Softwarepakketten.nl

Pakketsoort - Treasury-, Cash-, Payment management > Treasury management

Bij treasury management - waar cash management een onderdeel van uitmaakt - gaat het om het beheren van de financiële positie van de onderneming in bredere zin.

Nadere toelichting:

Treasury management houdt zich bezig met het beheren en optimaliseren van inkomende en uitgaande geldstromen, het beheren van liquiditeiten en beleggingen, de financiering van diverse activiteiten van de onderneming (waaronder ook het verschaffen van toegang tot geld- en kapitaalmarkten), het in kaart brengen van bankrelaties en het onderhouden van contacten met financiële instellingen en investeerders, het beheersen van renterisico’s, het beheersen van valutarisico’s en risico management. Optioneel houdt treasury management zich ook bezig met belastingzaken en aan voorgaande punten gerelateerde juridische aangelegenheden.

Goed opgezet treasury management draagt bij aan de productiviteit van een onderneming (cashflow, liquiditeit, centralisatie/efficiëntie), verlaagt de kosten verbonden aan betalingsverkeer (zowel inkomend als uitgaand) en zorgt voor goed onderbouwde risicoanalyses en risicomanagement. Tezamen draagt goed opgezet en uitgevoerd treasury management bij aan de financiële stabiliteit en continuïteit van een onderneming.

Het gratis rapport "Treasury-, cash- en payment management software" gaat uitgebreid in op de gelijknamige software (o.a. Treasury management software) die hiervoor beschikbaar is op de markt.

Web pagina's over [ Treasury management ]
Pakketsoort Treasury-, Cash- en Payment Management
Softwarepakketten met [ Treasury management ] Leverancier
TreasuryMetrics
Treasury Management Systeem
Treasury Services BVBA Treasury Services BVBA
TRINITY TMS
Treasury Management Software
Wieltec
BELLIN tm5
Web based treasury management systeem
Enigma Consulting
Dienstverlener met [ Treasury management ] Toelichting
Payments Advisory Group Dienstverlening in het kader van betalingsverkeer  

Onerzoeksbureau GBNED