Softwarepakketten.nl

Begrippen > KPI

KPI staat voor Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators). Aan de hand van de doelstellingen kan men beoordelen of een onderneming er in slaagt om een geplande strategie waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoekt men de kritieke prestatie-indicatoren, waarmee het management haar prestaties kan beoordelen.
Een KPI voldoet meestal aan het SMART-principe:
Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
Realistisch; Is het doel haalbaar?
Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kritieke_prestatie-indicator

Web pagina's over [ KPI ]
Pakketsoort BPM en WFM
Softwarepakketten met [ KPI ] Leverancier
Cognos Now!
monitoring voor KPI's en operationele cijfers
IBM (Cognos)
Food Management Dashboard
BI oplossing met food specifieke KPI's
Schouw Informatisering BV

Onerzoeksbureau GBNED