Softwarepakketten.nl

Begrippen > Elektronisch factureren

Het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Synoniem van eFacturatie.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ Elektronisch factureren ]
Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk 13-12-2017 (14-12-2017)
Op woensdag 13 december 2017 is voor de 2e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en de Europese standaard EN 16931. Presentaties van sprekers zijn beschikbaar.
Nieuwe Europese kernfactuur en de implementatie daarvan in UBL (19-05-2017)
Onder de noemer "EN 16931-1" is in Europa gewerkt aan het maken van n norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.
Terugblik en presentaties Seminar Robotic accounting op 19 april 2017 (23-04-2017)
Op woensdag 19 april 2017 heeft voor de eerste maal het "Seminar Robotic accounting" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar over Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Elektronisch factureren, PSD2, Instant payments en Blockchain.
De complete gids Elektronisch factureren 2017 (18-04-2017)
Dit rapport heeft als belangrijkste doel het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Om deze software op de juiste manier te kunnen positioneren wordt ook inzicht gegeven in het 'elektronisch factureren landschap' in Nederland. Met een uitgebreide specifieke van tientallen oplossingen.
Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk, gehouden op 7 december 2016 (08-12-2016)
Op woensdag 7 december 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 1e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk plaats. Met uitgebreid aandacht voor o.a. de standaard UBL, verplichtstelling e-factureren aan de Rijksoverheid, gebruikerservaring en aandacht voor purchase-to-pay. Presentaties van diverse sprekers zijn beschikbaar.
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 2-11-2016 beschikbaar met o.a. Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, UBL, CRM en HRM (03-11-2016)
Op woensdag 2 november 2016 vond in EXPO Hoevelaken voor de 15e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 200 deelnemers en 30 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Cybersecurity, Self service BI, SBR, RGS, Elektronisch factureren met UBL, CRM, HRM en meldplicht datalekken passeerden de revue.
Terugblik en presentaties praktijkdag scannen, herkennen en elektronisch factureren op 21 september 2016 (22-09-2016)
Op 21 september 2016 vond de "Praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking" plaats met aandacht voor UBL Ready, gebruikerservaring, verplichtstelling eFactureren aan de Rijksoverheid, grootschalige aanleveraars facturen en de UBL Ketentest.
Zoekwoordenonderzoek e-factureren en factuurautomatisering (22-09-2016)
Op basis van 135 gekozen zoektermen op het gebied rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking zijn er in 2014, 2015 en 2016 zoekopdrachten gedaan. Het zoekvolume in 2015/2016 is fors gestegen ten opzichte van 2011/2011. Met aanvullend het gebruik van de termen elektronisch factureren en digitaal factureren.
Terugblik Kennisplatform administratieve software 14-9-2016:elektronisch factureren B2G en B2B (16-09-2016)
Terugblik door presentaties met als centrale thema's Elektronisch factureren en de Rijksoverheid, Europese ontwikkeling eFactureren en de UBL Ketentest. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren. Bij factureren aan de Overheid zijn meerdere organisaties en initiatieven betrokken, zoals Logius, Simpler Invoicing, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.
Terugblik Kennisplatform administratieve software 16-6-2016: meldplicht datalekken, keurmerk software, Fraudehelpdesk en UBL (15-06-2016)
Met als onderwerpen: Meldplicht datalekken en Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten, een keurmerk voor software en clouddiensten, de introductie van B2B (business to business) activiteiten door de Fraudehelpdesk en de relatie met standaard software en tot slot Elektronisch factureren met UBL in een Europees kader.
Elektronisch factureren in optima forma: een (1) internationale standaard met UBL als grote kanshebber (31-12-2015)
Elektronisch factureren levert aantoonbaar voordelen op en mag zich al jaren verheugen op een grote belangstelling vanuit zowel overheden als het bedrijfsleven. De vraag Waarom elektronisch factureren nu nog niet op grote schaal is doorgebroken? wordt in dit artikel beantwoord?
UBl-RGS pilot gereed: kan een koppeling tussen UBL en RGS automatisch boeken van inkomende facturen bevorderen? (15-12-2015)
Met UBL is elektronisch factureren een feit. Maar het kan misschien nog efficinter? De vraag is nu of UBL gekoppeld kan worden aan RGS (Referentie grootboekschema) en of daarmee een efficinte oplossing bereikt kan worden om een automatische journaalpost tot stand te brengen op basis van verschillende factuurregels van n factuur. Inmiddels is een pilot uitgevoerd om antwoord te krijgen op deze vragen.
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2015 beschikbaar: data-analyse, eFactureren, aangifte IB en VpB, RGS en UBL (13-11-2015)
Op woensdag 11 november 2015 vond in EXPO Hoevelaken voor de 14e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met ruim 260 deelnemers en 35 exposanten op de informatiemarkt. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Data-analyse, RGS, Elektronisch factureren met UBL, UBL-RGS pilot automatisch boeken en fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB passeerden de revue.
Elektronisch factureren: steeds meer mkb-accountants ervaren de voordelen van UBL (29-09-2015)
Sinds het afgelopen jaar breekt UBL steeds verder door als standaard formaat om elektronisch facturen uit te wisselen. Facturen worden op basis van UBL uitgewisseld tussen de administratiesystemen van de leverancier en de afnemer. Bij de afnemer wordt de factuur automatisch geregistreerd (en daarna geboekt) in de administratie. En als sprake is van een nieuwe leverancier worden de leveranciersgegevens automatisch opgenomen in het administratiesysteem van de afnemer.
Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS (14-06-2015)
Tijdens het congres "Digitaal Zakendoen en eID" verzorgde het Kennisplatform administratieve software een uitgebreide kennissessie over elektronisch factureren met UBL. eHerkenning, als onderdeel van eID stond ook op het programma. Daarnaast is vanuit het XML Platform een presentatie verzorgd over de Auditfile familie, in relatie tot RGS.
Elektronisch factureren gaat (bijna) vanzelf (14-03-2015)
De voordelen van elektronisch factureren wordt al vele jaren onderkend. De te behalen kostenbesparingen ten opzichte van het traditioneel per post versturen van facturen en de efficintie waarmee factureren verwerkt kunnen worden tot een goed boekingsvoorstel zijn bekend. Nu in steeds meer landen, waaronder Nederland, UBL als standaard berichtformaat wordt gebruikt, lijkt niets een echte doorbraak van elektronisch factureren meer in de weg te staan.
Elektronisch factureren en purchase to pay (04-01-2015)
Elektronisch factureren begint in Nederland steeds meer ingeburgerd te raken, zowel bij de overheid als bij bedrijven. Aan de inkomende kant van het factuur- en inkoopproces, ook wel aangeduid met 'purchase-to-pay' of 'procure-to-pay' (PtP of P2P), vallen veel kosten te besparen.
UBL Ketentest: wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? (02-12-2014)
De afgelopen periode hebben zes bekende leveranciers van boekhoudsoftware met groot succes en minimale inspanningen het mogelijk gemaakt om onderling UBL e-facturen uit te wisselen. Hoewel bedoeld als eenmalig initiatief, krijgt de UBL Ketentest vanaf 2015 een vervolg. wilt u samen met anderen meewerken aan de adoptie van elektronisch factureren? Lees dan verder.
Kennisplatform AS: Elekronisch factureren via UBL en juridische aspecten bij software: terugblik 20-11-2014 (28-11-2014)
Binnen het Jaarcongres ECP dat plaats vond op 20 november 2014 is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld werden door het Kennisplatform admnistratieve software. Het betreft "Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm" en "Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software".
Presentaties ICT Accountancy Jaarcongres 11-11-2014 beschikbaar (13-11-2014)
Op dinsdag 11 november 2014 vond in EXPO Hoevelaken voor de 13e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats met zo'n 300 aanwezigen. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als RGS, Benchmarking, Elektronisch factureren en scannen & herkennen passeerden de revue.
Verslag bijeenkomst Kennisplatform op 26-9-2013: Simpler-invocing, koppeling Digipoort, eID, Auditfiles en RGS (28-09-2013)
Op donderdag 26 september 2013 vond in Kasteel Groeneveld een bijeenkomst plaats van het Kennisplatform administratieve software met ruim 80 aanwezigen, met aandacht voor: elektronisch factureren via Simpler-invocing, tools voor een koppeling met Digipoort, eID stelsel, XML Auditfiles en RGS (Referentie Grootboekschema).
Verslag bijeenkomst Kennisplatform 27-11-2012: eFactureren, ondernemingsdossier, XML Auditfiles, Zeker Online en XBRL (30-11-2012)
Op dinsdag 27 november 2012 is een gezamenlijke bijeenkomst gehouden vanuit het Kennisplatform Administratieve software en het XML Platform. Aan de orde zijn geweest: het 4-partijenmodel bij eFactureren, Europese standaard(s) elektronisch factureren, Het Ondernemingsdossier (in de horecabranche), XML Auditfiles, het Keurmerk Zeker online en XBRL.
Onderzoek 4-partijenmodel eFacturatie (27-04-2012)
Presentatie van Tonnis de Boer, Innopay, over het haalbaarheidsonderzoek dat hij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uitvoert naar een afsprakenstelsel voor een 4-corner model voor elektronisch factureren.
Boekingsdocumenten scannen: innovatie of terug de tijd? (03-08-2010)
Onderzoeksbureau GBNED heeft een onderzoek uitgevoerd naar het handmatig scannen van boekingsdocumenten, dat gezien kan worden als voorloper voor elektronisch factureren. Zowel leveranciers als intermediairs komen aan het woord in het artikel.
Factuurwijzer publiceert tweede praktijkgids e-factureren (05-02-2010)
Steeds meer organisaties gaan facturen elektronisch verzenden en ontvangen. Om het adoptieproces te stimuleren geeft Kluwer met regelmaat boeken uit die de diverse onderdelen van e-factureren en factuurautomatisering toelichten. Begin dit jaar is het exemplaar “Elektronisch Factureren – Beheersen, toepassen en controleren” uitgekomen.
Elektronisch factureren: maar dan wel zoals het bedoeld is (02-12-2009)
Het belangrijkste bij elektronisch factureren zijn de afspraken over de inhoud van de elektronische factuur. Er moeten dus afspraken gemaakt worden tussen de afzender en ontvanger over de gegevens die in het elektronische factuurbericht komen en hoe deze herkenbaar zijn door zowel het administratiesysteem van de afzender als van de ontvanger.
Terugblik kenniscongres administratieve software 2009 (13-11-2009)
Op 12 november 2009 is voor de derde maal het "Kenniscongres Administratieve software" gehouden. Met onder andere: Software certificering, OverheidsTransatiePoort (OTP), Elektronisch factureren en UBL, Open Standaarden, XBRL en kredietrapportages, Horizontaal toezicht Belastingdienst en trendanalyse financieel administratieve software).
Vijf misverstanden over elektronisch factureren (30-10-2009)
Er gaat geen week voorbij of er is wel een bijeenkomst met als onderwerp elektronisch factureren. De uitgaven over elektronisch factureren volgen elkaar in rap tempo op en softwareleveranciers zetten alle zeilen bij om hun marktaandeel op te eisen rondom het productenaanbod die elektronisch factureren mogelijk maken.
Publicatie Elektronisch factureren voor accountants- en administratiekantoren (06-10-2009)
Het boekje biedt administratieve en financiële professionals ondersteuning bij het adviseren van ondernemers over e-factureren. Naast de relevante wet- en regelgeving komen ook de gevolgen voor de administratieve organisatie en het interne beheer van een organisatie aan de orde.
Elektronisch factureren: net zo gewoon als elektronisch bankieren (29-05-2009)
Er zijn afgelopen jaren weinig tot geen tot ontwikkelingen geweest die zo duidelijk administratieve lastenvermindering aantonen als elektronisch factureren. Het moderne accountantskantoor bereidt zich dus voor.
Handboek e-factureren (voor overheidsorganisaties) (08-01-2009)
Papieren factuur wordt verleden tijd! Nederlandse organisaties sturen jaarlijks honderden miljoenen facturen aan burgers, bedrijven
en overheidsorganisaties. Elektronisch factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en bespaart naar schattingen 30 euro per factuur. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een handboek samengesteld voor organisaties die geinteresseerd zijn in elektronisch factureren.
Terugblik Kenniscongres Administratieve software met eFactureren, XBRL(monitor) en SAAS. (31-10-2008)
Op 30 oktober 2008 is voor de tweede maal het Kenniscongres Administratieve software gehouden. Dit kenniscongres gaf in een dag inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van administratieve software, zoals elektronisch factureren, XBRL en SAAS.
Resultaten Factuurmonitor 2008 zijn bekend (02-06-2008)
Tijdens het Factuurcongres op 21 mei 2008 zijn de resultaten van de Factuurmonitor 2008 bekend gemaakt. Daarmee is dit het meest recente onderzoek naar het gebruik van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland en in Europa.
Elektronisch factureren: uitleg en stand van zaken begin 2008 (28-02-2008)
Onder elektronisch factureren wordt vaak alleen gedacht aan het elektronisch versturen van facturen of deze via internet beschikbaar stellen. Als facturen elektronisch worden verstuurd aan consumenten wordt gesproken over B2C (Business to Consumer) en bij elektronisch factureren aan ondernemers wordt gesproken over B2B (Business to Business).
Verkenning elektronisch factureren (14-12-2007)
Een uitgebreid onderzoek van het Forum Standaardisatie dat op heldere wijze inzicht verschaft in elektronisch factureren. Het rapport gaat onder meer in op standaards, nationale initiatieven en ontwikkelingen in andere (EU) landen. Dit rapport is een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de ontwikkeling en mogelijkheden op het gebied van elektronisch factureren.
Blogs op deze website over [ Elektronisch factureren ]
Elektronisch factureren komt alleen van de grond als de overheid denkt vanuit de ondernemer (21-12-2017)
De overheid is druk bezig met elektronisch factureren. Mede ingegeven door de Europese richtlijn 2014/55/EU die voorschrijft dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU vanaf eind 2018 elektronisch factureren moet ondersteunen. Maar daar heeft de gemiddelde MKB-ondernemer bar weinig aan volgens mij. We moeten het roer snel omgooien om juist de MKB-ondernemers te laten profiteren van elektronisch factureren.
5 dingen die u over e-invoicing moet weten (05-10-2016)
E-invoicing maakt een ware opmars mee. Niet alleen Finland (de bakermat van elektronisch factureren) maar ook opkomende economien als Mexico en Portugal zijn al over teneinde de efficintie te vergroten en frauduleuze praktijken aan te pakken. Nederland, toch over het algemeen wel de braafste jongen van de klas, loopt in dit geval achter.
Tien aanbevelingen om het gebruik van elektronisch factureren in Nederland eindelijk tot bloei te laten komen (05-07-2016)
Dat elektronisch factureren op basis van de ISO standaard UBL (Universal Business Language) de toekomst heeft is een gegeven. Steeds meer softwareleveranciers ondersteunen UBL om elektronisch factureren mogelijk te maken, zowel voor uitgaande facturen als voor inkomende factuurverwerking. Papieren facturen versturen, al dan niet op verzoek van klanten, is inmiddels not-done anno 2016.
Voor leveranciers die factureren aan de overheid in Italie of Spanje is het alle hens aan dek (03-02-2015)
Waar men zou denken dat elektronisch factureren in Zuid-Europe nog ver weg is, geven de overheden van Spanje en Itali flink gas en maken zij efacturatie zelfs een verplichting om in 2015 nog zaken te kunnen doen met de publieke sector. In Itali is de deadline voor efacturatie aan de overheid recent nog naar voren geschoven naar 31 maart 2015 en in Spanje is dit zelfs gesteld op 15 Januari 2015.
RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren): zien is geloven (15-10-2014)
U herinnert het zich vast nog wel uit de begintijd van SBR/XBRL, Cloud computing en zelfs uit de begintijd van de overgang van DOS naar Windows. Bij elke nieuwe ontwikkeling buitelen softwareleveranciers over elkaar heen met de mededeling dat ze er klaar voor zijn. En zo is het ook met RGS (Uniform rekeningschema) en UBL (Elektronisch factureren). Maar zijn leveranciers er altijd klaar voor?
White papers op deze website over [ Elektronisch factureren ]
Elektronisch factureren: Bent u al klaar voor de toekomst? (04-11-2016)
Elektronisch factureren is de nieuwe standaard. Het is niet alleen handiger en goedkoper dan de traditionele wijze van het versturen en ontvangen van facturen, maar u kunt het factureringsproces er ook mee automatiseren. Ondernemers die zaken doen met de overheid, zijn zelfs verplicht om elektronisch te factureren. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een factuur in pdf-formaat versturen via e-mail en cht elektronisch factureren?
Gemeente Purmerend koploper in eFactureren (31-05-2014)
Dit artikel beschrijf de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronisch factureren binnen de gemeente Purmerend. Deze gemeente heeft gekozen voor Factuurportal voor elektronisch facturen omdat in dat systeem inkomende readable Pdf-facturen verwerkt kunnen worden. En een integratie met Budget-tot-Betaling van 2020 vision is ook een voordeel.
Bibliotheek items over [ Elektronisch factureren ]
Presentatie 4-partijenmodel eFacturatie (27-04-2012)
Presentatie van Tonnis de Boer, Innopay, over het haalbaarheidsonderzoek dat hij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie uitvoert naar een afsprakenstelsel voor een 4-corner model voor elektronisch factureren. Het onderzoekt de samenwerking tussen bestaande en nieuwe service providers en of een afsprakenstelsel kan resulteren in een grotere adoptie van e-Factureren.
Links naar andere websites over [ Elektronisch factureren ]
e-factureren.info
Deze site geeft algemene informatie over elektronisch factureren en is in opdracht van ECP-EPN met subsidie van Economische Zaken ontwikkeld. Tevens bevat de website de publicatie 'e-factureren voor ondernemers'.
Factuurwijzer
Informatie over elektronisch factureren.
Platform ELFA
Het Platform Elektronisch Factureren (Platform ELFA) dient als impuls om de adoptie van elektronisch factureren te versnellen.
Platform ELFA
Het Platform Elektronisch Factureren (Platform ELFA) dient als impuls om de adoptie van elektronisch factureren te versnellen.
ViaMijnBank
Aansluiten op elektronisch factureren via de bank.
Belgische UBL standaard e-fff
e-fff staat voor de standaard Elektronisch factureren in Belgi op basis van UBL.
Oostenrijk - ebinterface.at
Rekening standaard voor onder meer elektronisch factureren.
Softwarepakketten met [ Elektronisch factureren ] Leverancier
Factuurportal
Elektronisch factureren
Nexus Verus B.V. Nexus Verus B.V.
WhiteVision
Scannen, herkennen en elektronisch factureren
WhiteVision B.V.
Nieuwsberichten op deze website over [ Elektronisch factureren ]
M-factuur: gratis app voor elektronisch factureren in UBL voor ZZP-ers (20-02-2018)
Gemeente Haarlem en Ministerie van Justitie en Veiligheid kiezen voor FLOW Partner Automation (04-01-2018)
Extendas beveelt go2UBL aan als betrouwbare conversiepartij voor elektronisch factureren (12-12-2017)
De complete gids elektronisch factureren 2017: UBL via email is nu de norm, gebruik PEPPOL groeit (18-04-2017)
Stedin werkt aan elektronisch factureren (24-03-2017)
Gebrek aan visie door softwareleveranciers maakt accountants- en administratiekantoren kwetsbaar (03-01-2017)
MAIN Energie over op elektronisch factureren met eFactuur voor de energiemarkt (12-12-2016)
Elektronisch factureren aan de rijksoverheid: eerst een formulier opvragen, invullen en inleveren (13-07-2016)
Nieuw rapport scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking toont aan: aanbieders van scannen en herkennen omarmen elektronisch factureren (24-06-2016)
Offective biedt nu standaard SBR en UBL functies in haar bedrijfssoftware (14-06-2016)
Hoe elektronisch factureren Bochane Groep in de versnelling zet (08-06-2016)
Nieuw onderzoeksrapport naar standaard software voor projectmanagement in de maak (12-05-2016)
De complete gids elektronisch factureren 2016: verschillen tussen overheid en bedrijfsleven (13-04-2016)
E-facturen: de sleutel naar optimaal betalingsverkeer (22-03-2016)
Wordt elektronische factuurverwerking met UBL nog sneller en betrouwbaarder door RGS en wanneer is software eigenlijk RGS-ready? (15-02-2016)
NOAB en RB lopen voor op NBA als het gaat om elektronisch factureren aan leden (29-01-2016)
Elektronische factuurstandaard UBL (V2.1) aangenomen als ISO standaard (20-12-2015)
Nederland wil haast maken met e-invoicing (02-12-2015)
Vanaf 2017 wil de Vlaamse overheid alleen nog maar e-facturen van haar leveranciers ontvangen (17-11-2015)
Het pakket : Administratie, van WD Soft ondersteunt Elektronisch factureren met UBL (2.1). Bent u er ook klaar voor? (16-09-2015)
Boekhoudpakketten sluiten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat (24-08-2015)
Gratis seminar Elektronisch factureren voor de advocatuur via eVerbinding en UBL (09-08-2015)
Gids boekhoudsoftware 2015: vaak ontbreken relevante functies en animo voor een keurmerk bijzonder klein onder de aanbieders (25-05-2015)
UBL standard as a breakthrough for electronic invoicing (14-03-2015)
Welke bedrijven werken al mee aan de adoptie van e-factureren via UBL? (26-02-2015)
UBL Ketentest voor adoptie elektronisch factureren nu ondersteund door validatietool (31-01-2015)
Oplossingen voor scannen en herkennen kunnen naadloos aansluiten bij elektronisch factureren op basis van UBL (17-12-2014)
Exact sluit aan op Simplerinvoicing voor e-facturering (09-12-2014)
Onderzoek: zoekbehoefte naar e-factureren is afgelopen jaar met 6% gestegen (14-11-2014)
Leveranciers van boekhoudsoftware werken samen aan adoptie elektronisch factureren (26-10-2014)
ISProjects: Elektronisch factureren bij Voestalpine Polynorm (16-10-2014)
Vandaag is verschenen de gratis uitgave: De complete gids elektronisch facturen (24-09-2014)
NEN lanceert normcommissie: Elektronisch factureren (23-07-2014)
2013: het jaar van de boekhoudsoftware (01-01-2013)
Succesvol eerste jaar e-Factureren voor Tanita Europe met de InvoicePortal (13-12-2012)
Factuurcongres XS zet vraag en aanbod elektronisch factureren aan tafel (05-09-2012)
Zakelijke e-invoicing in 2011 wereldwijd met 20 procent toegenomen (17-01-2012)
ING breidt netwerk voor elektronisch factureren uit door koppeling met Oracle E-Business Suite (09-12-2011)
CEN voorstellen voor elektronisch factureren (28-11-2011)
Gevraagd terugkoppeling op: Guide for a European CORE INVOICE data model with UN/CEFACT CII Implementation Guideline (04-10-2011)
Ondernemers stappen massaal over op elektronisch factureren (01-09-2011)
Ricoh ontvangt Gouden Factuur Award voor praktijkcase Portbase (18-05-2011)
Lancering Z factuur in de bouwsector (30-01-2011)
Elektronisch factureren: geen doel maar middel (17-01-2011)
20/20 vision lanceert nieuwe website met relevante informatie (03-01-2011)
Ingis breidt bereik voor elektronisch factureren fors uit met samenwerking Nederlandse Overheid (11-12-2010)
Checklist e-Factureren verlaagt adoptiedrempel e-factureren (27-10-2010)
Vijf nieuwe deelnemers voor het Keurmerk E-factureren (07-09-2010)
Bouwend nederland lanceert e-factureren (24-08-2010)
Volgende bijeenkomst Kennisplatform woensdag 28-4-2010 (29-03-2010)
Proefproject voor elektronisch factureren in de Rotterdamse haven (10-03-2010)
Kennisplatform Administratieve software zoekt deelnemers (20-01-2010)
Nieuwe website Factuurwijzer biedt totaaloverzicht e-factureren (20-01-2010)
Heemskerk: één elektronische brievenbus voor facturen (09-12-2009)
UBL-specificaties een feit en eFacturen overheid via Digipoort (20-11-2009)
Staatssecretaris De Jager opent website over e-factureren (11-09-2009)
Eitri lanceert Urios Plus voor de advocatuur (07-09-2009)
CreAim heeft FactuurManager.nl gelanceerd (14-08-2009)
Elektronisch factureren frustreert spookfacturen (16-07-2009)
AFAS grote winnaar Factuurcongres 2009 (12-05-2009)

Onerzoeksbureau GBNED