Softwarepakketten.nl

Begrippen > ISO 9000

De ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO-instituut (www.iso.org) die vastleggen hoe een organisatie haar kwaliteit kan waarborgen. De ISO 9000-serie bestaat uit de volgende standaarden:
ISO 9000:2005 – Kwaliteitsmanagementsystemen, grondbeginselen en definities;
ISO 9001:2008 – Kwaliteitsmanagementsystemen, eisen;
ISO 9004 - Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
ISO 19011:2002 - Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagement systeemaudits.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9000


Onerzoeksbureau GBNED