoogt. Proces mining is binnen de accountantspraktijk een jong, maar wel actief onderzoeksveld. Een voorbeeld van het gebruik van process mining is nagaan welke personen betrokken zijn bij het op- en afboeken van voorraad binnen een onderneming. 

BPM
Process mining kan gezien worden als functie binnen ‘Business Process Management’ (BPM). Gartner spreekt van ‘intelligent business process management suites (iBPMSs)’.  Deze laatste software maakt integratie tussen ‘proces analyse’ (een kerntaak van BPM) en ‘data-analyse’ mogelijk. De groei van ‘big data’ en  ‘in-memory analytics’ spelen hierbij een belangrijke rol. Dit laatste is te positioneren als onderdeel van het SMAC-tijdperk, dat staat voor: Social Media, Mobile, Analytics en Communication. Als daar ‘Internet of Things’ aan toe wordt gevoegd wordt gesproken van het SMACT-tijdperk.

Web pagina onderdelen met [ Process mining ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Process mining ]
Onderzoeksrapport over Process Mining (19-12-2019)
Process Mining is een techniek, tool en een methode om geautomatiseerde bedrijfsprocessen te visualiseren. Professionals staan voor de uitdaging om de complexiteit van Process Mining te onderkennen en toe te passen. Technische - en businessrisico’s zorgen ervoor dat een Process Mining Project faalt. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Welke risico’s van Process Mining worden ondervangen door Process-Mining-Project-Methodology?
WIKI's over [ Process mining ]
Softwareselectie beveiliging en auditaspecten

Bij de selectie van softwaresystemen wordt door de gebruiker meestal uitgebreid aandacht besteed aan functionele eisen en wensen. Nu cloud-computing meer regel dan uitzondering is moet ook aandacht besteed worden aan beveiligingsaspecten in relatie tot internet. Daarnaast spelen audit aspecten een belangrijke rol. Een en ander samengevat onder Assuring (zekerheid). ZIe ook het thema "GRC en Assuring" op deze website.


Onerzoeksbureau GBNED