Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen > Payment management

Bij payment management gaat het om het zo efficiënt mogelijk regelen van betalingsverkeer vanuit bedrijven, waaronder ook elektronisch bankieren en SEPA.

Nadere toelichting:

Bij payment management gaat het om het zo efficiënt mogelijk regelen van betalingsverkeer vanuit bedrijven. Voor een deel is dit ook terug te vinden bij treasury management, zoals: het beheer van bankrekeningen van diverse banken in diverse landen, het (centraal) verwerken van in- en uitgaande betalingen (cash pools, payment/collection factories, shared service centers) en het verwerken van in-house betalingen en clearing tussen dochtermaatschappijen. Payment management is ook gericht op toepassingen als elektronisch bankieren, ondersteuning SEPA en online betalen. In tegenstelling tot treasury management is bij payment management verder een onderscheid te maken tussen nationale en internationale aspecten en ontwikkelingen.

Uit het enorme aanbod van betalingsmethoden die wereldwijd worden gebruikt, wordt direct de complexiteit en problematiek duidelijk waar bedrijven die internationaal actief zijn mee te maken krijgen of hebben. Als we ons beperken tot enkel Europa dan zijn wat betreft online betalen (consumentenmarkten) 'credit-cards' nog steeds de belangrijkste online betalingsmethode. Elk land heeft echter zijn eigen voorkeur als het gaat om betalingsmethoden. Alternatieve elektronische betalingsmethoden nemen daarbij snel in belang toe, mede gedreven door kosten- en efficiëntievoordelen voor zowel de gebruiker als de aanbieder.

Het gratis rapport "Treasury-, cash- en payment management software" gaat uitgebreid in op de gelijknamige software (o.a. payment management software) die hiervoor beschikbaar is op de markt.

 

Site index over [ Payment management ]
Pakketsoort - Treasury-, Cash-, Payment management
Web pagina's over [ Payment management ]
Pakketsoort Treasury-, Cash- en Payment Management
PSD2
Blockchain
Web pagina onderdelen met [ Payment management ]
CFO software landscape
TMS > Functionaliteit
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Payment management ]
Terugblik en presentaties: seminar Treasury-, cash- en payment management software op 25 maart 2015 (29-03-2015)
Op 25 maart 2015 vond het seminar "Treasury-, cash- en payment management software" plaats. Met tevens uitgebreid aandacht voor de Bitcoin. Presentaties van enkele sprekers zijn nu beschikbaar, alsmede het rapport "Cryptocurrencies" en het gelijknamige rapport "Treasury-, cash- en payment management software 2015".
Rapport: Treasury-, cash- en payment management software 2015 (25-03-2015)
In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van treasury-, cash- en payment management software alsook het aanbod van dergelijke software op de Nederlandse markt. Bij dit laatste gaat het zowel om nationale als internationale aanbieders. In het rapport is het aanbod van 18 softwareleveranciers opgenomen.
WIKI's over [ Payment management ]
Betalingsverkeer, SEPA, PSD2 en boekhoudsoftware

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Verkoopfacturen en en boekhoudsoftware

Een eerste aandachtspunt is dat lang niet alle boekhoudpakketten standaard een functie voor het maken en verzenden van uitgaande (verkooop)facturen bevat. Lang niet alle bedrijven factureren vanuit hun boekhoudsoftware, maar bijvoorbeeld van een branchegerichte toepassing of bijvoorbeeld webwinkelsoftware. Een groothandel maakt in de regel gebruik van software voor de groothandel met modules als inkopen, voorraad- en magazijnbeheer en verkoopfacturen. Een dienstverlenende organisatie (denk aan een accountantskantoor, advocatenkantoor of belastingadvieskantoor) hebben in de regel aparte software voor het registreren van (declarabele) uren en declaraties (facturen). Een bouwbedrijf werkt met software voor een projectenadministratie, mede om te factureren. En bijvoorbeeld een installatiebedrijf gebruikt een werkorderadministratie om te factureren. Tot slot zijn er nog de ERP-toepassingen die zowel functies voor de boekhouding bevatten als factureren.

Vreemde valuta, cryptocurrency en boekhoudsoftware

SInds de overgang naar de Euro is het aantal boekhoudpakketten dat vreemde valuta ondersteunt afgenomen. Dat neemt niet weg dat voor internationaal opererende bedrijven vreemde valuta functionaliteit van wezenlijk belang is. Daarnaast zijn de cryptocurrency nog steeds aan een opmars bezig. Deze cryptocurrency moeten ook verwerkt worden in de boekhouding en dus moet boekhoudsoftware er rekening mee houden. Cryptocurrency kunnen beschouwd worden als een valuta en daarmee opgenomen worden in een vreemde valuta administratie.


Onerzoeksbureau GBNED