Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

UBL > Peppol

PEPPOL is de afkorting van ‘Pan-European Public Procurement On-Line’ en biedt overheden en bedrijven de kans om (internationaal) e-facturen uit te wisselen via een speciaal beveiligd netwerk. Als de administratie van zowel de verzender als de ontvanger geregistreerd is op het netwerk, wordt de elektronische factuur direct naar de boekhouding van de ontvanger gestuurd.

Nadere toelichting:

Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. Peppol is geen op zichzelf staande technische voorziening of softwareprogramma. In plaats daarvan wordt de Peppol-infrastructuur geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze serviceproviders werken samen in een stelsel volgens gezamenlijke afspraken: het Afsprakenstelsel Peppol.

Historie
Het PEPPOL project is in 2008 gestart als een testproject van de Europese Commissie. Sinds 1 september 2012 is de OpenPEPPOL vereniging opgericht, nadat de oorspronkelijke PEPPOL pilot succesvol was afgerond. Sinds 1 september 2012 is de OpenPEPPOL vereniging opgericht, nadat de oorspronkelijke PEPPOL pilot succesvol was afgerond.

Met het initiatief werd de UBL adoptie in de publieke sector naar zo'n 30 landen opgeschaald: Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In de kern verschaft PEPPOL een elektronische (data)transport infrastructuur, die het voor overheden en bedrijven in Europa mogelijk maakt via hun IT systemen op een eenvoudige, efficiënte en betrouwbare wijze data en zakelijke documenten (elektronisch) uit te wisselen. Deze (elektronische) gegevensuitwisseling wordt mogelijk gemaakt door middel van open standaarden.

Stichting OpenPEPPOL
Bij de oprichting van OpenPEPPOL waren vier leden betrokken. Inmiddels zijn er honderden leden. De leden zijn afkomstig van zowel publieke als private organisaties uit diverse landen. De focus ligt op het ontwikkelen en het behouden van specificaties voor werkafspraken op het gebied van elektronisch inkopen en factureren in Europa.

PEPPOL ondersteunt het gebruik van UBL documenten en CEN/BII (Business Interoperability Interfaces Profile). 

Meer over PEPPOL
Lees meer over Peppol op onze website.
  

Site index over [ Peppol ]
Peppol
Web pagina onderdelen met [ Peppol ]
Elektronisch factureren binnen Nederland en de EU
Standaarden
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Peppol ]
Onderzoek naar boekhoudsoftware MKB en de aansluiting op Peppol (01-12-2022)
In Nederland is elektronisch factureren op basis van de standaarden UBL en Peppol volop in ontwikkeling. Hierbij is het ook van belang dat zoveel mogelijk MKB ondernemers elektronisch facturen kunnen versturen (en ontvangen) via het Peppol netwerk. Dit onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de adoptie van Peppol in standaard boekhoudsoftware voor het MKB.
Factuurverwerking o.b.v. e-mail versus Peppol: wat is de verhouding op dit moment (14-12-2021)
Uitgaande facturen als PDF-bijlage sturen per email is alweer jaren gemeengoed in Nederland. Tegelijkertijd wordt ook al jaren gesproken over de opkomst van elektronisch factureren op basis van Peppol en UBL. Dit brengt ons tot de vraag "hoe op dit moment de verhouding is van aangeboden toepassingen voor factuurverwerking o.b.v. e-mail versus Peppol".
E-retour: als verkoper automatisch de status van je factuur volgen bij de koper (28-01-2021)
Met e-retour kan een verkoper voortaan automatisch de status van facturen volgen bij kopers via zijn eigen administratieve software. De enige voorwaarde is dat beide partijen gebruik maken van elektronisch factureren op basis van Peppol. Dat laatste is beschikbare techniek die eenvoudigweg ingebouwd kan worden door producenten van administratieve software.
Presentaties Seminar Robotic accounting 17-4-2019 beschikbaar (18-04-2019)
Op woensdag 17 april 2019 heeft voor de derde maal het "Seminar Robotic accounting" plaatsgevonden te Hoevelaken. Met presentaties over Robotic accounting, Robotic Process Automation (RPA) en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Gids boekhoudsoftware 2019, RGS Ready, No hands accounting, Robotic Revenue Validation, Toekomst accountancybranche en out-of-the-box denken, Elektronisch factureren met standaards als UBL en PEPPOL. Met tot slot Elektronisch factureren LIVE getoond.
Presentaties seminar Elektronisch factureren in de praktijk (12-12-2018) met UBL en PEPPOL (14-12-2018)
Op woensdag 12 december 2018 is voor de 3e maal het "Seminar: elektronisch factureren in de praktijk", georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en het PEPPOL-netwerk. Presentaties van enkele sprekers zijn beschikbaar.
Presentaties kennisevent administratieve software: Privacy, Instant payments, UBL EN16931, PEPPOL, Blockchain, RGS en PSD2 (30-06-2018)
Terugblik met presentaties van Kennisevent administratieve software (gehouden op 27 juni 2018) met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Met ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's. En de Gids boekhoudsoftware 2018 met Nulmeting blockchain en boekhoudsoftware.
Blogs op deze website over [ Peppol ]
Digitalisering Inkoopprocessen Rijksoverheid: E-orders via Peppol (28-02-2024)
Een aantal leveranciers ontvangen dagelijks e-orders van de Rijksoverheid via Peppol, deze leveranciers hebben hierdoor het verkoopproces vergaand kunnen automatiseren. In 2024 gaat de Rijksoverheid verder met het aansluiten van leveranciers op Peppol. De inkoopprocessen in Peppol kennen een aantal varianten waarmee inkoopprocessen gedigitaliseerd kunnen worden; order only, ordering en advanced ordering.
Touchless boekhouden: aansluiten van je administraties op het Peppol-netwerk is een belangrijke pijler (19-02-2024)
Hoe krijg je in drukke perioden alle administraties en btw-aangiften weer voor elkaar. Het blijft een terugkerend verhaal op veel accountants- en administratiekantoren. Het is gewoon lastig om telkens alle data te verzamelen bij de ondernemers om het werk binnen de gestelde tijd te kunnen afronden. Tijd dus om software echt voor je te laten werken en op weg te gaan naar een toekomst zonder handmatige invoer.
Elektronisch orders en facturen uitwisselen via Peppol: wat nu als met verschillende software wordt gewerkt voor orders en facturen? (21-11-2023)
Ik ben zondermeer een groot aanhanger van Peppol en promoot het gebruik ervan dan ook met regelmaat. Maar onlangs kreeg ik onderstaande vraag over het gebruik van Peppol in de praktijk waarop ik zelf geen antwoord weet. Deze vraag heb ik doorgespeeld naar de Nederlands Peppolautoriteit en een mij bekende Peppol serviceprovider.
Overheid en grote ondernemingen laten het MKB onvoldoende meeprofiteren van elektronisch factureren (08-04-2022)
Er zijn overheden en ondernemingen die leveranciers verplichten om facturen via Peppol aan te leveren, maar dat op hun beurt zelf niet doen. Deze partijen blijven gewoon Facturen per email verzenden als bijlage in PDF of in het ergste geval facturen sturen per post.
ionite: figures on the use and growth of Peppol (22-02-2022)
ionite, specializes in e-invoicing consultancy and services, gives an overview of the number of connections to Peppol. These statistics are based on information provided by the Peppol Directory.
Elektronisch factureren en een Peppol Access Point. Wat is dit laatste en hoe werkt het? (03-12-2020)
Je hebt vast wel eens gehoord van PEPPOL om elektronisch te factureren. Daarbij komt een Peppol Access Point om de hoek kijken en de vraag is wat dat is. Een Peppol Access Point verbindt organisaties met het Peppol-netwerk, zodat je veilig elektronische documenten zoals e-facturen kunt uitwisselen met iedereen die op dit netwerk is aangesloten. ‘Implement once, connect to all’.
Veilig, snel en zorgeloos elektronisch factureren met PEPPOL (10-11-2020)
Wist je dat op dit moment meer dan 80% van de facturen handmatig wordt ingevoerd? Hierdoor blijven facturen te lang liggen, ontbreekt een actueel inzicht en is het lastig te bepalen wanneer ergens actie op moet worden ondernomen. Gelukkig kan factureren tegenwoordig sneller, betrouwbaarder en goedkoper. Dankzij het internationale PEPPOL-netwerk om elektronisch mee te factureren.
Elektronisch factureren: Waar moet de administrateur en controller rekening mee houden? (08-11-2020)
Zowel het formaat van elektronische facturen als het verzenden is geharmoniseerd in Nederland door gebruik te maken van UBL en PEPPOL. UBL (Universal Business Language) is al jaren het standaard formaat voor elektronische berichtenuitwisseling. Met Peppol kunnen organisaties in binnen- en buitenland e-facturen uit wisselen via een speciaal beveiligd netwerk.
White papers op deze website over [ Peppol ]
Elektronisch factureren met Oracle Fusion Applications via Peppol (18-02-2024)
Binnen Oracle Fusion Applications (een suite van applicaties die is gebouwd op Oracle Cloud) bestaat het Collaboration Messaging Framework (waarvoor verder de afkorting CMK gebruikt wordt). Deze module is bedoeld voor communicatie met externe partijen om bijvoorbeeld aan te sluiten op het Peppol netwerk (via een Peppol service providers).
De verschillende facturatiemethoden van Urios: advocaten en juristen kunnen nu ook elektronisch factureren via Peppol (09-12-2022)
Urios is kantooradministratiesoftware voor advocaten en juristen. Het doel is om zo efficiënt en eenvoudig mogelijk dossiers en relaties te beheren, hierop tijd te schrijven en deze tijd te factureren. Hoe u factureert bepaalt u zelf: per post, per e-mail of via het Peppol-netwerk (hiermee loopt Urios voorop). Dit bepaalt u op relatieniveau.
Bij Informer is innoveren een continu proces met o.a. RGS en AWA, eFactureren, eRetour en PSD2 (03-05-2022)
Automatisch ingevulde WinstAangifte (AWA) voor ZZP’ers, Retourberichten via Peppol en nieuwe API koppeling gaat nog voorbij PSD2. Met het boekhoudprogramma InformerOnline heb je als accountant of boekhouder toegang tot alle tools om op een moderne manier samen te werken met ondernemers. Verschillende innovaties en robots maken het mogelijk dat je als accountant minder tijd kwijt bent aan het boeken van een administratie en je meer kunt focussen op controle en advies.
Bibliotheek items over [ Peppol ]
Verschillenanalyse tussen NLCIUS en PEPPOL BIS v3 (06-10-2020)
Dit is het resultaat van een onderzoek naar de verschillen bij elektronisch factureren op basis van de standaard UBL. Met enerzijds de NLCIUS en anderzijds de standaard PEPPOL BIS V3. Uitgevoerd in 2020 om na te gaan wat de impact is om PEPPOL BIS V3 in Nederland te gebruiken als standaard voor E-facturen.
Impact analysis on SI-UBL 1.2 due to NL-CIUS and PEPPOL-CIUS (and thus EN 16931) (18-11-2019)
Een uiterst handig document met handvatten voor de conversie van SI-UBL 1.2 naar de nieuwe Europese standaard EN 16931, rekening houdend met NL-CIUS en PEPPOL-CIUS.
WIKI's over [ Peppol ]
Conversie van SI-UBL 1.2 naar EN 16931, PEPPOL-BIS en NLCIUS

In Nederland is in de jaren 2013-2019 veel gewerkt met de standaard SI-UBL 1.2 voor UBL-facturen. Ook de UBL-Ketentest heeft deze SI-UBL standaard jarenlang als uitgangspunt gebruikt. De bedoeling is dat alle SI-UBL 1.2 facturen vervangen worden door de Europese standaard EN 16931 en de daar vanaf geleide Nederlandse versie NLCIUS en PEPPOL BIS. Dit onderdeel is bedoeld om een handvat te geven voor deze conversie. 

Bron:
Het document "Impact analyses on SI-UBL 1.2 due to NL-CIUS and PEPPOL-CIUS (and thus EN 16931" samengesteld met handvatten voor de conversie van SI-UBL 1.2 naar de nieuwe Europese standaard EN 16931, rekening houdend met NLCIUS en PEPPOL-CIUS. Dit document hebben wij mede gebruikt om onderstaande conversie aandachtspunten samen te stellen.

Zie ook STPE voor de specificatie van onder andere NLCIUS.

 

Debiteuren, crediteuren en boekhoudsoftware

In de regel maken de debiteuren- en crediteurenadministratie standaard deel uit van boekhoudsoftware. Primair gaat het dan om de openstaande posten administratie en het bewaken daarvan. Bij grote organisaties kan aan de verkoopzijde creditmanagement een rol spelen. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie. Aan de inkoopzijde kan Purchase-to-Pay (P2P) een rol spelen. P2P duidt op het traject, bekeken vanuit de koper, dat start met de aankoop door de klant en dat eindigt met de betaling van de inkoopfactuur. Dit WIKI onderdeel gaat uitsluitend over de debiteuren- en crediteurenadministratie als onderdeel van boekhoudsoftware.

Elektronisch factureren en boekhoudsoftware

Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking is vandaag de dag meer regel dan uitzondering als het gaat om dergelijke functies binnen boekhoudsoftware. Nog even voor de zekerheid: een factuur in PDF-formaat mailen valt niet onder elektronisch factureren. Onder elektronisch factureren wordt verstaan het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Een Synoniem voor elektronisch factureren is eFacturatie. Het alleen elektronisch ontvangen en verwerken van facturen wordt aangeduid als elektronische factuurverwerking.

Factuurset: UBL en PDF

Het PDF-document kan, indien gewenst, embedded opgenomen worden in het UBL-document. Zie hiervoor ook WIKI UBL onderdeel "Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document".

Als gewerkt wordt met een factuur als email bijlage is aan te raden dat de naam van beide documenten (UBL en PDF) dezelfde is, behalve natuurlijk de suffix. (bijv. factuur50301.xml en factuur50301.pdf). Op deze wijze is altijd duidelijk dat betreffende documenten bij elkaar behoren. Dit is uiteraard niet van toepassing als alleen sprake is van een UBL-factuur met embedded (ingesolten) een PDF. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van het Peppol netwerk. 

 

 

Nadere specificaties Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten werken sinds medio april 2019.

Nadere specificaties PEPPOL BIS (V3) binnen een UBL-factuur

PEPPOL BIS
Onder de noemer "PEPPOL BIS V3" kent PEPPOL ook een specificatie om een factuur op te bouwen. Deze specificatie is volledig afgestemd op de Europese standaard EN 16931 voor wat betreft UBL. 

PEPPOL BIS (V3) aangevuld met enkele landgebonden specificaties (voor Nederland) vormt de NLUBL waar deze WIKI mede betrekking op heeft. 

NLUBL: De implementatie van UBL o.b.v. PEPPOL-BIS en NLCIUS in Nederland

NLUBL is de (verzamel)naam voor de implementatie standaard van UBL in Nederland op basis van PEPPOL-BIS en de NLCIUS.
De opbouw van NLUBL wordt weergegeven door onderstaand schema:

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (NLCIUS)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, (overige) referenties

Een UBL factuur bevat de volgende (overige) referenties:

 1. [0..1] OrderReference; inkooporder en desgewenst verkooporder (SalesOrderID).
  Met de elementen:
  - [1..1] ID; inkoopordernummer, uitgegeven door de koper. 
  - [0..1] SalesOrderID; verkooporder, uitgegeven door de leverancier. 

  PEPPOL BIS
  (PEPPOL-EN16931-R003)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.

  NLCIUS (BR-NL-2)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.
  Indien er een Inkoopordernummer is gecommuniceerd dient deze door Nederlandse leveranciers verplicht opgenomen te worden.
    
 2. [0..*] BillingReference); factuurreferentie 
  A reference to a commercial invoice or corrective invoice of which the current invoice is a correction of. Dus een verwijzing naar een eerdere factuur.
  Met de elementen:
  - [1..1] InvoiceDocumentReference;
             [1..1] ID 
             [0..1] IssueDate; formaat "JJJJ-MM-DD".

  NLCIUS:
  - Voor Nederlandse leveranciers verplicht bij correctie facturen (code 384). Kan ook gebruikt worden bij deelfacturatie.
  - IssueDate (vorige factuurdatum) wordt afgeraden.
    
 3. [0..*] DespatchDocumentReference); verzendreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 4. [0..*] ReceiptDocumentReference); ontvangstreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 5. [0..*] OriginatorDocumentReference; Inschrijvings(tender)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
     
 6. [0..*] ContractDocumentReference; Contract(document)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.

Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)

De gegevens van de afzender van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder:
[1..1] <AccountingSupplierParty>
   [1..1[ <party>:

 1. [0..1] EndpointID; Elektronische netwerkadressering (EndpointID) van de leverancier, zoals PEPPOL adressering;
  [1..1] PEPPOL  
  Met verplicht SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Voor KVK code 0106 en voor OIN code 0190.
  Nadere specificaties PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur.

 2. [0..*] PartyIdentification; Identificatie van de verkoper. 
  Met element:
  - [1..1] ID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code.
   
  PEPPOL BIS toelichting:
  Dit element wordt zowel gebruikt voor de identificatie van de verkoper, als voor de unieke bankreferentie-identificatie van de verkoper (toegewezen door de bank van de verkoper). Gebruik voor verkoperidentificatie de ICD-codelijst, gebruik SEPA voor een aan de SEPA bank toegewezen crediteurreferentie. Om ervoor te zorgen dat de koper automatisch een leverancier identificeert, moet deze identificatie van de verkoper, de wettelijke registratienummer van de verkoper (zie punt 6) en/of de btw-identificatie van de verkoper (zie punt 5) aanwezig zijn.

  SchemeID
  Het identificatieschema-ID van de verkoper-ID, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN). Voor aan de bank toegewezen crediteur-ID MOET de waarde "SEPA" zijn

  NLCIUS toelichting:

  Voor het identificeren van de Leverancier (in de communicatie tussen Leverancier en Afnemer) kunnen verschillende soorten identifiers worden gebruikt. Bijvoorbeeld het GLN, KVK nummer, KVK vestigingsnummer, een sector identifier, of bilateraal afgesproken identifier. Dit veld wordt aanvullend gebruikt op het Registratienummer leverancier (zie punt 6) en het BTW nummer (Zie punt 5). (BT-31).
  Het KVK vestigingsnummer kan niet worden gebruikt voor routing op het PEPPOL netwerk, maar alleen voor het identificeren van partijen.

  UBL Ketentest:
  Bovenstaand wordt in de meeste gevallen het KVK-nummer of OIN-nummer gebruikt (zie punt 6).
  In dat geval dus het zelfde nummer als bij het eerder genoemde EndpointID voor SEPA.
     
 3. [0..*] PartyName; Naam van de afzender.
  [0..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.

  EU-N:
  EU-N stelt zich op het standpunt dat alleen de registratienaam verplicht is (zie onder punt 6 PartyLegalEntity) en daarom deze naam (PartyName) optioneel is!
  Advies UBL Ketentest: naam altijd opgeven.

 4. [0..1] PostalAddress; Postadres van de afzender.
  [1..1] EU-N 
  Met elementen:
  - [0..1] StreetName; straat.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL.
  - [0..1] AdditionalStreetName. 
  - [0..1] CityName; woonplaats.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL.
  - [0..1] PostalZone; postcode.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL
  - [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
  - [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
    [0..1] EU-N
             [1..1] Line; aanvullende adresregel
  - [1..1] Country; landcode.
             [1..1[ IdentificationCode; bijv. NL.

  PEPPOL BIS
  Er moeten voldoende onderdelen van het adres worden gevuld om aan de wettelijke eisen te voldoen.

  NLCIUS

  Volgens de Belastingdienst moeten adressen zo compleet mogelijk zijn. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. De factuur wordt niet gebruikt om stamgegevens bij te werken. Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens.

  Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
  Gebruik provincie wordt afgeraden.

  UBL Ketentest
  Oneens dat ontvangende systeem niets doet met adresgegevens.
  1. Kan gebruikt worden om adresgegevens leverancier op te nemen als deze nieuw is.
  2. Kan gebruikt worden als sprake is van een adreswijziging. Advies is dan wijziging vooraf melden en laten autoriseren. 

  Uitgaande facturen; zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer.
  Inkomende facturen; straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber - dat bij EU-N niet gebruikt wordt). 
  De reden is dat in vorige UBL versies (zoals SI-UBL 1.2) het huisnummer apart opgegeven moest worden via BuildingNumber.

 5. [0..*] PartyTaxScheme; BTW-gegevens van de afzender;
  [0..2] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1[ CompanyID; BTW-nummer afzender.
    [1..1] PEPPOL 
  - [1..1] TaxScheme; aanduiding VAT.
             [1..1] ID; aanduiding altijd "VAT".

  NLCIUS
  Dit veld betreft het BTW nummer van de Leverancier. Indien leverancier BTW plichtig is in Nederland, dan moet dit gegeven opgenomen worden.
     
 6. [0..n] PartyLegalEntity; KvK-gegevens van de afzender 
  [1..1] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1] RegistrationName; Registratienaam van de afzender
    [1..1] EU-N
  - [0..1] CompanyID; Vooraf gegaan door SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Veelal KvK-nummer van de afzender. 
  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kennen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben.

  OIN staat voor openbare Organisatie-identificatienummers (ook wel "Overheids indentificatienummers" genoemd). 
  Voor meer informatie en raadplegen van OIN zie de Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  NLCIUS:
  Als Nederlandse leverancier dan verplicht en alleen gebruiken KVK code 0106 of OIN code 0190.

  - [0..1] CompanyLegalForm; Juridische informatie
  NLCIUS: Juridische informatie (CompanyLegalForm) afgeraden. N.v.t. voor Nederlandse leveranciers.
     
 7. [0..1] Contact; Contactgegevens afzender.
  Met elementen: 
  - [0..1] Name; 
  - [0..1] Telephone; 
  - [0..1] ElectronicMail; emailadres.

Links naar andere websites over [ Peppol ]
PEPPOL
Pan-European Public Procurement OnLine project, aims at expanding market connectivity and interoperability between eProcurement communities.
Nederlandse Peppol autoriteit (NPa)
De Nederlandse Peppolautoriteit gaat enerzijds een contract aan met OpenPeppol en anderzijds met serviceproviders.
PEPPOL BIS Billing 3.0
UBL standaard van PEPPOL die tevens is afgestemd op de EU standaard EN16931. Met enkele specifieke aanpassingen van deelnemende landen.
Peppol
The vision of the PEPPOL (Pan-European Public eProcurement On-Line) project is that any company and in particular SMEs in the EU can communicate electronically with any European governmental institution for the entire procurement process.
Nederlandse Peppol autoriteit (NPa)
De Nederlandse Peppolautoriteit ziet erop toe dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.
Softwarepakketten met [ Peppol ] Leverancier
eConnect
Beveiligde gegevensuitwisseling met Peppol
econnect econnect
OMS
EDI software, zoals: DINET, ODEX, PEPPOL, DARWIN en EPIC
OMS International BV
Simac cloud services en RPA
e-factureren, RPA, Peppol, e-procurement en purchase to pay
Simac Document Solutions bv

Onerzoeksbureau GBNED