Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > EFQM

EFQM staat voor ‘European Foundation for Quality Management’ en is een non-profit organisatie met als doel het concurrentievermogen van de Europese economie te versterken. Het EFQM Excellence Model is een niet-normatief kader waarmee organisaties kunnen beoordelen waar ze staan op weg naar excellent presteren. EFQM is mede gebaseerd op de concepten van TQM ‘Total Quality Management’.

Nadere toelichting:

Het EFQM Excellence Model is gebaseerd op negen criteria, te weten: vijf enablers en vier resultaten.

De 'Enabler' criteria hebben betrekking op wat een organisatie doet en hoe zij dit doet, te weten:

1. leiderschap,
2. Strategie en beleid,
3. Management van medewerkers,
4. Management van middelen en
5. Management van processen, producten en diensten. 

De ‘resultaten’ criteria hebben betrekking op wat een organisatie bereikt c.q. hoe een organisatie wordt gewaardeerd, te weten:

1. Door klanten en andere relaties,
2. Door medewerkers,
3. Door de maatschappij en 
4. Door stakeholders van het bedrijf. 

Meer informatie over EFQM is te vinden op de website http://www.efqm.org/.


Onerzoeksbureau GBNED